Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  27. november 2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning (deltok ikke på sak 197), Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-I

 

 

TUV-sak 186/2015 Tilsetting i  20% stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 187/2015 Tilsetting i to stillinger som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet "Kunnskapssystemer i nordisk middelalder" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 188/2015 Tilsetting i to stillinger som stipendiat i arkeologi (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 189/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor ved prosjektet "Copper in the Early Modern Period" (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 190/2015 Tilsetting i stilling som forsker ved prosjektet "Copper in the Early Modern Period" (SKO 1109) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 191/2015 Tilsetting ved kallelse i 20 % stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 192/2015 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis  (SKO 1011) i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 193/2015 Tilsetting i to stillinger som stipendiat (SKO 1017) i prosjektet Discourses of the Nation and the National ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 194/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 195/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 196/2015 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 197/2015 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 198/2015 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 199/2015 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 200/2015 Kallelse til stilling som professor II (SKO 8013) i nordisk grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 201/2015 Tilsetting i to (tre) stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Iben Brinch Jørgensens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Iben Brinch Jørgensen har levert sin avhandling Når steder skapes: Fire studier av stedsutviklingens visuelle retorikk

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes: 

Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo
Professor Jens E. Kjeldsen, Universitetet i Bergen
Lektor Maria Wolrath-Søderberg, Södertörns Högskola

Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 09.11.2015

- Notat av 04.11.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Mag. art. Jacob Bo Lautrup Kristensens avhandling for graden philosophiae doctor- godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Mag. art. Jacob Bo Lautrup Kristensen har levert sin avhandling From Duty, for Happiness - Authority and Value in Kant’s theory of practical Reason

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Houston Smit, Univeristy of Arizona
Professor Beatrix Himmelmann, Universitetet i Tromsø
Professor Øyvind Rabbås, Universitetet i Oslo

Professor Øyvind Rabbås, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 09.11.2015

- Notat av 30.10.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Ingunn Marit Røstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Ingunn Marit Røstad har levert inn avhandlingen Smykkenes språk. Smykker og identitetsforhandlinger i Skandinavia ca. 400-650/700 e.Kr

- Dekanens fullmakt av 30.10.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 29.10.215

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Eva Refsdals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Eva Refsdal har levert inn avhandlingen When ‘a girl’ becomes ‘an attractive little number’: Stereotyped representations of Latin America in literary translation and reception in 1960s Norway

- Dekanens fullmakt av 04.11.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 02.11.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Anja Nylund Hagens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Anja Nylund Hagen har levert inn avhandlingen Using Music Streaming Services: Practices, Experiences and the Lifeworld of Musicking

- Dekanens fullmakt av 03.11.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 30.10.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Dana Ryan Landes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Dana Ryan Lande har levert inn avhandlingen Narrative Ethics in an Evolving Society: The Short Fiction of Nadine Gordimer

- Dekanens fullmakt av 03.11.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 02.11.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Joanne Vera Stolks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Joanne Vera Stolk har levert inn avhandlingen Case variation in Greek papyri. Retracing dative case syncretism in the language of the Greek documentary papyri and ostraca from Egypt (300 BCE – 800 CE)

- Dekanens fullmakt av 30.10.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 30.10.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Cand.philol. Margareth Sandviks avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité.

Cand.philol. Margareth Sandvik har levert sin avhandling Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det? En retorisk analyse av debattklima, journalistisk praksis og argumentasjon i valgkampdiskurs på radio og tv fra valgkampen i 1991, 1999 og 2009

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Leelo Keevallik, Universitetet i Linköping
Professor Christian Kock, Københavns universitet
Professor Jan Svennevig, Universitetet i Oslo

Professor Jan Svennevig, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 26.10.2015

- Notat av 21.10.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
185/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Hanne Lindemann

186/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøringen

Innstillingen

Sakkyndig vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Sita Steckel i 20% stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Steckel takker nei går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av HFs strategiske midler

Enstemmig vedtatt

187/2015 Tilsetting i to stillinger som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet "Kunnskapssystemer i nordisk middelalder" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøringen

Innstillingen

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ole-Albert Rønning og Linn Willetts Borgen i de to stipendiatstillingene (SKO 1017) ved prosjeketet "Kunnskapssystemer i nordisk middelalder" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom en av de to takker nei går tilbudet til innstilte nr. 3.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingene er finansiert av HFs strategiske midler

Enstemmig vedtatt

188/2015 Tilsetting i to stillinger som stipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøringen

Innstillingen

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Carine S. R. Eymundsson og Marie Amundsen i de to stipendiatstillingene (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av HFs strategiske midler

Enstemmig vedtatt

 

189/2015

Tilsetting i stilling som postdoktor ved prosjektet "Copper in the Early Modern Period"  (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøringen

Innstillingen

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristin Ranestad i stilling som postdoktor ved prosjektet "Copper in the Early Modern Period"  (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings og administrasjons andel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

190/2015 Tilsetting i stilling som forsker ved prosjektet "Copper in the Early Modern Period"   (SKO 1109) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøringen

Innstillingen

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ragnhild Hutchison i stilling som forsker ved prosjektet "Copper in the Early Modern Period"  (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Hutchison takker nei går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er for en periode på 22 måneder.

Enstemmig vedtatt

191/2015 Tilsetting ved kallelse i 20 % stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

CV og publikasjonsliste

Søknad om opprettelse av forskergruppen

Tilsettingsutvalget tilsetter Ruth Hemstad ved kallelse i 20 % i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på 3 år - 01.01.2016 - 31.12.2018.

Enstemmig vedtatt

192/2015 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis  (SKO 1011) i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringen

Innstillingen

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomite vurdering

To merknader til sorteringskomite

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Jacob Thaisen i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Både Stenbrenden og Thaisen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

 

193/2015 Tilsetting i to stillinger som stipendiater (SKO 1017) i prosjektet Discourses of the Nation and the National ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringen

Innstillingen

CV og prosjektbekrivelse for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter

Visnja Cicin-Sain  og Ole Sneltvedt i de to stipendiatstillingene (SKO 1017) ved prosjeketet Discourses of the Nation and the National ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. 

Dersom ovennevnte takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 3. Dersom nr 3 takker nei går saken tilbake til instituttet.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingene er finansiert av HF

Enstemmig vedtatt

 

194/2015

Tilsetting i stilling som postdoktor i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens innstilling

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Timo Korkiakangas og Robert Simms i stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen vil skje for en periode på 2,5 år med 10% undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Korkiakangas eller Simms takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. Dersom innstilte nr. 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4.

 

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

195/2015

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling

Rapport fra sakkyndig komite

Rapport fra sorteringskomite

Merknader til sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sakkyndigkomiteens vurdering

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Øystein Sjåstad og Aaron Vinegar i to stillinger som førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé og kunsthistorie og klassiske språk.

 

De innstilte  har  dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

196/2015

Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språkT

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens innstilling

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Joost Vecht og Sara Vikesdal  i to stilling er som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Vecht eller Vikesdal takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2., dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

197/2015

Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens innstilling

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Haakon Flemmen og Emil Nicklas Johnsen  i to stilling er som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idéhistorie  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Flemmen  eller Johnsen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3., dersom innstilte nr. 3 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 4. 

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Tilsettingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

198/2015 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens innstilling

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Ellef Prestsæter  og Panagiotis Farantanos  i to stilling er som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kunsthistorie  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Prestsæter  takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2 i første temaområdet.

Dersom Farantanos takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2 i andre temaområdet.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

199/2015 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Enstemmig vedtatt

200/2015 Kallelse til stilling som professor II (SKO 8013) i nordisk grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Instituttets anbefaling

CV og publikasjonsliste for kandidaten

Anmodningsskjema

ILNs stillingsplan

Tilsettingsutvalget tilsetter Kersti Börjars i midlertidig stilling som professor II (SKO 8013) i nordisk grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

201/2015 Tilsetting i to (tre) stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling

Sakkyndig vurdering av 05.06.2015

Addendum til sakkyndig vurdering av 18.06.2015

Sorteringskomiteens vurdering av 12.11.2014

Merknader til sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Patrick Grosz, Åshild Næss og John Lowe i stilling som førsteamanuensis i allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Grosz og Lowe har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og det forutsettes at de skaffer seg dette i løpet av to år. Næss har pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Grosz, Næss eller Lowe takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4. Dersom innstilte nr. 4 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 5 og deretter til innstilte nr. 6.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Bjørn Ramberg Hanne K Lindemann

 

Publisert 27. nov. 2015 11:00 - Sist endret 27. nov. 2015 11:00