Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 22. mai  2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K Lindemann og Bror-Magnus Sviland Strand

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-E

 

 

73/2015 Søknad om personlig opprykk til professor innen fagområdet musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

74/2015 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i irsk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

75/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet idéhistorie.

76/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

77/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet 'A Defence of Objective Values',  Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

78/2015 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet 'Back to the Sustainable Future', Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

79/2015 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Copper in the Early Modern Period ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

80/2015 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet Copper in the Early Modern Period ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

81/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet medievitenskap

82/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Siyu Chens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Siyu Chen har levert sin avhandling Discursive Construction of Masculinities in Contemporary Chinese Public Culture

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Associate Professor Lisa Hoffman, University of Washington Tacoma
Professor Rune Svarverud, Universitetet i Oslo
Professor Emeritus Anne Wedell-Wedellsborg, Aarhus University
 
Professor Rune Svarverud, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 28.04.2015

- Notat av 23.04.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Anne-Valérie Sickinghes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Anne-Valérie Sickinghe har levert sin avhandling Discourses of multilingualism in Norwegian upper secondary schools

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Dosent Nigel Musk, Linköpings universitet
Professor Hilde Sollid, Norges arktiske universitet
Professor Bente Ailin Svendsen, Universitetet i Oslo

Professor Bente Ailin Svendsen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

 

- Dekanens fullmakt av 22.04.2015

- Notat av 14.04.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Arild Michel Bakkens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Arild Michel Bakken har levert sin avhandling La présence de Mallarmé

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Carin Franzén, Linköping University
Professor Gro Bjørnerud Mo, Universitetet i Oslo
Professor Michel Murat, Université de Paris-Sorbonne
Professor Henri Scepi, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Professor Trond Kruke Salberg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.04.2015

- Notat av 20.04.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Marianne Hem Eriksens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Marianne Hem Eriksen har levert inn avhandlingen Portals to the Past. An archaeology of doorways, dwellings, and ritual practice in Late Iron Age Scandinavia

- Dekanens fullmakt av 23.04.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 23.04.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
72/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Hanne K Lindemann

73/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Sakkyndig bedømmelse

Søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen innen fagområdet musikkteknologi.

Enstemmig vedtatt

74/2015 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i irsk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Begrunnelse fra instituttet

Stillingsplan ved ILN 2014-2016

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Feargal Ó Béarra som førsteamanuensis II i irsk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen gjelder for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

75/2015

Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet idéhistorie.

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av 30. april 2015

Søkerens søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Ellen Krefting personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet idéhistorie.

Enstemmig vedtatt

 

76/2015

Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingene finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

 

77/2015

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet A Defence of Objective Values,  Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Brev og kontrakt fra NFR av 05.02.2015

CV til Knut Olav Skaursane

Tilsettingsutvalget tilsetter Knut Olav Skarsaune i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

78/2015 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet 'Back to the Sustainable Future', Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Intervjukomiteens instilling

Cv for innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Ida Kamilla Lie i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet Back to the Sustainable Future ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Dersom Lie takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

 

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres 47 % av NFR og 53 % av UiO

Enstemmig vedtatt

79/2015 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Copper in the Early Modern Period ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Fremlegg

 

Forslag til kunngjøringstekst

Brev og kontrakt fra NFR av 30.04.2015

Revidert søknad til NFR av 12.03.2015

Budsjett

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Copper in the Early Modern Period. A Comparative Study of Work and Everyday Life in Falun and Røros ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

 

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

 

Stillingen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

80/2015 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet Copper in the Early Modern Period ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Fremlegg

 

Forslag til kunngjøringstekst

Brev og kontrakt fra NFR av 30.04.2015

Revidert søknad til NFR av 12.03.2015

Budsjett

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet Copper in the Early Modern Period. A Comparative Study of Work and Everyday Life in Falun and Røros ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

 

Tilsettingen er for en periode på 22 måneder.

 

Stillingen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

81/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet medievitenskap

 

Framlegg

Søknad med vedlegg

Bedømmelseskomiteens kompetanseerklæring inkl. regelverk

Dekanens godkjenning av bedømmelsen

Søkerens merknader til bedømmelsen

Bedømmelseskomiteens kommentarer til merknadene

Søkerens innsigelser mot saksbehandlingen

Instituttleders kommentarer til innsigelsene om habilitet

Tilsettingsutvalget vedtar at det oppnevnes en ny sakkyndig komite for å vurdere søknaden.

Enstemmig vedtatt

82/2015

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste
 

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 06.11.2014
 

Intervjukomiteens tillegg til innstillingen av 21.04.2015
 

Sakkyndig vurdering av 05.09.2014
 

Sorteringskomiteens vurdering av 29.01.2014
 

Merknader til sorteringskomiteens vurdering
 

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Per Sigurd Tveitevåg Styve i stilling som førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé og kunsthistorie og klassiske språk.

 

 

Styve har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må dokumentere dette innen to år.

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Ellen Rees Thorbjørn Nordbø
   
Hanne K Lindemann Gjertrud Flermoen Stenbrenden

 

Publisert 21. mai 2015 14:13 - Sist endret 22. mai 2015 10:15