Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 10. juni 2016 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Ellen Rees, Dag Haug, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

Ellen Rees deltok ikke på sak 113.

Fra administrasjonen: Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

TUV-sak 109/2016 Tilsetting i stilling som stipendiat innen japanske studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 110/2016 Tilsetting i stilling som treårig postdoc innen Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 111/2016 Trukket

TUV-sak 112/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 113/2016 Tilsetting i stilling som senterleder (SKO 1475) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 114/2016 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i klinisk lingvistikk ved NFR-prosjektet Language and Communication in Multilingual Speakers With Dementia in Norway ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 115/2016 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352)/doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i sosiolingvistikk ved NFR-prosjektet Language and Communication in Multilingual Speakers With Dementia in Norway ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 116/2016 Oppsigelse i stilling som eksternt finansiert forsker ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 117/2016 Kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) og en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til forskningsprosjektet MultiLing Aphasia ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier 

TUV-sak 118/2016 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 119/2016 Kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) og en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til forskningsprosjektet Multilingualism and mediated communication ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 120/2016 Kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) og en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til forskningsprosjektet Multilingualism and globalization ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Mari Romarheim Haugens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Mari Romarheim Haugen har levert sin avhandling Music-Dance. Investigating Rhythm Structures in Brazilian Samba and Norwegian Telespringar Performance

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Sofia Dahl, Universitetet i Oslo/Aalborg Universitet København

Forsker Rainer Polak, Hochschule für Musik und Tanz Köln

Professor Petri Toiviainen, Jyväskylän Yliopisto

Førsteamanuensis Sofia Dahl, Universitetet i Oslo/Aalborg Universitet København, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 11.05.2016

- Notat av 06.05.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Guðný Zoëgas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Guðný Zoëga har levert inn avhandlingen Keldudalur, a typical household cemetery? The bioarchaeology of a medieval icelandic household

- Dekanens fullmakt av 10.05.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.04.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Karen Arup Seips avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Karen Arup Seip har levert inn avhandlingen ”…inghen Riddher eller god mand skal haffue mer end try Par Kledher aff Silke…” Adelig sosialt demonstrativt forbruk i 1500-tallets Danmark-Norge

- Dekanens fullmakt av 10.05.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 04.05.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
108/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Dag Haug og Bjørn Ramberg

109/2016 Tilsetting i stilling som stipendiat innen japanske studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst og utvidet søkerliste

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Morgaine Theresa Wood i stilling som stipendiat innen japanske studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom Wood takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Tilsettingen er for tre år og finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

 

 

110/2016 Tilsetting i stilling som treårig postdoc innen Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst og utvidet søkerliste

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Moumita Sen i stilling som postdoc innen Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom Sen takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3, og deretter til nr 4.

Tilsettingen er for tre år og finansieres av HF, men merkostnadene stipendiat-postdoc dekkes av instituttet.

Enstemmig vedtatt

111/2016 Trukket

 

 

 

112/2016

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Pia Lane i stilling som førsteamanuensis i flerspråklighet ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Pia Lane takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3, og deretter til innstilte nr. 4.

 

Enstemmig vedtatt

113/2016 Tilsetting i stilling som senterleder (SKO 1475) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

CV og søknad for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Frode Helland i stilling som senterleder (SKO 1475) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år.

Enstemmig vedtatt

114/2016 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i klinisk lingvistikk ved NFR-prosjektet Language and Communication in Multilingual Speakers with Dementia in Norway ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte

Brev og kontrakt fra NFR av 03.02.2016

Tilsettingsutvalget tilsetter Sameer Ashaie i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Sameer Ashaie takker nei, gå tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, gå tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

115/2016 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352)/doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i sosiolingvistikk ved NFR-prosjektet Language and Communication in Multilingual Speakers With Dementia in Norway ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte

Brev og kontrakt fra NFR av 03.02.2016

Tilsettingsutvalget tilsetter Anne Marie Dalby Landmark i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Anne Marie Dalby Landmark takker nei, gå tilbud om tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

116/2016 Oppsigelse i stilling som eksternt finansiert forsker ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Varsel om oppsigelse

Tilsettingsutvalget sier opp eksternt finansiert forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk på grunn av bortfall av arbeid.

Enstemmig vedtatt

117/2016 Kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) og en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til forskningsprosjektet MultiLing Aphasia ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier 

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) og en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til forskningsprosjektet MultiLing Aphasia ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingene er for en periode på tre år. Til stillingen som postdoktor ligger en 10 % undervisnings. og administrasjonsandel.

Postdoktorstillingen finansieres av tildeling i forbindelse med UiOs satsning på verdensledende miljøer. PhD-stillingen finansieres av midler fra HF.

Enstemmig vedtatt

118/2016 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling med vedlegg

Søknad med vedlegg

Uttalelse om fagfelt fra IKOS

Stillingsomtale Humanistisk prosjektsemester, IKS

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og gir Berit Thorbjørnsrud personlig opprykk til professor i religionshistorie.

Thorbjørnsrud har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

119/2016 Kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) og en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til forskningsprosjektet Multilingualism and mediated communication ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) og en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til forskningsprosjektet Multilingualism and mediated communication ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingene er for en periode på tre år. Til stillingen som postdoktor ligger en 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Stillingene finansieres av tildeling i forbindelse med UiOs satsning på verdensledende miljøer.

Enstemmig vedtatt

120/2016 Kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) og en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til forskningsprosjektet Multilingualism and globalization ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) og en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til forskningsprosjektet Multilingualism and globalization ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingene er for en periode på tre år. Til stillingen som postdoktor ligger en 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Stillingene finansieres av tildeling i forbindelse med UiOs satsning på verdensledende miljøer.

Enstemmig vedtatt

 

 

Ellen Rees Greta Holm
   
Bjørn Ramberg Dag Haug

 

Publisert 10. juni 2016 09:53 - Sist endret 10. juni 2016 09:54