Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  16. mars 2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Ellen Rebecca Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Bror-Magnus Sviland Strand

Anne Birgitte Rønning deltok ikke under behandlingen av 43/2015.

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-E

 

38/2015 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Instiutt for kulturstudier og orientalske språk

39/2015 Tilsetting i treårig stilling som postdoktor ved NFR-prosjektet 'Spatial Orders of Memory and Knowledge. Architectural Schemes for Collections in Early Sweden' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

40/2015 Godkjenning av personlig opprykk til professor i antikkens filosofi - etikk

41/2015 Utlysning av stilling som postdoktor ved NFR-prosjektet Acquiring Figurative Meanings: A Study in Developmental Pragmatics ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

42/2015 Tilsetting i toårig stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

43/2015 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i fransk litteratur og områdekunnskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

44/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

45/2015 Forlenget tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Arnhild Johanna Skres avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Arnhild Johanna Skre har levert sin avhandling Hulda Garborg. Nasjonal strateg. Del 1: Hulda Garborg. Nasjonal Strateg. Ein biografi. Del 2: Tilnærmingar, metode, drøftingar og val. Eit vitskapeleg etterskrift.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor  Odd Arvid Storsveen, Universitetet i Oslo
Professor Jahn Holljen Thon, Universitetet i Agder
Akademilektor Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi
 
Professor  Odd Arvid Storsveen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.


- Dekanens fullmakt av 23.02.2015

- Notat av 18.02.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Astrid Johanne Nylands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Astrid Johanne Nyland har levert sin avhandling Humans in Motion and Places of Essence. Variation of rock procurement practices in the Stone, Bronze and Early Iron Ages, in southern Norway

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis  Sheila Coulson, Universitetet i Oslo
Professor Mark Edmonds, University of York
Docent Anders Högberg, Linnèuniversitetet Kalmar
 
Førsteamanuensis  Sheila Coulson, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 23.02.2015

- Notat av 17.02.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Margaretha A. van Es’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Margaretha A. van Es har levert sin avhandling The Stigma of Being Oppressed: Self-Representations by Women with a Muslim Background in Minority Organisations in Norway and the Netherlands 1975-2010

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Astri Andresen, Universitetet i Bergen
Em. Professor Rinus Penninx, Universiteit van Amsterdam
Førsteamanuensis  Veronique Pouillard, Universitetet i Oslo
 
Førsteamanuensis  Veronique Pouillard, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 23.02.2015

- Notat av 17.02.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.philol. Solveig Ragnhild Brandals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Solveig Ragnhild Brandal har levert inn avhandlingen Bokhandleren i Kabul av Åsne Seierstad. Litterær journalistikk, etikk og kvinnesak


- Dekanens fullmakt av 18.02.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.02.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
37/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K. Lindemann og Bjørn Ramberg

38/2015 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Instiutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste

Utlysningstekst

Utvidet søkerliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Bjørn Olav Utvik i stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for resten av nåværende åremålsperiode, 01.04.2015 - 31.12.2016.

Enstemmig vedtatt

39/2015 Tilsetting i treårig stilling som postdoktor ved NFR-prosjektet 'Spatial Orders of Memory and Knowledge. Architectural Schemes for Collections in Early Modern Sweden’ ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Søknad mm fra NFR

CV og publikasjonsliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Mattias Ekman i stilling som postdoktor ved NFR-prosjektet 'Spatial Orders of Memory and Knowledge. Architectural Schemes for Collections in Early Modern Sweden’ ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for tre år med en 10% undervisnings- og administrasjonsandel.

Enstemmig vedtatt

40/2015 Godkjenning av personlig opprykk til professor i fagområdet  antikkens filosofi - etikk.

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Søkerens søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Franco V. Trivigno personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet antikkens filosofi - etikk.

Trivigno tilfredsstiller krav om pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

41/2015

Utlysning av stilling som postdoktor ved NFR-prosjektet Acquiring Figurative Meanings: A Study in Developmental Pragmatics ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Anmodning

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor SKO 1352 ved NFR-prosjektet Acquiring Figurative Meanings: A Study in Developmental Pragmatics ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt

 

42/2015 Tilsetting i toårig stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

Komiteens tilleggsuttalelse til innstillingen

CV og publikasjonsliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Tor Ivar Østmoe i stilling som postdoktor (SKO 1352) Oversettelsen i antikken, antikken i oversettelsen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Dersom Østmoe takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2 og deretter til nr 3.

Stillingen er finansiert med midler fra fakultetet.

Enstemmig vedtatt

43/2015 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Notat til styret om endring i stillingsplanen 2014-18

stillingsplan 2014 - 2018

protokoll fra styremøtet 03.03.2015

Begrunnelse fra flertallet i instituttstyret

Innstillingen

Rapport fra sakkyndig komite

Rapport fra sorteringskomite

Merknader til sakkyndig komites rapport (2)

CV og publikasjonslister for de innstilte

utvidet søkerliste

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Kjerstin Aukrust og Geir Uvsløkk i to stillinger som førsteamaneuensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Begge de innstilte har pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

44/2015 Tilsetting i  stilling som førsteamanuensis (SKO 1011)  i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstillingen

ILOS' stillingsplan 2014-2018

Protokoll fra styremøtet 03.03.2015

Rapport fra sakkyndig komite

Rapport fra sorteringskomite

Kommentarer til sorteringskomites rapport (3)

CV og publikasjonslister til de innstilte.

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristin Bech i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i engelsk språk ved ILOS. Dersom Bech takker nei går tilbudet videre til innstilte nr 2, og deretter til nr 3.

Bech har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må ta dette innen to år.

Enstemmig vedtatt

 

45/2015 Forlenget tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodning

NFR-dokumentasjon

Tilsettingsutvalget forlenger Anders Granås Kjøstvedts tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Kjøstvedt skal undervise i tilsettingsperioden.

Tilsettingen er for perioden 10.04.2015-31.12.2015.

Enstemmig vedtatt

 

 

Ellen Rebecca Rees Thorbjørn Nordbø
   
Hanne K Lindemann Bjørn Ramberg

 

Publisert 20. mars 2015 12:27 - Sist endret 20. mars 2015 12:31