Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  21. august 2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-L

 

 

120/2015 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i arabisk språk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

121/2015 Forlenget tilsetting ved kallelse som professor II (SKO 8013) tilknyttet prosjektet Airborne ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

122/2015 Tilsetting ved kallelse som førsteamanuensis II (SKO 1011) på Midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

123/2015 Forlenget tilsetting i stilling som professor II (SKO 1013) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

124/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet vestlig samtidshistorie (etter 1918) – søknadsrunden 2014

125/2015 Forlengelse av forskerstilling (SKO 1109) knyttet til prosjektet  «Graphicacy and Authority in Early Europe» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

126/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

127/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

128/2015 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historiefagets teori og metode ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

129/2015 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historie knyttet til satsingen "Unpacking the Nordic Model" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

130/2015 Tilsetting i stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

131/2015 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

132/2015 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet After honor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

133/2015 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor klarspråkforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

134/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i skandinavisk språk i Amerika ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

135/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet nordisk språkvitenskap - søknadsrunden 2014, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

136/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet norsk som andrespråk - søknadsrunden 2014, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

137/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet Ibsen-studier - søknadsrunden 2014, Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

138/2015 Kunngjøring av stilling som senterleder (SKO 1475) ved Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris

139/2015 Forlenget tilsetting som forsker 50% (SKO 1109) ved det UD-finansierte prosjektet NewME ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Eva Refsdals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Eva Refsdal har levert sin avhandling When ‘a girl’ becomes ‘an attractive little number’: Stereotyped representations of Latin America in literary translation and reception in 1960s Norway

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Associate Professor Giuliano D’Amico, Volda University College
Associate Professor Alexandra Assis Rosa, University of Lisbon
Professor Nelson González Ortega, Universitetet i Oslo
 
Professor Nelson González Ortega, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 11.06.2015

- Notat av 09.06.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Wenche Larsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Wenche Larsen har levert inn avhandlingen «Dramatiske forvandlinger. Bildet som teatralt virkemiddel i Cecilie Løveids skuespill Balansedame. Fødsel er musikk og Barock Friise eller kjærligheten er en større labyrint»

- Dekanens fullmakt av 01.07.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 28.06.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Marthe Øidvin Burgess’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Marthe Øidvin Burgess har levert sin avhandling Fra novelle til film. Elevproduserte multimodale tekster på 9. trinn

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Lektor Nikolaj Frydensbjerg Elf, Syddansk universitet
Førsteamanuensis Anne Løvland, Universitetet i Agder
Professor Johan Tønnesson, Universitetet i Oslo
 
Professor Johan Tønnesson, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 29.06.2015

- Notat av 23.06.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.philol. Ingunn Marit Røstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Ingunn Marit Røstad har levert sin avhandling Smykkenes språk. Smykker og identitetsforhandlinger i Skandinavia ca. 400-650/700 e.Kr

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Per Ditlef Fredriksen, Universitetet i Oslo
Professor John Hines, Cardiff University
Professor Elna Siv Kristoffersen, Universitetet i Stavanger
 
Førsteamanuensis Per Ditlef Fredriksen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 25.06.2015

- Notat av 22.06.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Lars Reinholt Aas’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Lars Reinholt Aas har levert inn avhandlingen A conglomerate of meaning: The rock art of Ladakh through myth and ritual

- Dekanens fullmakt av 24.06.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.06.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Cand.philol. Signe Endresens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Signe Endresen har levert sin avhandling Serial Experiments. Close-Readings of Edvard Munch’s Det grønne værelset (1907)

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Michelle Facos, Indiana University
Professor Lena Liepe, Universitetet i Oslo
Associate  Professor Allison Morehead, Queens University

Professor Lena Liepe, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.06.2015

- Notat av 15.06.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Master Hege Skalleberg Gjerdes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Hege Skalleberg Gjerde har levert inn avhandlingen Sørsamisk eller førsamisk? Arkeologi og sørsamisk forhistorie i Sør-Norge – en kildekritisk analyse

- Dekanens fullmakt av 23.06.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 23.06.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

I

Master Anna Daria Drozdzowicz’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Anna Daria Drozdzowicz har levert sin avhandling Investigating utterance meaning – Essays in the epistemology of language

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Berit Brogaard, University of Miami
Professor Bjørn Ramberg, University of Oslo
Research Fellow Francois Recanati, Centre national de la recherche scientifique
 
Professor Bjørn Ramberg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.06.2015

- Notat av 11.06.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

J

Cand.ed. Monica I. Norvik Knophs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité
 
Cand.ed. Monica I. Norvik Knoph har levert sin avhandling Language assessment and therapy for verb production impairments in multilingual aphasia

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Mira Goral, Lehman College
Professor Kristian Emil Kristoffersen, University of Oslo
Professor Lyndsey Nickels, Macquarie University

Professor Kristian Emil Kristoffersen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.06.2015

- Notat av 11.06.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

K

Master Margaretha Adriana van Es’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Margaretha Adriana van Es har levert inn avhandlingen The Stigma of Being Oppressed: Self-Representations by Women with a Muslim Background in Minority Organisations in Norway and the Netherlands 1975-2010

- Dekanens fullmakt av 22.06.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.06.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

L

Magister Kai Hanno Schwinds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Magister Kai Hanno Schwind har levert sin avhandling Found in Translation: The Office – a hybrid sitcom as blueprint for successful transnational television format adaption

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Dr. Sharon Lockyer, Brunel University
Prof. Dr. Habil. Lothar Mikos, Filmuniversität in Babelsberg Konrad Wolf
Professor Ove Solum, Universitetet i Oslo
 
Professor Ove Solum, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 17.06.2015

- Notat av 08.06.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
119/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Erlend Haavardsholm og Anne Birgitte Rønning

120/2015 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i arabisk språk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Zehad Sabry Zehad som universitetslektor (SKO 1009) i arabisk språk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Zehad takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 3.

Zehad har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

121/2015 Forlenget tilsetting ved kallelse som professor II (SKO 8013) tilknyttet prosjektet Airborne ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

CV

Anmodning

Tilsettingsutvalget forlenger Kristin Aunans tilsetting som professor II (SKO 8013) tilknyttet prosjektet Airborne ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for perioden 01.08.2015 - 31.07.2016

Stillingen er finansiert av midler fra Centre for Advanced Studies (CAS).

Enstemmig vedtatt

122/2015 Tilsetting ved kallelse som førsteamanuensis II (SKO 1011) på Midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Forenklet innstilling

CV

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Kjetil Selvik i midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) på Midtøstenstudier med fordypning i Iran/persisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for perioden 01.08.2015 - 30.06.2017, med mulighet til forlengelse.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Enstemmig vedtatt

123/2015

Forlenget tilsetting i stilling som professor II (SKO 1013) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

CV

Tilsettingsutvalget forlenger Erika Fischer-Lichte i stilling som professor II SKO 1013 ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, frem til og med 31.07.2016.

Tilsettingen er for en periode på 1 år.

Enstemmig vedtatt

 

124/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet vestlig samtidshistorie (etter 1918) – søknadsrunden 2014

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av 01.05.2015

Søkerens kommentar til bedømmelseskomiteens vurdering

Svar på kommentar

Søkerens søknadsskjema med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen

Enstemmig vedtatt

125/2015 Forlengelse av forskerstilling (SKO 1109) knyttet til prosjektet  «Graphicacy and Authority in Early Europe» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad fra IAKH

Anmodning fra IAKH

Revidert prosjekt-budsjett

Tilsettingsutvalget forlenger Rose-Marie Wyche sin stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til prosjektet «Graphicacy and Authority in Early Europe» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie med 59 uker.

Forlengelsen er for perioden 01.05.2016-17.06.2017.

Enstemmig vedtatt

126/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling av 15.06.2015

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Marianne Hem Eriksen i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på 3,5 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Eriksen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

127/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling av 19.06.2015

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Elise Naumann i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på 3,5 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsandel, deriblant det daglige ansvaret for instituttets laboratorium.

Dersom Naumann takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

128/2015 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historiefagets teori og metode ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan 2014-2017

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historiefagets teori og metode ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

129/2015 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historie knyttet til satsingen "Unpacking the Nordic Model" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan 2014-2017

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historie knyttet til satsingen «Unpacking the Nordic Model» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

130/2015 Tilsetting i stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 17.06.2015

Sakkyndig vurdering (udatert)

Sorteringskomiteens vurdering av 21.01.2015

Merknader til sorteringskomiteens vurdering og svar på merknader

Merknad til sakkyndig vurdering

Merknad til tilsettingsprosessen

CV og publikasjonslister for de innstilte

Fremleggsnotat fra instituttleder

Stillingsplan 2014-2017

 

TUV tilsetter Kim Priemel og Daniel Maul i to stillinger som førsteamanuensis i samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingsutvalget tilsetter også Doug Rossinow i stilling som førsteamanuensis i samtidshistorie.

Dersom Priemel eller Maul takker nei, går tilbudet til innstilte nr 4. Dersom innstilte nr 4 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 5. Dersom Rossinow takker nei, går ikke tilbudet videre til andre.

Maul har dokumentert pedagogisk basiskompetanse. Priemel og Rossinow har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må dokumentere dette innen to år.

Enstemmig vedtatt

131/2015 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Årsplan ILN 2015-2017

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen vil skje for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av instituttet, og ligger inne i instituttets langtidsbudsjett.

Enstemmig vedtatt

132/2015 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet After honor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Årsplan ILN 2015-2017

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet After honor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen vil skje for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av instituttet, og ligger inne i instituttets langtidsbudsjett.

Enstemmig vedtatt

133/2015 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor klarspråkforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Årsplan ILN 2015-2017

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor klarspråkforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen vil skje for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av instituttet, og ligger inne i instituttets langtidsbudsjett.

Enstemmig vedtatt

134/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i skandinavisk språk i Amerika ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i skandinavisk språk i Amerika ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingene vil skje for en periode på tre år.

Stillingene er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

 

135/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet nordisk språkvitenskap - søknadsrunden 2014, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av 05.06.2015

Søkerens søknadsskjema med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen for opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk språkvitenskap for Ida Larsson, og tildeler opprykket.

Enstemmig vedtatt

136/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet norsk som andrespråk - søknadsrunden 2014, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av 26.06.2015

Søkerens søknadsskjema med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen for opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet norsk som andrespråk for Ingebjørg Tonne, og tildeler opprykket.

Enstemmig vedtatt

137/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet Ibsen-studier - søknadsrunden 2014, Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av 30.06.2015

Søkerens søknadsskjema med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen.

Enstemmig vedtatt

138/2015 Kunngjøring av stilling som senterleder (SKO 1475) ved Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som senterleder (SKO 1475) ved Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris.

Enstemmig vedtatt

139/2015 Forlenget tilsetting i 50% stilling som forsker (SKO 1109) ved UD-finansiert prosjekt innenfor NewME ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

TUV-vedtak sak 24/2012

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget forlenger tilsetting for Tilde Rosmer i 50% stilling som forsker (SKO 1109) ved prosjektet NewME ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for perioden 01.09.2015 - 15.05.2015 og finansieres av UD.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Erlend Kristiansen Haavardsholm Anne Birgitte Rønning

 

Publisert 20. aug. 2015 08:11 - Sist endret 21. aug. 2015 10:38