Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  27. mars 2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Bror-Magnus Sviland Strand

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Bjørn Ramberg deltok ikke på behandlingen av sak 48/2015

Til orientering: Sakene A-C

 

 

TUV-sak 47/2015 Utlysning av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 48/2015 Tilsetting i stilling som prosjektleder (forsker SKO 1109) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 49/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen japansk samtidskultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 50/2015 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet Midtøsten-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Jon Nordensons avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Jon Nordenson har levert sin avhandling Participation in (a) Public – Online Activism in Egypt and Kuwait

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Associate Professor Rasha A. Abdulla, The American University in Cairo
Professor Stephan Guth, University of Oslo
Professor Kristina Riegert, Stockholm University
 
Professor Stephan Guth, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 05.03.2015

- Notat av 03.03.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Kristoffer Vadums avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kristoffer Vadum har levert inn avhandlingen Bruk av kanonistisk litteratur i Nidarosprovinsen ca. 1250-1340

- Dekanens fullmakt av 11.03.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 03.03.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
46/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Birgitte Rønning og Bror-Magnus Sviland Atrand

47/2015 Utlysning av stilling som førsteamanuensis i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

- fremlegg

- forslag til kunngjøringstekst

- anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

48/2015 Tilsetting i stilling som prosjektleder (forsker SKO 1109) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

- fremlegg

- NFR kontrakt

- CV

Tilsettingsutvalget tilsetter Ingrid Lossius Falkum i stilling som prosjektleder (forsker SKO 1109) ved NFR-prosjekt Acquiring Figurative Meanings ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 4 år.

Enstemmig vedtatt

49/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen japansk samtidskultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

Rapport fra sakkyndig komite

Sorteringskomiteens rapport

Utlysningstekst og utvidet søkerliste

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Aike Peter Rots i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen japansk samtidskultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Rots takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr 2.

 

Rots har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

50/2015

Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet Midtøsten-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Sakkyndig bedømmelse

Vedlegg til bedømmelsen  regelverk

Søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Brynjar Lia personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet Midtøsten-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Lia har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må skaffe seg dette innen to år.

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Ellen Rees Thorbjørn Nordbø
   
Bror-Magnus Sviland Strand Anne Birgitte Rønning

 

Publisert 25. mars 2015 09:30 - Sist endret 27. mars 2015 10:26