Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  fredag 27.2.2015 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Bror-Magnus Sviland Strand

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-I

TUV-sak 31/2015 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet In 2016: How it felt to live in the Arab World five years after the 'Arab Spring' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 32/2015 Tilsetting ved kallelse i to år som Prof II (SKO 8013) i museologi og kulturarv ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 33/2015 Direkte tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet 'Synchronizing the World. Globalization and Multiple Times.' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 34/2015 Direkte tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet 'Synchronizing the World. Globalization and Multiple Times.' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 35/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 36/2015 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i arkeologi (isotopanalyse) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Hanne Lovise Aannestads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Hanne Lovise Aannestad har levert sin avhandling Transformasjoner. Omforming og bruk av importerte gjenstander i vikingtid

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo
Professor John Hines, Cardiff University
Professor Søren Michael Sindbæk, Århus universitet
 
Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 06.02.2015

- Notat av 29.01.2015

 

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
C

Cand.philol. Sigurd Sørlies avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Sigurd Sørlie har levert inn avhandlingen Solkors eller hakekors. Nordmenn i Waffen-SS 1941-1945

- Dekanens fullmakt av 06.02.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 05.02.2015

 

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
D

Master Dragana Kovacevic Bielickis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Dragana Kovacevic Bielicki har levert sin avhandling Neither on the earth, nor in the skies”. Negotiations of (non) belonging  among former Yugoslav refugees in Norway

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Anna De Fina, Georgetown University
Professor Pål Kolstø, Universitetet i Oslo
Professor Steven Vertovec, Max Planck Institute, Göttingen
 
Professor Pål Kolstø, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 06.02.2015

- Notat av 02.02.2015

 

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
E

Master Guro Nore Fløgstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Guro Nore Fløgstad har levert inn avhandlingen Forking paths: Category change, subfunction variation, and Preterits in Porteño Spanish and Beyond

- Dekanens fullmakt av 02.02.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.01.2015

 

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
F

Master Nicholas Hughes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Nicholas Hughes har levert sin avhandling Essays on the Nature and Roles of Knowledge

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Senior Lecturer Patrick Greenough, University of St. Andrews
Professor Jennifer Lackey, Northwestern University
Førsteamanuensis Sebastian Watzl, Universitetet i Oslo
Professor Timothy Williamson, Oxford University

Førsteamanuensis Sebastian Watzl, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.


- Dekanens fullmakt av 02.02.2015

- Notat av 19.01.2015

 

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
G

Master Niamh Ni Bhroins avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Niamh Ni Bhroin har levert sin avhandling Lost in Space? Media-Innovation and Minority Language Use

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Charles Ess, Universitetet i Oslo
Dr. Stine Lomborg, University of Copenhagen
Dr. Mairead Moriarty, University of Limerick

Professor Charles Ess, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator


- Dekanens fullmakt av 29.01.2015

- Notat av 27.01.2015

 

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
H

Cand.philol.Frode Færøys avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Cand.philol.Frode Færøy har levert inn avhandlingen Fiende eller forbundsfelle? Norske hjemmefront- og eksilorganers forhold til den kommunistiske motstandsbevegelsen (1942-1945)

- Dekanens fullmakt av 30.01.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 28.02.2015

 

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
I

Master Marianne Hem Eriksen har levert sin avhandling Portals to the Past. An archaeology of doorways, dwellings, and ritual practice in Late Iron Age Scandinavia

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedt, Universitetet i Oslo
Professor Mads Kähler Holst , Aarhus University
Professor Neil Price, Universitetet i Uppsala

Førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedt, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 29.01.2015

- Notat av 26.01.2015

 

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
30/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Bror-Magnus Sviland Strand

31/2015 Kunngjøring av stilling som postdoktor ved NFR-prosjektet In 2016: How it felt to live in the Arab World five years after the 'Arab Spring' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Prosjektbeskrivelse NFR

Tildelinger FRIPRO

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som postdoktor SKO 1352 ved NFR-prosjektet In 2016: How it felt to live in the Arab World five years after the 'Arab Spring' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Enstemmig vedtatt

 

32/2015 Tilsetting ved kallelse i to år som Prof II i museologi og kulturarv ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Christopher Whitehead i stilling som Prof II (SKO 8013) innen museologi og kulturarv ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på to år, med mulighet til forlengelse for et tredje år.

Enstemmig vedtatt

33/2015 Direkte tilsetting i stilling som postdoktor ved NFR-prosjektet 'Synchronizing the World. Globalization and Multiple Times.' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

CV og publikasjonsliste

NFR-dokumentene

Opprinnelig utlysningstekst

Tilsettingsutvalget tilsetter Einar Wigen i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet 'Synchronizing the World. Globalization and Multiple Times.' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for perioden 01.05.2015 - 31.10.2017

Enstemmig vedtatt

 

34/2015

Direkte tilsetting i stilling som postdoktor ved NFR-prosjektet 'Synchronizing the World. Globalization and Multiple Times.' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

CV og publikasjonsliste

NFR-dokumentene

Opprinnelig utlysningstekst

Tilsettingsutvalget tilsetter Bodhisattva Chattopadhyay i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet 'Synchronizing the World. Globalization and Multiple Times.' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for perioden 01.05.2015 - 31.10.2017

Enstemmig vedtatt

 

35/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstilling

Sakkyndig rapport

Merknader (2)

Kommentarer til merknadene

Sorteringskomiteens rapport

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste inkl. kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget tilsetter Christina Archetti som førsteamanuensis (SKO 1011) i journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Dersom Archetti takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr 3.

Christina Archetti har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og det forutsettes at hun dokumenterer eller skaffer seg den innen to år.

Enstemmig vedtatt

36/2015 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i arkeologi (isotopanalyse) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Kunngjøringstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i arkeologi (isotopanalyse) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre og et halvt år med 25 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Stillingen er finansiert gjennom instituttets langtidsbudsjett.

Enstemmig vedtatt

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Bjørn Ramberg Bror-Magnus Sviland Strand

 

Publisert 26. feb. 2015 14:52 - Sist endret 27. feb. 2015 10:43