Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  8. mai  2015 kl 9.15-9.35

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Bror-Magnus Sviland Strand

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

64/2015 Tilsetting ved kallelse i toårig stilling som Professor II i kulturhistorie/EKUL ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

65/2015 Utlysning av stilling som førsteamanuensis i fransk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

66/2015 Trukket

67/2015 Utlysning av stilling som førsteamanuensis i latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

68/2015 Utlysning av stilling som postdoktori i latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

69/2015 Forlengelse av midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011)  ved  Det norske universitetssenter i St. Petersburg

70/2015 Tilsetting midlertidig 10% bistilling som professor SKO 1013 ved Det norske institutt i Roma

71/2015 Tilsetting ved kallelse i treårig stilling som Professor II (SKO 8013) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Herleik Baklids avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Herleik Baklid har levert sin avhandling Hundrede Daler, Hest og Sadel […] En eksplorativ studie av feste-, benke-og morgengaveskikken i et kontinuitetsperspektiv

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Anne Eriksen, Universitetet i Oslo
Forskningsarkivar Fredrik Skott, Instituttet för språk och folkminnen, Göteborg
Førstekonservator Kari Telste, Forskningsavdelingen, Norsk Folkemuseum
 
Professor Anne Eriksen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.


- Dekanens fullmakt av 31.03.2015

- Notat av 27.03.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Cand.philol. Erlend Skaatan Hegdals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol.Erlend Skaatan Hegdal har levert sin avhandling Charleston i Skrukkedalen – Afrikansk-amerikanske artister i Norge før 1940

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Tor Dybo, Universitetet i Agder
Professor Odd Sjønne Skårberg, Høgskolen i Hedmark
Professor Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo
 
Professor Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.


- Dekanens fullmakt av 14.04.2015

- Notat av 13.04.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Nicholas Hughes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Nicholas Hughes har levert inn avhandlingen Essays on the Nature and Roles of Knowledge


- Dekanens fullmakt av 14.04.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.04.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
63/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Bror Magnus Sviland

64/2015 Tilsetting ved kallelse i toårig stilling som Professor II (SKO 8013) i kulturhistorie/EKUL ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Forenklet innstilling

CV og publikasjonsliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Mats Malm i stilling som Professor II (SKO 8013) i kulturhistorie/EKUL ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt

65/2015 Utlysning av stilling som førsteamanuensis i fransk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i fransk språk (SKO 1011) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Enstemmig vedtatt

66/2015 Trukket

 

 

 

 

67/2015

Utlysning av stilling som førsteamanuensis i latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Forslag til kunngjøringstekst

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

 

68/2015 Utlysning av stilling som postdoktor i latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

 

Tilsettingen er for en periode på 2,5  år.

 

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom på møtet

 

69/2015

Forlengelse av midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011)  ved  Det norske universitetssenter i St. Petersburg

 

Fremlegg

Anmodning om forlengelse

CV

Tilsettingsutvalget forlenger Terje Knutsens midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg i perioden 01.02.2016 – 31.01.2018.

Enstemmig vedtatt

70/2015 Tilsetting midlertidig 10% stilling som professor SKO 1013 ved Det norske institutt i Roma

 

Fremlegg

Anmodning om forlengelse

Anbefaling fra DNIR

CV

Tilsettingsutvalget tilsetter Simon Malmberg i midlertidig 10 % stilling som professor (SKO 1013) ved Det norske institutt i Roma i perioden 01.08.2015 - 31.07.2016.

Enstemmig vedtatt

71/2015 Tilsetting ved kallelse i treårig stilling som Professor II (SKO 8013) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Begrunnelsesnotat fra instituttet

CV med publikasjonsliste

Anmodning om forlengelse

Stillingsplan for ILN 2014-2016

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Lars Anders Kulbrandstad i stilling som professor II (SKO 8013) i Norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen gjelder for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Bjørn Ramberg Bror-Magnus Sviland Strand

 

Publisert 8. mai 2015 09:52 - Sist endret 8. mai 2015 09:52