Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 2. oktober  2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

Tilstede: Eirik Welo, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Bjørn Ramberg, Erlend Haavardsholm og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen:  Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-F

 

 

153/2014 Utgår

154/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet  Acquiring Figurative Meanings:  A Study in Developmental  Pragmatics  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

155/2015 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institut for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

156/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

157/2015 Søknad om ulønnet permisjon i 1,5 mnd fra stilling som postdoktor (SKO 1352) innen politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master David Hills avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master David Hill har levert sin avhandling Metropolis and the Torbali Plain: The formation of territory in Ionia and the colonisation of regional space. A GIS based approach.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Emeritus John Bintliff, Universiteit Leiden
Førsteamanuensis Søren Handberg, Universitetet i Oslo
Senior Researcher Michael Kerschner, Austrian Archaeological Institute
 
Førsteamanuensis Søren Handberg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 15.09.2015

- Notat av 02.09.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Lars Liens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Lars Lien har levert sin avhandling "...Pressen kan kun skrive ondt omjøderne". Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Universitetslektor Lars M. Andersson, Uppsala universitet
Professor emerita Ann-Katrin Hatje, Umeå universitet
Professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo
 
Professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 15.09.2015

- Notat av 08.09.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Mieke Neyens’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Mieke Neyens har levert sin avhandling The Mexican Experience Brought Home: Norwegian Travel Writing of Mexico, 1905-1945

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Peter Hulme, University of Essex
Senior Lecturer Thea Pitman, Leeds University
Professor Birte Stengaard, Universitetet i Oslo
 
Professor Birte Stengaard, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.


- Dekanens fullmakt av 16.09.2015

- Notat av 07.09.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Lars Fredrik Janbys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Lars Fredrik Janby har levert inn avhandlingen Augustine's De Musica: A Study of Book VI

- Dekanens fullmakt av 14.09.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 03.09.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Cand.philol. Signe Endresens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstillig

Cand.philol. Signe Endresen har levert inn avhandlingen Serial Experiments. Close-Readings of Edvard Munch’s Det grønne værelset (1907)

- Dekanens fullmakt av 14.09.215

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.09.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
152/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Erlend Haavardsholm

153/2015 Utgår

 

 

154/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet  Acquiring Figurative Meanings:  A Study in Developmental  Pragmatics  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

CV innstilte søker

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Diana Mazzarella i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet  Acquiring Figurative Meanings:  A Study in Developmental  Pragmatics  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Dersom Mazarella takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, returneres saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt.

155/2015 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institut for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 26.08.2015

Sakkyndig vurdering av 31.05.2015

Sorteringskomiteens vurdering av 17.02.2015

Merknader til sakkyndig vurdering

Notat fra instituttstyret

CV og publikasjonslister for de innstilte

IFIKKs stillingsplan 2014-2018

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Thomas Johansen og Holly Andersen i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Når det gjelder øvrig vurdering, sendes saken tilbake til instituttet.

 

De som tilsettes har pedagogisk basiskompetanse.

 

Enstemmig vedtatt.

156/2015

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 29.05.2015

Sakkyndig vurdering av 11.03.2015

Sorteringskomiteens vurdering av 26.09.2014

Merknader til sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

Svar på merknader til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Sverre Stausland Johnsen i stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Johnsen takker nei, gå tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Den som tilsettes har pedagogisk basiskompetanse.

 

Enstemmig vedtatt.

 

157/2015 Søknad om ulønnet permisjon i 1,5 mnd fra stilling som postdoktor (SKO 1352) innen politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Søknad inkl påtegning fra instituttleder

Tilsettingsutvalget innvilger ulønnet permisjon fra stillingen som postdoktor (SKO 1352) fra Karoline Ihlebæk ved Institutt for medier og kommunikasjon i perioden 5.10.2015 - 29.11.2015, for å koordinere en SFF-søknad for IMK/Polkom.

Tilsettingsperioden som postdoktor forlenges tilsvarende permisjonen.

Enstemmig vedtatt.

 

 

Eirik Welo Monica Bakken
   
Gjertrud Flermoen Stenbrenden Erlend Haavardsholm

 

Publisert 2. okt. 2015 11:07 - Sist endret 2. okt. 2015 11:07