Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte mandag 2. februar 2015 kl 9.15-11.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg og Hanne K Lindemann

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-I

TUV-sak (2/2015) Forlenget tilsetting som postdoktor SKO 1352 ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (3/2015) Tilsetting som prosjektleder/forsker SKO 1109 ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (4/2015) Tilsetting i 50% stilling som universitetslektor innen musikkproduksjon SKO 1009 ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (5/2015) Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor SKO 1352 ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (6/2015) Trukket

TUV-sak (7/2015) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen muntlig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (8/2015) Kunngjøring av midlertidig stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (9/2015) Kunngjøring av stilling som postdoktor SKO 1352 innen barn og medier ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (10/2015) Tilsetting i midlertidig stilling som 50 % universitetslektor SKO 1009 i eldre historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (11/2015) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i arkeologi i middelhavsområdet og digital dokumentasjon ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (12/2015) Tilsetting i midlertidig stilling som professor II SKO 1013 i klima/miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (13/2015) Tilsetting i to stillinger som 20 % universitetslektor SKO 1009 i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (14/2015) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen medier, kultur og samfunn ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (15/2015) trukket

TUV-sak (16/2015) Forlenget tilsetting som førsteamanuensis SKO 1011 ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (17/2015) Forlenget tilsetting som førstelektor SKO 1198 ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (18/2015) Forlenget tilsetting som forsker 1110 ved CSMN, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (19/2015) Godkjenning av personlig opprykk til professor i latin

TUV-sak (20/2015) trukket

TUV-sak (21/2015) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i Midtøstens moderne historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte 12. desember

 protokoll

 
B

Cand.philol. Bjørn Sverre Hol Haugens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Bjørn Sverre Hol Haugen har levert inn avhandlingen Virkningsfulle tekstiler – i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet

- Dekanens fullmakt av 22.12.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 19.12.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Maria Husabø Oens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Maria Husabø Oen har levert inn avhandlingen The Visions of St. Birgitta: A Study of the Making and Reception of Images in the later Middle Ages

- Dekanens fullmakt av 06.01.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 04.01.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Wael Philip Gallabs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Wael Philip Gallab har levert inn avhandlingen Modes of anti-orthodoxy: Historical Contextualism, Radical Critique, and Qur’anism in contemporary Egypt

- Dekanens fullmakt av 06.01.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 06.01.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Andreas Brekke Carlssons avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Andreas Brekke Carlsson har levert inn avhandlingen Ignorance and Control. Essays on Moral Blameworthiness

- Dekanens fullmakt av 09.01.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 08.01.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Kristoffer Vadums avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kristoffer Vadum har levert sin avhandling Bruk av kanonistisk litteratur i Nidarosprovinsen ca. 1250-1340

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Hans Jacob Orning, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Helle Vogt, Københavns universitet
Førsteamanuensis Randi Bjørshol Wærdahl, NTNU

Professor Hans Jacob, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 09.12.2014

- Notat av 11.11.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Master Lene Os Johannessens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Lene Os Johannessen har levert sin avhandling Constituting Artemis. The social and cultural significance of votive offerings in the cults of Artemis at Brauron, Ephesos and Sparta

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Rubina Raja, Aarhus Universitet
Seniorforsker Jenny Wallensten, Det svenske institutt i Athen
Førsteamanuensis Knut Ødegård, Universitetet i Oslo
 
Førsteamanuensis Knut Ødegård, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 04.12.2014

- Notat av 13.11.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Master Dana Ryan Landes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Dana Ryan Lande har levert sin avhandling Narrative Ethics in an Evolving Society: The Short Fiction of Nadine Gordimer

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Elleke Boehmer, Wolfson College, Oxford
Professor Carrol Clarkson, University of Amsterdam
Førsteamanuensis Rebecca Scherr, Universitetet i Oslo
 
Førsteamanuensis Rebecca Scherr, Universitetet i Oslo, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.12.2014

- Notat av 18.12.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

I

Master Margarida McMurrys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Margarida McMurry har levert sin avhandling The Role of Assumptions in Author-Text-Audience Relationships: an analysis of the creative and reading processes

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Liesbeth Korthals Altes, University of Groningen
Førsteamanuensis Bruce Barnhart, Universitetet i Oslo
Professor Peter Rabinowitz, Hamilton College, USA
 
Førsteamanuensis Bruce Barnhart, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.12.2014

- Notat av 18.12.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
1/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Hanne Lindemann og Bjørn Ramberg

2/2015 Forlenget tilsetting som postdoktor SKO 1352 ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

CV og publikasjonsliste

Anmodning

 

Tilsettingsutvalget forlenger Anders Olof Larssons tilsetting i stilling som postdoktor SKO 1352 ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Forlenget tilsetting er for perioden 1.11.2015-7.3.2016, og er finansiert av instituttets eget budsjett.

Enstemmig vedtatt

3/2015 Tilsetting som prosjektleder/forsker SKO 1109 ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

NFR-brev og endret kontrakt

CV og publikasjonsliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Tine Ustad Figenschou i midlertidig stilling som forsker SKO 1109 og prosjektleder ved NFR-prosjektet "Media impact in the public service sector: Changes in practices, processes andresource allocation in the government of welfare" ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for perioden 16.02.2015-28.02.2017.

Enstemmig vedtatt

4/2015 Tilsetting i 50 % stilling som universitetslektor SKO 1009 innen musikkproduksjon ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstillingen

CV for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Sverre Erik Henriksen i 50 % stilling som universitetslektor (sko 1009) ved Institutt for musikkvitenskap.

Dersom Sverre Erik Henriksen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

 

5/2015

Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor SKO 1352 ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstilling

Vurderingsskjema

CV og publikasjonsliste for innstilte

Intervjuguide

 

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Valantis Fyndanis i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år  med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

 

Dersom Valantis Fyndanis takker nei, går tilbudet til innstilte nummer to.

Enstemmig vedtatt

6/2105 Trukket

 

 

7/2015 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen muntlig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring

Stillingsplan ILN

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen muntlig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

8/2015 Kunngjøring av midlertidig stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av midlertidig stilling som førsteamanuensis (vikariat, SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.
 

Tilsettingen vil skje for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

9/2015 Kunngjøring av stilling som postdoktor SKO 1352 innen barn og medier ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Utlysningstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor SKO 1352 innen barn og medier ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for en periode på fire år med 25 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Enstemmig vedtatt

 

10/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som 50 % universitetslektor SKO 1009 i eldre historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstillingen

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Ragnhild Marthine Bø i midlertidig stilling som 50 % universitetslektor SKO 1009 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Ragnhild Marthine Bø takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

11/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i arkeologi i middelhavsområdet og digital dokumentasjon ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstillingen

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

Merknader til sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Søren Handberg i stilling som førsteamanuensis i arkeologi i middelhavsområdet og digital dokumentasjon ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Søren Handberg takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Handberg har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg det innen to år.

Enstemmig vedtatt

12/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som professor II SKO 1013 i klima/miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstillingen

Sakkyndig vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Peder Anker i stilling som professor II i klima/miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Peder Anker takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Tilsettingen er for en periode på fem år.

Enstemmig vedtatt

13/2015 Tilsetting i to stillinger som 20 % universitetslektor SKO 1009 i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstillingen

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Ellen Cathrine Lund og Arvid Evjen Andersen i stilling som 20 % universitetslektor SKO 1009 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Lund og/eller Andersen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. Dersom innstilte takker nei går tilbudet til innstilte nr. 4. Dersom innstilte nr. 4. takker nei går saken tilbake til instituttet.

Tilsettingen er for perioden 2015-2018.

Enstemmig vedtatt

14/2015 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen medier, kultur og samfunn ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Utlysningstekst

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget vedtar utlysning av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen medier, kultur og samfunn ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Enstemmig vedtatt

 

15/2015 trukket

 

 

t

16/2015 Forlenget tilsetting som førsteamanuensis SKO 1011 ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning

Tilsettingsutvalget forlenger Ingvild Thorsens vikariat som førsteamanuensis (SKO1011) i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk i perioden 01.07.2015 - 30.06.2016.

Enstemmig vedtatt

17/2015 Forlenget tilsetting som førstelektor SKO 1198 ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning

Tilsettingsutvalget forlenger Mari Johanne Bordal Hertzenbergs vikariat som førstelektor (SKO 1198) i latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk i perioden 01.01.2015 – 31.12.2016.

Enstemmig vedtatt

18/2015 Forlenget tilsetting som forsker 1110 ved CSMN, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning

Revidert budsjett

 

Tilsettingsutvalget forlenger Anders Strand sin stilling som forsker (SKO 1110) ved prosjektet «Causation and Reduction in Systems Biology» ved CSMN med 10 uker.

Enstemmig vedtatt

19/2015 Godkjenning av personlig opprykk til professor i fagområdet latin

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Opprykkbrev fra Universitetet i Bergen

 

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Mathilde Skoie personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet latin.

Skoie har dokumentert fullført  pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

20/2015

trukket

 

trukket

21/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i Midtøstens moderne historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

 

Fremlegg

Kunngjøring

Fremlegg IAKH

Innstillingen

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Toufoul Abou-Hodeib i stilling som førsteamanuensis i Midtøstens moderne historiie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Abou-Hodeib takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Abou-Hodeib har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg det innen to år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Bjørn Ramberg Hanne K Lindemann

 

Publisert 30. jan. 2015 09:27 - Sist endret 13. apr. 2015 14:40