Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 21. mars 2014 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, May Maria Tollerud og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-K

 

TUV-sak  (22/2014) Personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet kunsthistorie (designhistorie)

TUV-sak (23/2014) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i moderne Sør-Asia-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

TUV-sak (24/2014) Kunngjøring av to postdoktorstillinger (SKO 1352) tilknyttet prosjektet SynSem - en ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og en ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (25/2014) utgår

TUV-sak (26/2014) Midlertidig tilsetting i vikariat som førsteamanuensis SKO 1011 i Kina-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

TUV-sak (27/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i japansk samtidskultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

TUV-sak (28/2014) Søknad om permisjon fra stilling som postdoc ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (29/2014) Forlenget midlertidig tilsetting uten kunngjøring i stilling som førstelektor (SKO 1198) i ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Martin Austnes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Martin Austnes har levert sin avhandling Utformingen av det nye Norges bank- og pengevesen. Et historisk perspektiv på reformprosessen og tilknyttede debatter ca. 1814-1816

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Ola Mestad, Universitetet i Oslo
Professor Øystein Rian, Universitetet i Oslo
Dosent Anders Ögren, Lunds Universitet

Professor Øystein Rian, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.02.14

- Notat av 06.02.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Cand.philol. Tone Therese Linges avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Tone Therese Linge har levert sin avhandling Including or Excluding Workplace Communication? Analyzing Communication Competense in Multicultural Hotel Workplaces

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Iben Jensen, Aalborg Universitet
Prefekt Charlotte Simonsson, Lunds Universitet
Førsteamanuensis Elisabeth Staksrud, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Elisabeth Staksrud, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 26.02.14

- Notat av 20.02.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Trond Spurkelands avhandling for graden doctor philos - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Trond Spurkeland har levert sin avhandling Skandinavia som krigsteater? Noreg og Sverige i den britiske krigsstrategien frå 3. september 1939 til 8. april 1940

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Direktør Guri Hjeltnes, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Professor Bo Stråth, University of Helsinki
Professor Øystein Sørensen, Universitetet i Oslo

Professor Øystein Sørensen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.02.14

- Notat av 27.01.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Sigrid Staursets avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Sigrid Staurset har levert sin avhandling Lithic technology and prehistoric behaviour patterns in the Middle Stone Age of Tsodilo Hills, Botswana

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Forsker Metin Eren, University of Kent
Førsteamanuensis Per Ditlef Fredriksen, Universitetet i Oslo
Professor Curtis Marean, Arizona State University

Førsteamanuensis Per Ditlef Fredriksen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.02.14

- Notat av 17.02.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Sigrid Øvreås Svendals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Sigrid Øvreås Svendal har levert sin avhandling COME DANCE WTH US: Amerikansk påvirkning på scenedansen i Skandinavia 1950-1980

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Universitetslektor Britt Marie Styrke, Umeå universitet
Professor Nils Arne Sørensen, Syddansk universitet
Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 17.02.14

- Notat av 11.02.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Øystein Lydik Idsø Vikens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Øystein Lydik Idsø Viken har levert sin avhandling Frygte Gud og Ære Kongen: preikestolen som politisk instrument i Noreg 1720-1814

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Ida Bull, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
Lektor Michael Bregnsbo, Syddansk Universitet
Professor Odd Arvid Storsveen, Universitetet i Oslo

Professor Odd Arvid Storsveen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 21.02.14

- Notat av 07.02.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Karoline Andrea Ihlebæks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Karoline Andrea Ihlebæk har levert inn avhandlingen Balansekunst. Publikumsdeltakelse og tilnærminger til redaksjonell kontroll

- Dekanens fullmakt av 10.02.14

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.02.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Master Elise Naumanns avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Elise Naumann har levert inn avhandlingen Diet, Mobility and Social Identity in Norway AD 400 - 1050. An investigation based on 13C, 15N and 87Sr/86Sr analysis of human remains

- Dekanens fullmakt av 14.02.14

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 13.02.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
J

Cand.polit. Kari H. Nordbergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.polit. Kari H. Nordberg har levert inn avhandlingen Ansvarlig seksualitet. Seksualundervisning i Norge 1935-1985

- Dekanens fullmakt av 26.02.14

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.02.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
K

Master Teresa Pepes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Teresa Pepe har levert inn avhandlingen Fictionalized Identities in the Eyptian Blogosphere

- Dekanens fullmakt av 18.02.14

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 14.02.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
21/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

 

22/2014 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet kunsthistorie (designhistorie)

- Fremlegg

- Søkerens søknad med vedlegg

- Bedømmelseskomiteens vurdering av 04.02.2014

 

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Kjetil Fallan personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet kunsthistorie (designhistorie).

Fallan tilfredsstiller kravet om pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

23/2014 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i moderne Sør-Asia-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Framlegg

Intervjukomiteens instilling

Sakkyndig vurdering

Kommentar til sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Kunngjøring og utvidet søkerliste

CV for de innstilte

 

 

Tilsettingsutvalger tilsetter Kathinka Frøystad i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i moderne Sør-Asia-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Frøystad har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

 

Dersom Frøystad takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr to.

Enstemmig vedtatt

24/2014 Kunngjøring av to postdoktorstillinger (SKO 1352) tilknyttet prosjektet SynSem - en ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og en ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

fremlegg

forslag til kunngjøringstekst

anmodning

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to postdoktorstillinger tilknyttet SynSem-prosjektet - en ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og en ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10% arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt

25/2014 utgår

 

 

26/2014 Midlertidig tilsetting i vikariat som førsteamanuensis SKO 1011 i Kina-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Framlegg

CV for Cuiming Pang

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Cuiming Pang i vikariat som førsteamanuensis SKO 1011 i Kina-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for perioden 01.07.2014 - 31.12.2015

Enstemmig vedtatt

27/2014 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i japansk samtidskultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Framlegg

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i japansk samtidskultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

28/2014 Søknad om permisjon fra stilling som postdoc ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Fremlegg

Søknad

Instituttets anbefaling

 

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om  permisjon uten lønn for Anders Kjøstvedt, og postdoktorstillingen forlenges tilsvarende.

Enstemmig vedtatt

29/2014

Forlenget midlertidig tilsetting uten kunngjøring i stilling som førstelektor (SKO 1198) i ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Fremlegg

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget forlenger tilsettingen av Matthew McCallum  i stilling som førstelektor (SKO 1198) i perioden 1.8 - 31.12.2014 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
May Maria Tollerud Hans Robin Solberg

 

Publisert 21. mars 2014 10:35