Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 2. september  2016 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-D

 

151/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

152/2016 Trukket

153/2016 Søknad om professoropprykk - Vedtak i Universitetsstyrets tilsettingsutvalg etter merknader fra søker

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Francine Girard Lomheims avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Francine Girard Lomheim har levert sin avhandling L'expression de la personne dans un francais de Louisiane. Grammaire du pronom cadien dans les paroisses de Saint-Landry et de Vermilion

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Ingrid Neumann-Holzschuh, Universität Regensburg

Professor Yves Roberge, University of Toronto

Professor Trond Kruke Salberg, Universitetet i Oslo

Professor Trond Kruke Salberg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 29.07.2016

- Notat av 11.08.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Panagiotis Pavlos’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Panagiotis Pavlos har levert inn avhandlingen The Concept of Aptitude (Ἐπιτηδειότης) in Late Antique and Early Christian Thought

- Dekanens fullmakt av 29.07.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 30.06.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Kjetil Braut Simonsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kjetil Braut Simonsen har levert inn avhandlingen Nazifisering, kollaborasjon, motstand - En analyse av Politidepartementet og Forsyningsdepartementet (Næringsdepartementet), 25. september 1940 - 8. mai 1945

- Dekanens fullmakt av 05.08.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 08.07.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Cand.philol. Idar Flos avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Idar Flo har levert inn avhandlingen “Et ugiendrivelig bevis på nazistenes barbari" - Rettsoppgjer, minneproduksjon og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945 — 1949

- Dekanens fullmakt av 05.08.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.07.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Oana Maria Cojocarus avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Oana Maria Cojocaru har levert inn avhandlingen Between ideal and ordinary: Representations of children and childhood in Byzantine hagiography (ninth to eleventh centuries)

- Dekanens fullmakt av 05.08.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 05.08.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Cand.philol. Gunnar Yttris avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Gunnar Yttri har levert inn avhandlingen Gjennombrot og kjenneteikn: Liner i soga om høgare utdanning i Sogn og Fjordane

- Dekanens fullmakt av 05.08.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 05.08.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Gabriele Oropallos avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Gabriele Oropallo har levert inn avhandlingen Making or Un-Making the Environment: Nature, Critical Futures and Design in the Wake of Modernism

- Dekanens fullmakt av 08.08.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 03.08.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Master Chalak Kavehs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Chalak Kaveh har levert inn avhandlingen ”Omstreiferuvæsenet”: En studie av politi- og rettsvesenets lovpraktisering overfor tatere og sigøynere på 1900-tallet

- Dekanens fullmakt av 10.08.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.08.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
J

Master Mari Romarheim Haugens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Mari Romarheim Haugen har levert inn avhandlingen Music-Dance. Investigating Rhythm Structures in Brazilian Samba and Norwegian Telespringar Performance

- Dekanens fullmakt av 12.08.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11.08.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
150/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Kjartan Hverven

151/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstillingen

Rapport fra sakkyndig komite

Kommentarer til rapport fra sakkyndig komite

Rapport fra sorteringskomite

Kunngjøringen

CV og publikasjonsliste til den innstilte

Utvidet søkerliste

 

 

 

Saken sendes tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt.

152/2016 Trukket

 

 

153/2016 Søknad om professoropprykk - Vedtak i Universitetsstyrets tilsettingsutvalg etter merknader fra søker

 

 

Framlegg

Foreløpig protokoll fra TU

Klage på saksbehandlingen med to vedlegg

Notat fra dekanen til TU

TUV-protokoll av 02.05.2016

 

 

Saken trekkes.

 

Enstemmig vedtatt

 

 

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Kjartan Hverven Gjertrud Flermoen Stenbrenden

 

Publisert 5. sep. 2016 12:05 - Sist endret 5. sep. 2016 12:05