Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte TUV 5. juni 2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede:  Arne Bugge Amundsen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Bjørn Ramberg og Hanne K Lindemann

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-E

 

 

TUV-sak 84/2015 Tilsetting i fireårig stilling som postdoktor innen politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 85/2015 Tilsetting i fireårig stilling som postdoktor innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 86/2015 Tilsetting i fireårig stilling som postdoktor innen barn og medier ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 87/2015 Tilsetting ved kallelse i toårig stilling som professor II innen journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 88/2015 Direkte tilsetting i vikariat som førsteamanuensis innen Sørasiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 89/2015 Direkte tilsetting i vikariat som førsteamanuensis innen Midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 90/2015 Forlenget tilsetting i stilling som postdoktor ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 91/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 92/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idehistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 93/2015 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis 20 % (SKO 1011) i moderne retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 94/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet  'Consciousness, Panpsychism and Integrated Information',  Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 95/2015 Kunngjøring av to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 96/2015 Godkjenning av innstilling for stilling som faglig leder (SKO 1404) ved satsingen "Unpacking the Nordic Model"

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Arnhild Johanna Skres avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Arnhild Johanna Skre har levert inn avhandlingen Hulda Garborg. Nasjonal strateg. Del 1: Hulda Garborg. Nasjonal Strateg. Ein biografi. Del 2: Tilnærmingar, metode, drøftingar og val.

- Dekanens fullmakt av 19.05.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 12.05.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Dana Ryan Landes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Dana Ryan Lande har levert inn avhandlingen Narrative Ethics in an Evolving Society: The Short Fiction of Nadine Gordimer.

- Dekanens fullmakt av 07.05.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 07.05.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Margarida McMurrys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Margarida McMurry har levert inn avhandlingen The Role of Assumptions in Author-Text-Audience Relationships: an analysis of the creative and reading processes.


- Dekanens fullmakt av 04.05.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 29.04.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Lars Fredrik Janbys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Lars Fredrik Janby har levert sin avhandling Augustine's De Musica: A Study of Book VI in the Context of his Encyclopedic Project and Beyond.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Isabelle Bochet, Le Centre national de la recherche scientifique
Professor Christoph Horn, University of Bonn
Professor Reidar Aasgaard, Universitetet i Oslo
 
Professor Reidar Aasgaard, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 04.05.2015

- Notat av 21.04.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
83/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Gjertud Flermoen Stenbrenden

84/2015 Tilsetting i fireårig stilling som postdoktor innen politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Karoline Andrea Ihlebæk i fireårig stilling som postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon, med en 25% andel undervisning og administrasjon.

 

Dersom Ihlebæk takker nei til stillingen, går tilbudet til nr 2. Dersom nr 2 takker nei, går saken tilbake til instituttet for ny vurdering.

Stillingen er finansiert av strategiske midler fra HF.

Enstemmig vedtatt

 

85/2015 Tilsetting i fireårig stilling som postdoktor innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Karoline Andrea Ihlebæk i fireårig stilling som postdoktor innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon, med en 25% andel undervisning og administrasjon.

 

Dersom Ihlebæk takker nei til stillingen, går tilbudet til nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet til nr 3, deretter til nr 4.

Stillingen er finansiert av strategiske midler fra HF.

Enstemmig vedtatt

86/2015 Tilsetting i fireårig stilling som postdoktor innen barn og medier ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Tijana Milosevic i fireårig stilling som postdoktor innen barn og medier ved Institutt for medier og kommunikasjon, med en 25% andel undervisning og administrasjon.

Dersom Milosevic takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet.

Stillingens to første år er finansiert av strategiske midler fra HF, og de to siste årene av IMK sin egen avsetning til egenfinansiering av postdoktorer.

Enstemmig vedtatt

87/2015

Tilsetting ved kallelse i toårig stilling som professor II innen journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstilling

CV for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Frank Esser som professor II innen journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for en periode på to år fra 01.07.2015.

Enstemmig vedtatt

 

88/2015 Direkte tilsetting i vikariat som førsteamanuensis innen Sørasiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Forenklet innstilling

CV og publikasjonsliste Flåten

Tilsettingsutvalget tilsetter Lars Tore Flåten i vikariat som førsteamanuensis i Sørasiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk for perioden 24.08.2015 - 31.12.2016.

Enstemmig vedtatt

89/2015 Direkte tilsetting i vikariat som førsteamanuensis innen Midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Forenklet innstilling

CV for Parslow

Tilsettingsutvalget tilsetter Joakim Parslow i vikariat som førsteamanuensis i Midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk for perioden 01.09.2015 - 31.12.2016.

Enstemmig vedtatt

90/2015 Forlenget tilsetting i stilling som postdoktor ved Institutt for musikkvitenskap

 

Framlegg

Brev vedrørende endret kontrakt fra Forskningsrådet med vedlegg

Tilsettingsutvalget forlenger tilsettingen av Peter Edwards som postdoktor ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen forlenges i perioden 30.07.2016-29.07.2017.

Forlengelsen er dekket av instituttets midler.

Enstemmig vedtatt

91/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

92/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idehistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idehistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

93/2015 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis 20 % (SKO 1011) i moderne retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Begrunnelsesnotat fra instituttet

CV og publikasjonsliste for innstilte

ILNs stillingsplan

Tilsettingsutvalget tilsetter Marie Lund ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (20 %, SKO 1011) i moderne retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen gjelder for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

94/2015

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Consciousness, Panpsychism and Integrated Information,  Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

NFR-kontrakt

anmodningsskjema

CV Hedda Hassel Mørch

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Hedda Hassel Mørch i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

95/2015 Kunngjøring av to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en fast og en midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom på møtet

96/2015 Godkjenning av innstilling for stilling som faglig leder (SKO 1404) ved satsingen "Unpacking the Nordic Model"

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring og utvidet søkerliste

CV, søknad og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen slik den foreligger og sender saken til videre behandling i Universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne K Lindemann Gjertrud Flermoen Stenbrenden

 

Publisert 4. juni 2015 13:46 - Sist endret 15. juni 2015 09:50