Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  25. november 2016 kl 8.30-9.00

Sted: Holmen Fjordhotell

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann, Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken 

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 217/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance?», ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 218/2016 Tilsetting i tre stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet Statoils historie 1972-2022 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 219/2016 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 220/2016 Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) i populærmusikkstudier ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 221/2016 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 222/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i polsk/russisk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 223/2016 Søknad om forlengelse av tilsettingsperioden for postdoktor Jardar Østbø ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

 

 

 

C

 

 

 
D

 

 

.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
216/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Birgitte Rønning og Kjartan Hverven

217/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance?», ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Brev og kontrakt gra NFR av 07.03.2016

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance?», ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

218/2016

Tilsetting i tre stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet Statoils historie 1972-2022 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling av 02.11.2016 

CV og publikasjonslister for de innstilte

Forprosjektet «Statoils historie 1972-2022»

Tilsettingsutvalget tilsetter Eivind Thomassen, Ada Elisabeth Nissen og Jonas Fossli Gjersø i de tre stillingene som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet Statoils historie 1972-2022 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

 

Tilsettingen er for en periode på tre år og tre måneder med en 25 % undervisnings- og administrasjonsandel

 

Dersom Thomassen, Nissen eller Gjersø takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

219/2016 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet filosofi for Thomas Kjeller Johansen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad med CV og publikasjonsliste

Kompetanseerklæring

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Thomas Kjeller Johansen personlig opprykk til professor (1013) etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi.

Johansen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

220/2016

Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) i populærmusikkstudier ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) i populærmusikkstudier ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF over HFs satsning på ERC karriereløp knyttet til Ragnhild Brøvig-Hanssen.

Enstemmig vedtatt

221/2016 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 04.11.2016

Sakkyndig vurdering av 10.09.2016

Sorteringskomiteens vurdering av 12.05.2016

Merknader til sorteringskomiteens vurdering

Merknad til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Peter Edwards og Catherine Anne Bradley i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap.

Peter Edwards har dokumentert pedagogisk basiskompetanse. Catherine Anne Bradley har ikke ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må dokumentere dette innen to år.

Enstemmig vedtatt

222/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i polsk/russisk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 31.10.2016

Sakkyndig vurdering av 11.09.2016

Merknad til sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering av 13.04.2016

Merknad til sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ruprecht von Waldenfels i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i polsk/russisk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom von Waldenfels takker nei til stillingen, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Det forutsettes at den som tilsettes har eller skaffer seg pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

223/2016 Søknad om forlengelse av tilsettingsperioden for postdoktor Jardar Østbø ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Anmodning

Tilsettingsutvalget forlenger tilsettingsperioden for postdoktor Jardar Østbø ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk i 2 måneder frem til 31.03.2017.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Anne Birgitte Rønning Kjartan Hverven

 

Publisert 25. nov. 2016 14:41 - Sist endret 25. nov. 2016 14:41