Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  4. september 2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning og Hanne K Lindemann

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-F

 

 

TUV 141/2015 Kallelse til stilling som professor II (SKO 8013) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV 142/2015 Forlenget tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

 

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Eva Refsdals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av settemedlem til bedømmelseskomité

Master Eva Refsdal har levert sin avhandling When ‘a girl’ becomes ‘an attractive little number’: Stereotyped representations of Latin America in literary translation and reception in 1960s Norway

Som settemedlem oppnevnes Christian Thorleif Refsum.

- Dekanens fullmakt av 18.08.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 13.08.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Herleik Baklids avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Herleik Baklid har levert inn avhandlingen Daler, Hest og Sadel […] En eksplorativ studie av feste-, benke-og morgengaveskikken i et kontinuitetsperspektiv

- Dekanens fullmakt av 18.08.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.08.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Joanne Vera Stolks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Joanne Vera Stolk har levert sin avhandling Case variation in Greek papyri. Retracing dative case syncretism in the language of the Greek documentary papyri and ostraca from Egypt (300 BCE – 800 CE)

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Dag Haug, Universitetet i Oslo
Professor Mark Janse, Universiteit Gent
Associate professor  Sofía Torallas Tovar, University of Chicago
 
Professor Dag Haug, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.08.2015

- Notat av 12.08.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.philol. Øyvin Dybsands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Øyvin Dybsand har levert sin avhandling Johan Halvorsen (1835-1935: En undersøkelse av hans kunstneriske virke og en stilistisk gjennomgang av hans komposisjoner- med en tematisk oversikt og en kronologisk fortegnelse av Halvorsens konsertvirksomhet
 
Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Asbjørn Eriksen, Universitetet i Oslo
Professor Tomi Mäkelä, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Professor Randi Selvik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 
Professor Asbjørn Eriksen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 12.08.2015

- Notat av 04.08.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Cand.philol. Hans Morten Synstnes’ avhandling for graden philosophiae doctor  - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Hans Morten Synstnes har levert inn avhandlingen Den innerste sirkel. Den militære sikkerhetstjenesten 1945-2002

- Dekanens fullmakt av 03.08.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 30.06.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
140/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Anne Birgitte Rønning

141/2015 Kallelse til stilling som professor II (SKO 8013) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Instituttets anbefaling

CV og publikasjonsliste for Ingela Nilsson

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Ingela Nilsson i stilling som professor II (SKO 8013) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

 

Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt

142/2015 Forlenget tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

 

Framlegg

CV fra nettet

Anmodning

 

Tilsettingsutvalget forlenger Line Cecilie Enghs tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma (DNIR). Forlengelsen innebærer at 25% undervisning og administrasjon tas ut i sin helhet i det fjerde og siste året av postdoktorperioden.

 

Forlenget tilsetting er for perioden 01.04.2016-31.03.2017, og er finansiert av instituttets eget budsjett og midler.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Anne Birgitte Rønning Hanne K Lindemann

 

Publisert 4. sep. 2015 09:50 - Sist endret 4. sep. 2015 09:57