Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 31. januar 2014 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Einar Lie, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-K

TUV-sak (2/2014) Midlertidig tilsetting av professor II i latin-amerikanske områdestudier (20% stilling) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk - uten kunngjøring

TUV-sak (3/2014) Midlertidig tilsetting av professor II i global musikkultur (20% stilling) ved Institutt for musikkvitenskap - uten kunngjøring

TUV-sak (4/2014) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i musikkulturstudier ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (5/2014) Midlertidig tilsetting av førsteamanuensis II i russisk politikk og samfunn (20% stilling) ved det norske universitetssenter i St. Petersburg

TUV-sak (6/2014) Midlertidig tilsetting i vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (7/2014) Godkjenning av innstilling – avhandling ph.d.

TUV-sak (8/2014)Kunngjøring av stilling som postdoc knyttet til HERA-prosjektet The Enterprise of Culture (EOC) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Veli-Pekka Parkkinens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Veli-Pekka Parkkinen har levert sin avhandling Understanding biological explanation and its practical relevance - Essays om interventionist epstemology of the life of sciences

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Hanne Andersen, Aarhus Universitet
Professor Carl Craver, Washington University, St. Lewis
Professor Bjørn Ramberg, Universitetet i Oslo

Professor Bjørn Ramberg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

 

- Dekanens fullmakt av 27.11.13

- Notat av 21.11.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Teresa Pepes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Teresa Pepe har levert sin avhandling Fictionalized Identities in the Eyptian Blogosphere

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Assistant Professor Tarek El-Ariss, University of Texas at Austin
Professor Gunvor Mejdell, Universitetet i Oslo
Professor Tetz Rooke, Göteborgs universitet

Professor Gunvor Mejdell, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 25.11.13

- Notat av 19.11.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Aike Peter Rots’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Aike Peter Rots har levert sin avhandling Forests of the Gods: Shinto, Nature and Sacred Space in Contemporary Japan

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Reiko Abe Auestad, University of Oslo
Professor Brian Bocking, University College Cork
Associate Professor Scott Schnell, University of Iowa

Professor Reiko Abe Auestad, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 11.12.13

- Notat av 10.12.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.philol. Tormod Wallem Anundsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Tormod Wallem Anundsen har levert inn avhandlingen Mainstream or marginal? - A study of the musical practices of three African immigrant performers in Norway

- Dekanens fullmakt av 19.12.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 16.12.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Johannes Due Enstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Johannes Due Enstad har levert inn avhandlingen Soviet Citizens under German Occupation: Life, Death and Power in Northwest Russia, 1941-1944

- Dekanens fullmakt av 11.12.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.12.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Master Haakon Andreas Evjus avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Haakon Andreas Evju har levert inn avhandlingen Ancient constitutions and Modern Monarchy - Historical Writing and Enlightened Reform in Danmark-Norway, c. 1730-1814

- Dekanens fullmakt av 02.12.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 28.11.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Cand.philol. Torild Gjesviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Torild Gjesvik har levert inn avhandlingen The Road in Art: Three cases from nineteenth century Norway

- Dekanens fullmakt av 02.12.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 26.11.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

I

Master Gebre Bizuneh Guadies avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Gebre Bizuneh Guadie har levert inn avhandlingen Shinasha Noun Morphology

- Dekanens fullmakt av 17.12.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 17.12.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

J

Master Tashi Nyimas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Tashi Nyima har levert inn avhandlingen In the name of development: An analysis of discourses and practies of development in contemporary Tibet

- Dekanens fullmakt av 19.12.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 18.12.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

K

Cand.philol. Terje Wageners avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Terje Wagener har levert inn avhandlingen The history of Norwegian relative clauses

- Dekanens fullmakt av 19.12.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 18.12.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
1/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Hanne Gram Simonsen og Hans Robin Solberg

2/2014 Midlertidig tilsetting av professor II i latin-amerikanske områdestudier (20% stilling) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk - uten kunngjøring

 

- fremlegg

- notat fra instituttleder

- cv og publikasjonsliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Roy Krøvel i midlertidig stilling som professor II i latin-amerikanske områdestudier (20%-stilling) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk uten forutgående kunngjøring for perioden 1.1.2014 - 31.03.2015.

Enstemmig vedtatt

3/2014 Midlertidig tilsetting av professor II i global musikkultur (20% stilling) ved Institutt for musikkvitenskap - uten kunngjøring

 

- fremlegg

- notat fra instituttleder

- cv

Tilsettingsutvalget tilsetter Georgina Born i midlertidig stilling som professor II i global musikkultur (20%-stilling) ved Institutt for musikkvitenskap uten forutgående kunngjøring for perioden 1.1.2014 - 31.12.2018.

Enstemmig vedtatt

4/2014 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkulturstudier ved Institutt for musikkvitenskap

 

- fremlegg

- intervjukomiteens innstilling

- sakkyndig komites rapport

- sorteringskomites rapport

- cv og publikasjonsliste for de innstilte

- kunngjøring og utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Nanette Nielsen i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkulturstudier ved Institutt for musikkvitenskap

Nielsen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Nielsen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2, og dersom nr. 2 takker nei går tilbudet til innstilte nr. 3 og dersom innstilte nr. 3 takker nei går tilbudet til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

5/2014 Midlertidig tilsetting av førsteamanuensis II i russisk politikk og samfunn (20% stilling) ved det norske universitetssenter i St. Petersburg

 

- fremlegg

- kunngjøring og utvidet søkerliste

- sorteringskomiteens vurdering av 20.8.2013

- merknader til sorteringskomiteens vurdering

- brev fra likestillings- og diskrimineringsombud vedr. klage

- svarbrev til likestillings- og diskrimineringsombudet

- sakkyndigkomiteens rapport

- merknad til sakkyndig komites rapport

- intervjukomiteens forslag til innstilling av 20.12.2013

- cv og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Terje Knutsen i midlertidig stilling som førsteamanuensis II i russisk politikk og samfunn (20%-stilling) ved det norske universitetssenteret i St. Petersburg for en periode på 2 år 1.2.2014 - 31.01.2015.

 

Enstemmig vedtatt

6/2014 Midlertidig tilsetting i vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

Intervjukomiteens innstilling

Oppgaveløsning (3)

Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste

CV for de innstilte

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Audun Beyer i vikariat som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Beyer takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

7/2014 Godkjenning av innstilling – avhandling ph.d.

- Framlegg

- Kopi av dekanens godkjenning av innstillingen

- Kopi av bedømmelseskomiteens innstilling til avhandlingen

 

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

8/2014 Kunngjøring av stilling som postdoc knyttet til HERA-prosjektet The Enterprise of Culture (EOC) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Anmodning

- Kontrakt av 20.5.2013

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til HERA-prosjektet The Enterprise of Culture: International Structures and Connections in the Fashion Industry Since 1945 (EOC) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

 

Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Einar Lie Thorbjørn Nordbø
   
Hanne Gram Simonsen Hans Robin Solberg

 

Publisert 31. jan. 2014 08:13 - Sist endret 31. jan. 2014 13:05