Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  9. desember 2016 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Erlend K Haavardsholm og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 225/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til forskergruppen fourMs ved Institutt for musikkvienskap

TUV-sak 226/2016 Kallelse til stilling som professor II (SKO 8013) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 227/2016 Forlengelse av vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 228/2016 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet prosjektet "Airborne: Pollution, Climate Change and Visions of Sustainability in China" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 229/2016 Forlengelse av forskerstilling (SKO 1109) knyttet til prosjektet  «Graphicacy and Authority in Early Europe» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 230/2016 Forlengelse av forskerstilling (SKO kommer) knyttet til CSMN, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 231/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 232/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 233/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 234/2016 Personlig opprykk til professor, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 235/2016 Tilsetting av tre stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 236/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Comparative Literature ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 237/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Representations of Illness ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 238/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Literature, Cognition and Emotion ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 239/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Formal Semantics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 240/2016 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 241/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) innen medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 242/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 243/2016 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til forskningsprosjektet MultiLing Aphasia ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Bente Kalsnes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Bente Kalsnes har levert inn avhandlingen The power of likes: Social media logic and political communication

- Dekanens fullmakt av 09.11.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 07.11.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Francine Girard Lomheims avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Francine Girard Lomheim har levert inn avhandlingen L’expression de la personne dans un Français de Louisiane. Grammaire du pronom cadien dans les paroisses de Saint-Landry et de Vermilion

- Dekanens fullmakt av 09.11.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.10.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
224/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Erlend S Haavardsholm og Kjartan Hverven

225/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til forskergruppen fourMs ved Institutt for musikkvitenskap.

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Brev om intern fordeling av stipendiatstillinger ved HF av 28.09.2016

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til forskergruppen fourMs ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

226/2016

Kallelse til stilling som professor II (SKO 8013) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Senterets anbefaling

CV og publikasjonsliste for kandidaten

Tildelingsbrev

Søknad om status om verdensledende miljø

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Aneta Pavlenko i åremålsstilling som professor II (SKO 8013) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Tilsettingen er for en periode på fem år.

Enstemmig vedtatt

227/2016

Forlengelse av vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget forlenger Liyang Xias vikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier i perioden 01.01.2017 til 31.12.2018.

Enstemmig vedtatt

228/2016

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet prosjektet "Airborne: Pollution, Climate Change and Visions of Sustainability in China" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Edwin Anton Schmitt i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet prosjektet "Airborne: Pollution, Climate Change and Visions of Sustainability in China" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Schmitt takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

229/2016

Forlengelse av forskerstilling (SKO 1109) knyttet til prosjektet  «Graphicacy and Authority in Early Europe» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodning

Tilsettingsutvalget forlenger Rose-Marie Wyche sin stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til prosjektet «Graphicacy and Authority in Early Europe» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie til 31.08.2017.

Forlengelsen er for perioden 18.06.2017 – 31.08.2017.

Enstemmig vedtatt

230/2016 Forlengelse av forskerstilling (SKO 1110) knyttet til CSMN, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning om forlenget midlertidig stilling

CV

Tilsettingsutvalget forlenger Deirdre Wilson sin stilling som forsker (SKO 1110) i 20 % ved CSMN og IFIKK. Stillingen er eksternt finansiert. 

Forlengelsen er for perioden 01.07.2017 - 30.06.2018 

Enstemmig vedtatt

231/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i antikkens filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

 

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

232/2016

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

 

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

233/2016

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

 

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

234/2016

Personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet kunsthistorie, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

kommentar og svar

CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Aron Vinegar personlig opprykk til professor (1013) etter kompetanse innenfor fagområdet kunsthistorie. 

Vinegar har pedagogisk basiskompetanse i tråd med kravene.

Enstemmig vedtatt

235/2016

Tilsetting av tre stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling

CV og publikasjonsliste

ILNs stillingsplan 2014 - 2016

Tilsettingsutvalget tilsetter Aïda Leistad Thomassen, Stine Camilla Johansen og Solveig Berg Johnsen i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Thomassen, Johansen eller Johnsen takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

236/2016

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Comparative Literature ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Comparative Literature ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF over HFs satsning på ERC karriereløp.

Enstemmig vedtatt

237/2016

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Representations of Illness ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

 

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Representations of Illness ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

238/2016

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Literature, Cognition and Emotion ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i  Literature, Cognition and Emotion ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

239/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Formal Semantics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Formal Semantics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

240/2016 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingene er for en periode på tre år.

Stillingene er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

241/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) innen medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) innen medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for fire år med en 25% andel undervisning og administrasjon.

Stilling som stipendiat er finansiert av HF, men merkostnader ved postdok dekkes av IMK.

Enstemmig vedtatt

242/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Fordelingsbrev fra fakultetet av 10.12.2015

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

243/2016 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til forskningsprosjektet MultiLing Aphasia ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring

Komiteens forslag til innstilling

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ekaterina Kuzmina og Leena Maria Heikkola i de to stillingene som postdoktor (SKO 1352) knyttet til forskningsprosjektet MultiLing Aphasia ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10% pliktarbeid.

Dersom Kuzmina eller Heikkola takker nei, kunngjøres stillingen på nytt.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Erlend  K Haavardsholm Kjartan Hverven

 

Publisert 9. des. 2016 10:38