Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 14. oktober 2016 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-B

 

TUV/2016

175/2016 Personlig opprykk til førsteamanuensis på kunstnerisk grunnlag innen fagområdet klaver ved Institutt for musikkvitenskap

176/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

177/2016 Tilsetting i stilling som postdoktor ved CSMN og ConceptLab ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

178/2016 Tilsetting i 50 % stilling som forsker til prosjektet Conceptual Engineering (ConceptLab) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

179/2016 Tilsetting ved kallelse av professor II til prosjektet Conceptual Engineering (ConceptLab) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

180/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet Value Politics ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

181/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Modern Iran: History, Society and Politics ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

182/2016 Tilsetting ved kallelse av professor II til prosjektet Conceptual Engineering (ConceptLab) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

183/2016 Forlenget tilsetting i to vikariater som universitetslektor i medievitenskap (SKO 1009) ved Institutt for medier og kommunikasjon

184/2016 Personlig opprykk til professor innen amerikansk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

185/2016 Permisjon i fire måneder fra stillingen som postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon

186/2016 Permisjon i seks måneder fra stillingen som postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master David Hills avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master David Hill har levert inn avhandlingen Metropolis and the Torbali Plain: The formation of territory in Ionia and the colonisation of regional space. A GIS based approach

- Dekanens fullmakt av 09.09.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 01.09.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
174/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

 

175/2016 Personlig opprykk til førsteamanuensis på kunstnerisk grunnlag innen fagområdet klaver ved Institutt for musikkvitenskap

 

fremlegg

bedømmelseskomiteens kompetanseerklæring

søknad og CV

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen for opprykk til førsteamanuensis på kunstnerisk grunnlag innenfor fagområdet klaver, og tildeler Anne Eline Riisnæs opprykket.

 

Enstemmig vedtatt

176/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

 

framlegg

Kommiteens innstilling

CV og publikasjonsliste

Kunngjøring

Utvidet søkerliste. 

Tilsettingsutvalget tilsetter Anne Spector Coventry i stilling som doktorgradsstipendiat i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Dersom Coventry takker nei går tilbudet til innstilte nr. 2. Tilsettingen er for en periode på tre år. 

Stillingen finansieres av fakultetet.

 

Enstemmig vedtatt

177/2016 Tilsetting i stilling som postdoktor ved CSMN og ConceptLab ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

 

Framlegg

Komiteens innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Mona Simion i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved CSMN/ConceptLab ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % pliktarbeid.

Dersom Simion takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

 

Enstemmig vedtatt

178/2016

Tilsetting i 50 % stilling som forsker til prosjektet Conceptual Engineering (ConceptLab) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

 

Framlegg

Komiteens innstilling

CV og publikasjonslite for den innstilte

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Andreas Brekke Carlsson i midlertidig 50 % stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet Conceptual Engineering ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på fire år.

 

Enstemmig vedtatt

179/2016 Tilsetting ved kallelse av professor II til prosjektet Conceptual Engineering (ConceptLab) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste 

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Mark Richard i stilling som professor II innen prosjektet Conceptual Engineering ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt

180/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet Value Politics ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Hanne Amanda Trangerud som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved prosjektet Value Politics ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom Trangerud takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

 

Tilsettingen er for tre år og finansieres av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

181/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Modern Iran: History, Society and Politics ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Sakkyndig rapport

Tre merknader til sakkyndig rapport

Sakkyndig komités svar på søkernes merknader

Sorteringskomiteens rapport

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristin Soraya Batmanghelichi som førsteamanuensis SKO 1011 i Modern Iran: History, Society and Politics ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom Batmanghelichi takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Batmanghelichi har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg det innen to år.

 

Enstemmig vedtatt

182/2016 Tilsetting ved kallelse av professor II til prosjektet Conceptual Engineering (ConceptLab) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Steward Shapiro i stilling som professor II innen prosjektet Conceptual Engineering ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt

183/2016 Forlenget tilsetting i to vikariater som universitetslektor i medievitenskap (SKO 1009) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Utlysningstekst fra 2015

CV og publikasjonslister

Anmodninger

Tilsettingsutvalget forlenger tilsettingen i vikariat som universitetslektor i medievitenskap SKO 1009 for Anders Lysne og Yngvar Kjus ved Institutt for medier og kommunikasjon i ett år.

Forlenget tilsetting er for perioden 01.02.2017-31.01.2018

Enstemmig vedtatt

184/2016 Personlig opprykk til professor innen amerikansk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Michael Lundblad opprykk til professor etter kompetanse innen amerikansk litteratur.

Lundblad har godkjent pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

185/2016 Permisjon i fire måneder fra stillingen som postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Søknad

Notat fra IMK

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om permisjon uten lønn i fire måneder for Karoline Ihlebæk fra stillingen som internt finansiert postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon. Permisjonen gis for tidsrommet 01.11.2017 - 28.02.2018, og postdoktorstillingen forlenges tilsvarende.

Enstemmig vedtatt

186/2016 Permisjon i seks måneder fra stillingen som postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Anbefaling fra prosjektleder

Revidert kontrakt og godkjenning fra NFR

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om permisjon uten lønn i seks måneder for Rana Issa fra stillingen som NFR-finansiert postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Permisjonen gis for tidsrommet 01.01.2017-30.06.2017, og postdoktorstillingen forlenges tilsvarende.

 

Enstemmig vedtatt

 

 

Ellen Rees Monica Bakken
   
Bjørn Ramberg Anne Birgitte Rønning

 

Publisert 14. okt. 2016 10:16 - Sist endret 14. okt. 2016 10:45