Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  18. september 2015 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-J

 

TUV 144/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse  innen fagområdet allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV 145/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse  innen fagområdet allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV 146/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse  innen fagområdet amerikansk kulturkunnskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV 147/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse  innen fagområdet amerikansk kulturkunnskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV 148/2015 Tilsetting i stilling som forsker  SKO 1109 ved NFR-prosjektet Causation and Reduction in Systems Biology ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk uten forutgående kunngjøring.

TUV 149/2015 Søknad om to måneders permisjon uten lønn fra stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV 150/2015 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Modern Iran: History, Society and Politics ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV 151/2015 Utlysning av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kulturhistorie og museologi; Geologiens tider ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Ingri Dommersnes Jølbos avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Ingri Dommersnes Jølbo har levert sin avhandling Identitet, stemme og aktørskap i andrespråksskriving. En undersøkelse av skriving som meningsskaping blant elever med somalisk bakgrunn i norskfaget i grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig ungdom

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Lars Anders Kulbrandstad, Høyskolen i Hedmark
Professor Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet
Professor Ingebjørg Tonne, Universitetet i Oslo
 
Professor Ingebjørg Tonne, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 01.09.2015

- Notat av 31.08.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Lars Løbergs avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Lars Løberg har levert sin avhandling Ættearistokrati og småadel

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes: 

Seniorkonsulent Grethe Jacobsen, Det Kongelige Bibliotek, København
Professor Hans Jacob Orning, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Erik Opsahl, NTNU
 
Professor Hans Jacob Orning, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 01.09.2015

- Notat av 14.08.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D


 Cand.philol. Anne-Valérie Sickinghes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Anne-Valérie Sickinghe har levert inn avhandlingen Discourses of multilingualism in Norwegian upper secondary Schools

- Dekanens fullmakt av 26.08.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.08.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Chen Siyus avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Chen Siyu har levert inn avhandlingen Discursive Construction of Masculinities in Contemporary Chinese Public Culture

- Dekanens fullmakt av 01.09.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 28.08.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Kenneth Andresens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kenneth Andresen har levert sin avhandling Journalism under pressure. The case of Kosovo

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Gunn Enli, University of Oslo
Professor Maureen Taylor, University of Tennessee
Professor Karin Wahl-Jorgensen, Cardiff University
 
Professor Gunn Enli, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 27.08.2015

- Notat av 24.08.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Master Tashi Nyimas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Tashi Nyima har levert sin avhandling In the name of development: A study of China’s development governmentality in Tibet

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes: 

Associate professor Andrew Fischer, Erasmus University Rotterdam
Professor Hanna Havnevik, Universitetet i Oslo
Professor Emily Ting Yeh, University of Colorado at Boulder
 
Professor Hanna Havnevik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 24.08.2015

- Notat av 19.08.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Master Anja Nylund Hagens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Anja Nylund Hagen har levert sin avhandling Using Music Streaming Services: Practices, Experiences and the Lifeworld of Musicking

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Anders Fagerjord, Universitetet i Oslo
Professor David Hesmondhalgh, University of Leeds
Research Fellow Anahid Kassabian, University of London
 
Førsteamanuensis Anders Fagerjord, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 27.08.2015

- Notat av 19.08.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

I

Master Chalak Kavehs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Chalak Kaveh har levert sin avhandling ”Omstreiferuvæsenet”: En studie av politi- og rettsvesenets lovpraktisering overfor tatere og sigøynere på 1900-tallet

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Einar A. Niemi, UiT Norges arktiske universitet
Forsker Matthew Kott, Uppsala Universitet
Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, Universitetet i Oslo
 
Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator


- Dekanens fullmakt av 27.08.2015

- Notat av 21.08.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

J


Master Arild Michel Bakkens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Arild Michel Bakken har levert inn avhandlingen La présence de Mallarmé

- Dekanens fullmakt av 24.08.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 20.08.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
143/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Hanne K Lindemann

144/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet allmenn litteraturvitenskap fra Anne Birgitte Rønning ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

 

fremlegg

bedømmelseskomiteens rapport

søknad

cv

 

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Anne Birgitte Rønnning personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Anne Birgitte Rønning har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

145/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet allmenn litteraturvitenskap fra Johan Schimanski ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

fremlegg

bedømmelseskomiteens rapport

søknad

cv

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Johan Schimanski personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Johan Schimanski har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

146/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet amerikansk kulturkunnskap fra David Mauk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

fremlegg

bedømmelseskomiteens rapport

søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler David Mauk personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet amerikansk kulturkunnskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

David Mauk har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

147/2015

Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet amerikansk kulturkunnskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

fremlegg

bedømmelseskomiteens rapport

søknad

 

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen innen fagområdet amerikansk kulturkunnskap

Enstemmig vedtatt

 

148/2015

Tilsetting i stilling som forsker  SKO 1109 ved NFR-prosjektet Causation and Reduction in Systems Biology ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk uten forutgående kunngjøring.

 

fremlegg

brev og kontrakt fra NFR av 23.4.2014

amnodningsskjema

CV til Gry Oftedal

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Gry Oftedal i stilling som forsker SKO 1109 ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk uten forutgående kunngjøring.

Tilsettingen er for perioden 01.10.2015 – 01.03.2019.

Enstemmig vedtatt

149/2015 Søknad om to måneders permisjon uten lønn fra stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Søknad

Bekreftelse fra instituttet og NFR

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders permisjon uten lønn i stillingen som postdoktor (SKO 1352) for Steffen Krüger, for å jobbe som gjesteforsker ved International Research Center for Cultural Studies (IFK) i Wien.

Gjesteforskerperioden er i tidsrommet 01.11.2015 - 31.12.2015, og tilsettingsperioden som postdoktor forskyves tilsvarende.

Enstemmig vedtatt

150/2015 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Modern Iran: History, Society and Politics ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodning

Stillingsplan 

Kommentarer til stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten for stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Modern Iran: History, Society and Politics ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen ligger i instituttets stillingsplan for 2014-2019.

Enstemmig vedtatt

151/2015 Utlysning av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kulturhistorie og museologi, Geologiens tider ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten for to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kulturhistorie og museologi, Geologiens tider ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingens dekkes av midler fra HF.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne K Lindemann Bjørn Ramberg

 

Publisert 18. sep. 2015 10:37 - Sist endret 18. sep. 2015 13:45