Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 30. oktober  2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

 

 

 

Til orientering: Sakene A-F

 

TUV 165/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap med spesialisering innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV 166/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idehistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV 167/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor SynSem (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV 168/2015 Forlengelse av stilling som forsker ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV 169/2015 Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i tsjekkisk og slaviske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV 170/2015 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen moderne Tyrkia: historie, språk og kultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV 171/2015 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen moderne arabisk språk og kultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Marthe Øidvin Burgess’ avhandling for graden philosophiae doctor  - godkjenning av innstilling

Master Marthe Øidvin Burgess har levert inn avhandlingen Fra novelle til film. Elevproduserte multimodale tekster på 9. trinn

- Dekanens fullmakt av 28.09.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.09.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Magister Kai Hanno Schwinds avhandling for graden philosophiae doctor  - godkjenning av innstilling

Magister Kai Hanno Schwind har levert inn avhandlingen Found in Translation: The Office – a hybrid sitcom as blueprint for successful transnational television format adaption

- Dekanens fullmakt av 05.10.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 03.10.2015

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Kenneth Andresens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kenneth Andresen har levert inn avhandlingen Journalism under pressure. The case of Kosovo

- Dekanens fullmakt av 05.10.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 02.10.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.philol. Anne Linds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Anne Lind har levert sin avhandling Det norrøne blikket. Fostermødre som litterært motiv i islendingesagaene

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Ásdis Egilsdóttir, Háskóli Íslands
Lektor Annette Lassen, Københavns Universitet
Professor Jan Erik Rekdal, Universitetet i Oslo

Professor Jan Erik Rekdal, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.


- Dekanens fullmakt av 05.10.2015

- Notat av 26.09.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Cand.philol. Astrid Hovdens avhandling for graden philosophiae doctor- godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Astrid Hovden har levert sin avhandling Between village and monastery: a historical ethnography of a Tibetan Buddhist community in north-western Nepal

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Associate Professor Ulrike Roesler, Tibetan and Himalayan Studies, Oxford University (Oriental Institute, Wolfson College)
Professor Peter Schwieger, Tibetan Studies, Universität Bonn
Professor Mark Teeuwen, University of Oslo
 
Professor Mark Teeuwen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 05.10.2015

- Notat av 29.09.2015

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
164/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hans Robin Solberg og Bjørn Ramberg

165/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap med spesialisering innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Forslag til innstilling

Sakkyndig rapport

Merknad til sakkyndig komites rapport

Komiteens kommentar til merknaden

Sorteringskomiteens rapport

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utlysningstekst og utvidet søkerliste

Publiseringsdokumentasjon

Tilsettingsutvalget tilsetter Stefania Milan i stilling som førsteamanuensis i medievitenskap med spesialisering innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Dersom Milan takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Stefania Milan har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og hun må dokumentere eller skaffe seg den innen to år.

Enstemmig vedtatt

166/2015

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 09.09.2015

Sakkyndig vurdering av 04.06.2015

Forslag til oppnevning av sakkyndig komité

Sorteringskomiteens vurdering av 05.12.2014

Merknader til sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

 

.

Tilsettingsutvalget tilsetter Unn Falkeid i stilling som førsteamanuensis i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

 

Dersom Falkeid takker nei, går tilbudet tilbake til instituttet.

 

Unn Falkeid har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

167/2015

Tilsetting i stilling som postdoktor SynSem (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Komiteens forslag til instilling av 28.09.2015

CV til innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Matthew Gotham i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på 2 år og 3 måneder.

Dersom Gotham takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

168/2015

Forlengelse av stilling som forsker SKO 1110 ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Instituttets anbefaling

Søknad om forlengelse

Regneark for forlengelse av tilsettingsperioden

Tilsettingsutvalget forlenger Anders Strands stilling som forsker (SKO 1110) ved prosjektet ‘Causation and Reduction in Systems Biology’ til og med 16.02.2015.

Enstemmig vedtatt

169/2015

Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i tsjekkisk og slaviske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 02.10.2015

Sakkyndig vurdering av 30.06.2015

Sorteringskomiteens vurdering av 17.02.2015

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Roar Lishaugen i vikariat som førsteamanuensis i tsjekkisk og slaviske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Roar Lishaugen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er frem til 31. desember 2017.

Enstemmig vedtatt

 

170/2015 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen moderne Tyrkia: historie, språk og kultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Stillingsplan

Kommentar til IKOS' stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten til stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen moderne Tyrkia: historie, språk og kultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen ligger i IKOS' stillingsplan 2014-2019.

Enstemmig vedtatt

171/2015 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen moderne arabisk språk og kultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Stillingsplan

Kommentar til IKOS' stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten til stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen moderne arabisk språk og kultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen ligger i IKOS' stillingsplan 2014-2019.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Hans Robin Solberg Bjørn Ramberg

 

Publisert 30. okt. 2015 10:52 - Sist endret 30. okt. 2015 13:16