Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 25. april 2014 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Einar Lie, Hanne Gram Simonsen, Hanne K Lindemann (deltok på sak 46) og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-C

 

TUV-sak  (43/2014) Trukket

TUV-sak (44/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i bosnisk/kroatisk/serbisk og Balkan-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

TUV-sak (45/2014) Tilsetting uten kunngjøring som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "Marian Words & Marian Images. Motifs of Intellectual and Spiritual Mediation." ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

TUV-sak (46/2014) Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Sak B

Cand.philol. Finn Iunkers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Finn Iunker har levert sin avhandling Der Jasager (erste Fassung).Text, frühe Rezeption und Einverständnis als Einwilligung

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Lecturer Dr. Bernadette Cronin, University College Cork
Professor Thomas Sirges, ILOS, University of Oslo
Dr. Edmut Wizisla, Archiv der Akademie der Künste, Berlin

Professor Thomas Sirges, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

 

- Dekanens fullmakt av 26.03.2014


- Notat av 18.03.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Gry Rustads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Gry Rustad har levert inn avhandlingen Contemplating Telephilia: A study of Mad Men, The Wire, Luck and Treme 

- Dekanens fullmakt av 18.03.2014


- Bedømmelseskomiteens innstilling av 14.03.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
42/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

- Sakskart

Hanne Gram Simonsen og Hans Robin Solberg

43/2014 Trukket

 

 

44/2014 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i bosnisk/kroatisk/serbisk og Balkan-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Fremlegg

Kunngjøringstekst

ILOS Stillingsplan 2014-2018

 

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i bosnisk/kroatisk/serbisk og Balkan-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Enstemmig vedtatt

45/2014 Tilsetting uten kunngjøring som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "Marian Words & Marian Images. Motifs of Intellectual and Spiritual Mediation." ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Fremlegg

Kontrakt fra NFR av 13.03.2014

Anmodningsskjema

CV for Karoline Kjesrud

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Karoline Kjesrud i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % pliktarbeid.

Enstemmig vedtatt

46/2014 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 21.03.2014

Sakkyndig vurdering av 30.10.2013

Sorteringskomiteens vurdering av 18.02.2013

Merknader til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

Trekk av søknader

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Ingebjørg Tonne og Toril Opsahl i to stillinger som førsteamanuensis i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Tonne eller Opsahl takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Både Tonne og Opsahl har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne Gram Simonsen Hans Robin Solberg

 

Publisert 25. apr. 2014 09:42 - Sist endret 25. apr. 2014 09:42