Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 23.05. 2014 kl. 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-J

TUV-sak (63/2014) Godkjenning av professoropprykk innen fagområdet spansk språk

TUV-sak (64/2014) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (65/2014) Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (66/2014) Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (67/2014) Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (68/2014) Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap innen området journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (69/2014) Direkte tilsetting som postdoktor (SKO 1352) i fireårig NFR-prosjekt Online Interaction Forms - a Depth hermeneutic study of yellow-press discussion forums ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (70/2014) Søknad om permisjon fra stilling som postdoktor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (71/2014) Direkte tilsetting som forsker (SKO 1110) ved NFR-prosjektet Causation and Reduction in Systems Biology ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (72/2014) Forlenget midlertidig tilsetting uten kunngjøring i stilling som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Nicolas Pottier Casados avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Nicolas Pottier Casado har levert sin avhandling The Haunted Gaze: A Study of the Spectral in Virginia Woolf´s Work

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Catherine Bernard, Université Paris Diderot, Paris 7 
Førsteamanuensis Einar Bjorvand, Universitetet i Oslo
Professor Randi Koppen, University of Bergen

Førsteamanuensis Einar Bjorvand, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.04.2014
- Notat av dato 07.04.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Gudrun Kløve Juuhls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Gudrun Kløve Juuhl har levert inn avhandlingen I det mykje skrivne. Ei undersøking av ungdoms digitale tekstar i skule og fritid som situerte, retoriske handlingar

 

- Dekanens fullmakt av 31.03.2014
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 28.03.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Silje Ingeborg Harr Svares avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Silje Ingeborg Harr Svare har levert inn avhandlingen Det umuliges kunst. Tidligromantisk aktualisering i Inger Christensens lyrikk

 

- Dekanens fullmakt av 24.04.2014
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 03.04.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master for Elin Strand Hornnes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master for Elin Strand Hornnes’ har levert inn avhandlingen Når kvinner må si unnskyld… Medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier

 

- Dekanens fullmakt av 29.04.2014
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 29.04.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Hedda Hassel Mørchs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Hedda Hassel Mørch har levert inn avhandlingen Panpsychism and Causation: a New Argument and a Solution to the Combination Problem

- Dekanens fullmakt av 28.04.2014
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.04.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Master Laura Falenders avhandling avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Laura Falender har levert inn avhandlingen Social Housing in Post-War Oslo and Edinburgh: Modernizing, Decentralizing, and Renewing the Urban Housing Stock, ca. 1945-1985

- Dekanens fullmakt av 28.04.2014
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 28.04.2014

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Master Jens Wilhelm Borglands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Jens Wilhelm Borgland har levert sin avhandling A Study of the Adhikara?avastu: Legal Settlement Procedures of the Mulasarvastivada Vinaya

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Dr. Petra Kieffer-Pülz, Akademie der Wissenschaften
Dr. Ulrich Pagel, SOAS, University of London
Professor Gregory Schopen, University of Los Angeles and Brown University

Professor Mark Teeuwen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

 

- Dekanens fullmakt av 29.04.2014
- Notat av dato 14.04.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

I

Master Åshild Søftelands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Åshild Søfteland har levert inn avhandlingen Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale

- Dekanens fullmakt av 28.04.2014
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.04.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

J

Master Mikkel Broch Ålviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Mikkel Broch Ålvik har levert sin avhandling Scratching the surface. Marit Larsen and Marion Ravn: Popular Music and Gender in a Transcultural Context

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Associate Professor Barbara Bradby, Trinity College
Professor Anne Danielsen, University of Oslo
Professor Susan Fast, MacMaster University

Professor Anne Danielsen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 29.04.2014
- Notat av dato 07.04.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Hanne Gram Simonsen og Hanne K. Lindemann

63/2014 Godkjenning av professoropprykk innen fagområdet spansk språk

- framlegg

- søknad med vedlegg

- bedømmelseskomiteens innstilling

-

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at Jeroen Vandaele gis professoropprykk innen fagområdet spansk språk.

Vandaele har pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

64/2014 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

- framlegg

- intervjukomiteens innstilling

- kunngjøringen

- utvidet søkerliste

- sakkyndig komiteens vurdering

- sorteringskomiteen vurdering

- cv og publikasjonsliste for de innstilte

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Alexander Refsum Jensenius i stilling som førsteamanuensis i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap.

Dersom Jensenius takker nei går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

65/2014 Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

- fremlegg

- saksdokumenter se sak 64/2014

 

Forutsatt vikarbehov tilsetter tilsettingsutvalget Kristian Nymoen i vikariat som førsteamanuensis i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap.

Dersom Nymoen takker nei må vikariatet kunngjøres.

Enstemmig vedtatt

66/2014 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

- fremlegg

- forslag til kunngjøringstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på 4 år med 25% pliktarbeid.

Enstemmig vedtatt

67/2014 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

- fremlegg

- forslag til kunngjøringstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap.

Enstemmig vedtatt

68/2014 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis i medievitenskap innen området journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

framlegg

forslag til utlysningstekst

anmodningsskjema

stillingsplan for IMK 2014-2018

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap innen området journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

Enstemmig vedtatt

69/2014 Direkte tilsetting som postdoktor (SKO 1352) i fireårig NFR-prosjekt Online Interaction Forms - a Depth hermeneutic study of yellow-press discussion forums ved Institutt for medier og kommunikasjon

framlegg

brev fra Forskningsrådet med avtaledokumenter

CV for Steffen Krüger

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Steffen Krüger som postdoktor (SKO 1352) i fireårig NRF-prosjekt Online Interaction Forms - a Depth hermeneutic study of yellow-press discussion forums ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for fire år med 25 % pliktarbeid.

Enstemmig vedtatt

70/2014

Søknad om permisjon fra stilling som postdoktor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Fremlegg

Søknad om permisjon uten lønn

Anbefalingsbrev fra enheten

Invitasjon fra Münster

 

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om 12 dager permisjon uten lønn for Sarah van Hoof, og postdoktorstillingen forlenges tilsvarende.

Enstemmig vedtatt

71/2014 Direkte tilsetting som forsker (SKO 1110) ved NFR-prosjektet Causation and Reduction in Systems Biology ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodningsskjema

- CV

- Kontrakt fra NFR av 23.04.2014

- Revidert prosjektsøknad

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Anders Strand som forsker (SKO 1110) ved NFR-prosjektet Causation and Reduction in Systems Biology ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

72/2014 Forlenget midlertidig tilsetting uten kunngjøring i stilling som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

- Framlegg

- Anmodningsskjema

-CV

 

Tilsettingsutvalget forlenger tilsettingen av Lisbeth Skogstrand i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i perioden 1.7.2014–31.12.2014 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne K Lindemann Hanne Gram Simonsen

 

Publisert 23. mai 2014 08:05 - Sist endret 23. mai 2014 10:13