Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 16. oktober  2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Ramberg deltok ikke i behandling av sak 161

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

 

 

 

Til orientering: Sakene A-E

 

TUV 159/2015 Utlysning av midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i polsk og/eller russiske studier

TUV 160/2015 Utlysning av midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i ukrainsk studier

TUV 161/2015 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi

TUV 162/2015 Forlengelse av vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV 163/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Kathrine Asla Østbys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Kathrine Asla Østby har levert sin avhandling Les voyelles orales à double timbre dans le parler de la haute bourgeoisie parisienne : analyse acoustique et diachronique.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Françoise Gadet, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Senior Lecturer David Hornsby, University of Kent
Professor Antin Fougner Rydning, Universitetet i Oslo

Professor Antin Fougner Rydning, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 16.09.2015

- Notat av 24.09.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Cand.philol. Grethe Netlands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Grethe Netland har levert sin avhandling On Human Rights in Rawls’s Law of people

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Ludvig Beckman, Stockholms  universitet
Førstelektor Hege Cathrine Finholt, Universitetet i Oslo
Lektor Søren Flinch Midtgaard, Aarhus Universitet

Førstelektor Hege Cathrine Finholt, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.


- Dekanens fullmakt av 21.09.2015

- Notat av 14.09.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Truls Hallberg Tønnessens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Truls Hallberg Tønnessen har levert inn avhandlingen Al-Qaida in Iraq: The Rise, The Fall and the Comeback

- Dekanens fullmakt av 03.09.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 02.09.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Ada E. Nissens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ada E. Nissen har levert inn avhandlingen The Peace Architects. Norwegian Peace Diplomacy since 1989


- Dekanens fullmakt av 22.09.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 21.09.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
158/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Anne Birgitte Rønning

159/2015 Utlysning av midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i polsk og/eller russiske studier

 

fremlegg

utlysningstekst

anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten for midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i polsk og/eller russiske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingen er for en periode på 2 år.

Stillingen finansieres av instituttet via midler fra fakultetets faglige prioriteringer.

Enstemmig vedtatt

160/2015 Utlysning av midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i ukrainske studier

 

fremlegg

utlysningstekst

anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten for midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i ukrainske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingen er for en periode på 2 år.

Stillingen finansieres av instituttet via midler fra fakultetets faglige prioriteringer.

Enstemmig vedtatt

161/2015

Personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi

 

fremlegg

søkerens søknad med vedlegg

bedømmelseskomiteens vurdering

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Herman Cappelen personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi.

Cappelen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

162/2015

Forlengelse av vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

fremlegg

anmodningsskjema

CV

Tilsettingsutvalget forlenger Ingrid Lundestads vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie i perioden 01.01.2016-30.06.2016.

Enstemmig vedtatt

163/2015

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

(jf. sak 155/2015)

 

Framlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling

Tillegg til intervjukomiteens forslag til innstilling av 5.10.15

Notat fra instituttstyret

Sakkyndig rapport

Merknader til sakkyndig rapport

Sorteringskomiteens rapport

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utlysning og utvidet søkerliste

IFIKKs stillingsplan 2014-2018

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Kevin Scharp i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Scharp eller Andersen (jf. sak 155/2015) takker nei går saken tilbake til instituttet.

 

Den som tilsettes har dokumentert pedagogisk basiskompetanse. 

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne K Lindemann Anne Birgitte Rønning

 

Publisert 16. okt. 2015 08:05 - Sist endret 16. okt. 2015 11:29