Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 19. august 2016 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Eirik Welo, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg (fratrådte under sak 140), Erlend Haavardsholm (fratrådte under sak 144) og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-D

TUV-sak 137/2016 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 138/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i idéhistorie (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 139/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i kunsthistorie (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 140/2016 Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat i filosofi (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 141/2016 Trukket

TUV-sak 142/2016 Søknad om forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 143/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historie knyttet til satsingen "Unpacking the Nordic Model"  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 144/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historiefagets teori og metode ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 145/2016 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) og to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet Statoils historie 1972-2022 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 146/2016 Kallelse til stilling som professor II (SKO 8013) i kunsthistorie ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 147/2016 Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

TUV-sak 148/2016 Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 149/2016 Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som professor II (SKO 1013) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Anita Wiklund Norlis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Anita Wiklund Norli har levert inn avhandlingen Gud velsigne mit høye og Naadige hersckab, som mig haver forundt arbeyde - En studie av sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i perioden 1690-1790

- Dekanens fullmakt av 06.06.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 01.06.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Bjørn Arne Steines avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Bjørn Arne Steine har levert inn avhandlingen Fred, forskning og formidling. Internasjonale studier i Norge og Sverige 1897-1940

- Dekanens fullmakt av 07.06.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 06.06.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Mads Breckan Claudis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Mads Breckan Claudi har levert inn avhandlingen Bakover, nordover og framover: Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk

- Dekanens fullmakt av 27.06.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.06.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Pernille Hansens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Pernille Hansen har levert inn avhandlingen Lexical development in monolingual and multilingual children

- Dekanens fullmakt av 27.06.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 23.06.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
136/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Birgitte Rønning og Kjartan Hverven

137/2016 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Innstilling fra forskergruppen ConceptLab

CV

Tilsettingsutvalget tilsetter Lars Christie i 20 % stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Tilsettingen er for en periode på 4 år - 01.09.2016 - 31.08.2020

Enstemmig vedtatt

138/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i idéhistorie (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Sarah Camilla Hervé i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Hervé takker nei går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei går tilbudet til innstilte nr. 3.

Tilsettingen er for en periode på 3 år og finansieres av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

139/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i kunsthistorie (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Emil Leth Meilvang i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Meilvang takker nei går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er for en periode på 3 år og finansieres av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

 

140/2016

Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat i filosofi (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

B-protokoll

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Hilde Vinje, Kim Phillips Pedersen og Mirela Fus i de 3 stillingene som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Hvis Vinje, Pedersen eller Fus takker nei, går tilbudet til innstilte nr 4. Hvis nr 4 takker nei går tilbudet til innstilte nr 5. Hvis nr 5 takker nei går tilbudet til innstilte nr 6 og deretter til innstilte nr 7.

Tilsettingene er for en periode på tre år og finansieres av fakultetet.

 

Enstemmig vedtatt

 

 

141/2016 Trukket

 

 

142/2016 Søknad om forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Søknad om ytterligere forlengelse

Uttalelse fra IFIKK

Tilsettingsutvalget avslår søknaden om ytterligere forlengelse av midlertidig tilsetting.

Enstemmig vedtatt

143/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historie knyttet til satsingen "Unpacking the Nordic Model"  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 08.06.2016

Sakkyndig vurdering av 22.04.2016

Sorteringskomiteens vurdering av 21.12.2015

Uttalelse angående habilitet

Merknad til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Sunniva Engh i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historie knyttet til satsingen "Unpacking the Nordic Model" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Engh takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Engh har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må dokumentere dette innen to år.

 

Enstemmig vedtatt

144/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historiefagets teori og metode ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Notat om tolkning av kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 08.06.2016

Sakkyndig vurdering av 20.04.2016

Sorteringskomiteens vurdering av 11.12.2015

Merknader til sorteringskomiteens vurdering

Uttalelse angående habilitet

Merknader til sakkyndig vurdering og svar på merknader

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Eirinn Larsen i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen historiefagets teori og metode ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

 

 

 

Enstemmig vedtatt

145/2016 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) og to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet Statoils historie 1972-2022 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Samarbeidsavtale mellom UiO og Statoil

Budsjett

Forprosjekt "Statoils historie 1972-2022"

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) og to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet Statoils historie 1972-2022 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen som doktorgradsstipendiat er for en periode på tre år.

Tilsettingene som postdoktor er for en periode på tre år og tre måneder med en 25 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Stillingene finansieres av Statoil ASA.

Enstemmig vedtatt

146/2016

Kallelse til stilling som professor II (SKO 8013) i kunsthistorie ved Det norske institutt i Roma

 

Fremlegg

Instituttets anbefaling

Anmodningsskjema

CV til Lasse Hodne

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Lasse Hodne i stilling som professor II (SKO 8013) i kunsthistorie ved Det norske institutt i Roma.

 

Tilsettingen er for fire måneder.

 

Enstemmig vedtatt

 

147/2016 Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Dekanens godkjenning

Kandidatens merknader

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

 

Enstemmig vedtatt

148/2016 Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad om permisjon og forlenget midlertidig tilsetting

Anbefaling fra instituttet

Avgjørelse fra NOS-HS om forlengelse av prosjekt

Tilsettingsutvalget forlenger Elise Kleivanes tilsettingsperiode som postdoktor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier med fem måneder, frem til og med 31.05.2017.

 

Enstemmig vedtatt

149/2016 Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som professor II (SKO 1013) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

CV

Tilsettingsutvalget forlenger Erika Fischer-Lichte i stilling som professor II (SKO 1013) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, frem til og med 31.07.2017.

 

Enstemmig vedtatt

 

 

Eirik Welo Monica Bakken
   
               Anne Birgitte Rønning                            Kjartan Hverven

 

Publisert 19. aug. 2016 12:37 - Sist endret 19. aug. 2016 13:12