Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 13. februar  2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

Tilstede: Eirik Welo, Anne Birgitte Rønning og Hanne K Lindemann

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-E

 

TUV-sak 23/2015 Kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009) i arabisk språk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 24/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i slaviske språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 25/2015 Trukket

TUV-sak 26/2015 Kunngjøring av midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352)) ved prosjektet MultiFam ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 27/2015 Tilsetting i to midlertidige stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 28/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Scanguilt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 29/2015 Kallelse til stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i moderne retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Mandlenkosi Mpofus avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Mandlenkosi Mpofu har levert inn avhandlingen ICTs in Struggle for Democracy: Civil Society, Democratisation and Organisational Forms in the Zimbabwean Crisis, 2000 – 2013

 

- Dekanens fullmakt av 14.01.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 09.01.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy har levert inn avhandlingen Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet

- Dekanens fullmakt av 19.01.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 16.01.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Cand.philol. Tone Therese Linges avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Tone Therese Linge har levert inn avhandlingen Including or Excluding Workplace Communication? Analyzing Communication Competence in Multicultural Hotel Workplaces

- Dekanens fullmakt av 15.01.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 15.01.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Marte Heian-Engdals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Marte Heian-Engdal har levert sin avhandling Twenty years of Crocodile Tears: The International Treatment of the Palestine Refugee Issue, 1948-1968

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Peter L. Hahn, Ohio State University
Research fellow Avi Raz, University of Oxford
Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, Universitetet i Oslo
 
Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.01.2015

- Notat av 14.01.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
22/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

 

23/2015 Kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009) i arabisk språk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Stillingsplan

Tilleggsuttalelse fra IKOS

Kommentarer til stillingsplan

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009) i arabisk språk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

 

Enstemmig vedtatt

24/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i moderne slaviske språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstillingen

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Silje Susanne Alvestad som postdoktor i slaviske språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Silje Susanne Alvestad takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er for en periode på 4 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsandel.

 

Enstemmig vedtatt

25/2015 Trukket

 

 

 

 

 

 

 

26/2015

Kunngjøring av midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352)) ved prosjektet MultiFam ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring

Anmodning

Brev fra NFR

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet MultiFam ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % administrasjons- og undervisningsandel.

Enstemmig vedtatt

27/2015 Tilsetting i to midlertidige stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

CV for innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Oda Røste Odden og Steve Pepper i midlertidige stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Odden eller Pepper takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer tre.

 

Enstemmig vedtatt

28/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Scanguilt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

CV for innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Lill-Ann Körber i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Scanguilt ved Institutt for lingivistiske og nordiske studier.
Tilsettingen er for en periode på tre år med 25 % administrasjons- og undervisningsandel.

Dersom Körber takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to, deretter til innstilte nummer tre.

 

Enstemmig vedtatt

29/2015 Kallelse til stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i moderne retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kallelse med CV og publikasjonsliste

ILNs stillingsplan 2014-2016

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Christine Isager i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i moderne retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på to år.

 

Enstemmig vedtatt

 

Eirik Welo Thorbjørn Nordbø
   
sign sign

 

Publisert 13. feb. 2015 10:26 - Sist endret 13. feb. 2015 14:34