Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 28. februar 2014 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-J

 

TUV-sak  (15/2014) Kunngjøring av fire stillinger som doktorgradsstipendiat ved prosjektet SCANGUILT ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (16/2014) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (17/2014) Kunngjøring av 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i latin-amerikanske områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (18/2014) Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat ved prosjektet SYNSEM ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (19/2014) Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat ved prosjektet Traveling Texts: Translation and Transnational Reception ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (20/2014) Ny kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i engelsk språk (SKO 1011) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Laura Falenders avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Laura Falender har levert sin avhandling Social Housing in Post-War Oslo and Edinburgh: Modernizing, Decentralizing, and Renewing the Urban Housing Stock, ca. 1945-1985

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Kristine Bruland, Universitetet i Oslo
Forsker Lars Petter Gulbrandsen, Høgskolen i Oslo og Akershus
Professor Douglas Robertson, University of Stirling

Professor Kristine Bruland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 27.01.14

- Notat av 13.01.14

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Elin Strand Hornnes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Elin Strand Hornnes har levert sin avhandling Når kvinner må si unnskyld... Medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Gunilla Jarlbro, Universitetet i Lund
Lektor Nete Nørgaard Kristensen, Københavns universitet
Professor Knut Lundby, Universitetet i Oslo

Professor Knut Lundby, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 04.02.14

- Notat av 30.01.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Hedda Hassel Mørchs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Hedda Hassel Mørch har levert sin avhandling Panpsychism and Causation: a New Argument and a Solution to the Combination Problem

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Olav Gjelsvik, Universitetet i Oslo
Professor Galen Strawson, The University of Texas at Austin
Associate Professor Jessica Wilson, University of Toronto

Professor Olav Gjelsvik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 24.01.14

- Notat av 22.01.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.polit Kari H. Nordbergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Kari H. Nordberg har levert sin avhandling Ansvarlig seksualitet. Seksualundervisning i Norge 1935-1985

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Astri Andresen, Universitetet i Bergen
Professor Jan Eivind Myhre, Universietet i Oslo
Professor Signild Vallgårda, Københavns universitet

Professor Jan Eivind Myhre, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.11.14

- Notat av 13.01.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Maria Husabø Oens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Maria Husabø Oen har levert sin avhandling The Visions of St. Birgitta: A Study of the Making and Reception of Images in the later Middle Ages

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Cynthia Hahn, Hunter College CUNY
Professor Jeffrey Hamburger, Harvard University
Professor emeritus Jean-Claude Schmitt

Professor Bente Larsen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 30.01.14

- Notat av 28.01.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Master Åshild Søftelands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Åshild Søfteland har levert sin avhandling Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Kristin Melum Eide, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Professor Hans-Olav Enger, Universitetet i Oslo
Dosent Henrik Rosenkvist, Lunds universitet

Professor Hans-Olav Enger, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 24.01.14

- Notat av 21.01.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Cand.philol. André Avias’ avhandling for graden doctor philos - godkjenning av innstilling

Cand.philol. André Avias har levert inn avhandlingen La composition textetuelle: des plans de texte a la macro-proposition

 

- Dekanens fullmakt av 04.02.14

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.01.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

I

Master Håvard Swane Bækkens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Håvard Swane Bækken har levert inn avhandlingen Selective Law Enforcement in Russian Politics. Legal Action for Extra-Legal Purposes

- Dekanens fullmakt av 28.01.14

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.01.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

J

Master Gjermund Forfang Rongveds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Gjermund Forfang Rongved har levert inn avhandlingen The Slide from Stability. Monetary and fiscal policy in Norway 1914-1920

- Dekanens fullmakt av 28.01.14

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.01.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
14/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Hanne K Lindemann og Hanne Gram Simonsen

15/2014 Kunngjøring av fire stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet SCANGUILT ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Oversendelse av kontrakt fra NFR

 

Tilsettingsutvalget godkjenner kunngjøringen av fire stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. To av stillingene finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

16/2014 Tilsetting av førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Intervjukomiteens innstilling

- Sakkyndig komites rapport

- Ny sorteringskomites rapport

- Sorteringskomiteens rapport

- Kommentar fra søker til sakkyndig komites rapport

- Kommentar fra søker til sorteringskomiteens rapport

- Trekk av søknad fra søker

- Klage på saksbehandling fra søker

- Foreløpig svar på klage på saksbehandling

- Utvidet søkerliste

- CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Ida Larsson som førsteamanuensis (SKO 1011) innen nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Larsson takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer to.

Enstemmig vedtatt

17/2014 Kunngjøring av 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i latin-amerikanske områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

- Fremlegg

- Anmodning

- Kunngjøring

 

 

Tilsettingsutvalget godkjenner kunngjøringen av 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

18/2014

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat ved prosjektet SYNSEM ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

 Fremlegg

- Anmodning

- Kunngjøring

 

Tilsettingsutvalget godkjenner kunngjøringen av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Stillingen finansieres av Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

19/2014

Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat ved prosjektet Traveling Texts: Translation and Transnational Reception ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 Fremlegg

- Anmodning

- Kunngjøring

 

Tilsettingsutvalget godkjenner kunngjøringen av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. En stilling finansieres av Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og en stilling finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt med forbehold om de endringer som fremkom i møtet

20/2014 Ny kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk  Fremlegg

- Kunngjøringsteksten (ny)

- Kunngjøringsteksten (gammel)

 

Tilsettingsutvalget godkjenner ny kunngjøringstekst for stilling som førsteamanuensis i engelsk språk (SKO 1011) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne K Lindemann Hanne Gram Simonsen

 

Publisert 28. feb. 2014 08:51 - Sist endret 28. feb. 2014 11:30