Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 11. mars  2016 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Eirik Welo, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-K

 

 

TUV-sak 47B/2016 Personlig opprykk til professor Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 48/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 49/2016 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 50/2016 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i idéhistorie innen antikken/middelalderen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 51/2016 Forlengelse av vikariat som førsteamanuensis i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 52/2016 Kunngjøring av stilling som stipendiat i japansk til prosjektet Sacred Heritage? ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 53/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor i kulturhistorie og museologi til forskergruppen History of Knowledge ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 54/2016 Kunngjøring av to stillinger som stipendiat til prosjektet Found in Translation ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 55/2016 Kunngjøring av to stillinger som stipendiat til prosjektet Idiomaticity in English and Norwegian ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 56/2016 Kunngjøring av to stillinger som stipendiat til prosjektet EURONOR ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 57/2016 Kunngjøring av to stillinger som stipendiat til prosjektet Symbolsk nasjonsbygging i Øst-Europa ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 58/2016 Kunngjøring av stilling som senterleder ved Det norske institutt i roma (DNIR)

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Yngve Benestad Hågvars avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Yngve Benestad Hågvar har levert sin avhandling Nyhetssjangere i nettaviser. Tekstnormforskjeller mellom nett- og papirnyheter i VG, Dagbladet og Aftenposten 2010-2014.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Sigurd Allern, Universitetet i Oslo

Adjunkt Jannie M. Hartley, Roskilde Universitet

Professor Orla Vigsö, Gøteborgs Universitet

Professor Sigurd Allern, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.02.2016

- Notat av 17.02.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Tony Sandsets avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Tony Sandset har levert sin avhandling Time and Translation; The Formation of Temporalities and Early Modern Ethnography in Theodore de Bry’s A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Jorge Cañizares-Esguerra, University of Texas at Austin

Professor Antje Flüchter, Universität Bielefeld

Førsteamanuensis Dirk Johannsen, University of Oslo

Førsteamanuensis Dirk Johannsen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 12.02.2016

- Notat av 08.02.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Cand.philol. Bjørn Arne Steines avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Bjørn Arne Steine har levert sin avhandling Fred, forskning og formidling. Internasjonale studier i Norge og Sverige 1897-1940

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor dr. Nils Ivar Agøy, Høgskolen i Sørøst-Norge

Professor dr. Klas-Göran Karlsson, Lunds Universitet

Professor dr. Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo

Professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 17.02.2016

- Notat av 26.01.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.philol. Gunnar Yttris avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Gunnar Yttri har levert sin avhandling Gjennombrot og kjenneteikn: Liner i soga om høgare utdanning i Sogn og Fjordane

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor dr. John Peter Collett, Universitetet i Oslo

Professor dr. Hilde Gunn Slottemo, Nord Universitet

Professor dr. Fredrik Thue, Høgskolen i Oslo og Akershus

Professor John Peter Collett, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 17.02.2016

- Notat av 02.02.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Eli Anne Eieslands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Eli Anne Eiesland har levert inn avhandlingen The Semantics of Norwegian Noun-Noun Compounds: a corpus-based study.

- Dekanens fullmakt av 17.02.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 05.02.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Master Hege Skalleberg Gjerdes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Hege Skalleberg Gjerde har levert inn avhandlingen Sørsamisk eller førsamisk? Arkeologi og sørsamisk forhistorie i Sør-Norge – en kildekritisk analyse.

- Dekanens fullmakt av 17.02.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 08.02.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Mag.art. Jacob Bo Lautrup Kristensens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Mag.art. Jacob Bo Lautrup Kristensen har levert inn avhandlingen From Duty, for Happiness. Authority and Value in Kant’s theory of Practical Reason.

- Dekanens fullmakt av 17.02.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11.02.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Master Jon Nordensons avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Jon Nordenson har levert inn avhandlingen Participation in (a) Public – Online Activism in Egypt and Kuwait.

- Dekanens fullmakt av 17.02.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 15.02.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
J

Master Talette Rørvik Simonsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Talette Rørvik Simonsen har levert inn avhandlingen Towards a «Photographic Synthesis» of the Arts? A Study of Architectural Photography in publications of Le Corbusier’s The Chapel of Ronchamp in the 1950s.

- Dekanens fullmakt av 17.02.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 28.01.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
K

Cand.philol. Kathrine Asla Østbys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Kathrine Asla Østby har levert inn avhandlingen Les voyelles orales à double timbre dans le parler de la haute bourgeoisie parisienne : analyse acoustique et diachronique.

- Dekanens fullmakt av 17.02.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 12.02.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
47A

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Gjertrud F Stenbrenden

47B/2016 Personlig opprykk til professor Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

- fremlegg

- Søkerens søknad med vedlegg

- bedømmelseskomiteens vurdering av 17.02.2016

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Silvio Friedrich Bär personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet gammelgresk litteratur.

 

Enstemmig vedtatt

48/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

-Fremlegg

-Intervjukomiteens forslag til innstilling av 09.02.2016

-Fremlegg fra IFIKKs styret 18.02.2016

-Intervjukomiteens forslag til innstilling av 26.08.2015

-Presisering fra intervjukomiteen av 05.10.2015

-Notat fra instituttstyret av 03.09.2015

-Sakkyndig vurdering av 31.05.2015

-Sorteringskomiteens vurdering av 17.02.2015

-Merknader til sakkyndig vurdering

-Notat fra instituttstyret 08.10.2015

-CV og publikasjonslister for de innstilte

-Utlysning og utvidet søkerliste

-IFIKKs stillingsplan

Tilsettingsutvalget tilsetter Marcus Rossberg i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Rossberg takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Den som tilsettes har dokumentert pedagogisk basiskompetanse. 

Enstemmig vedtatt

 

49/2016

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 - Fremlegg

- anmodningsskjema

- IFIKKS stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé –og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

 

50/2016 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i idéhistorie innen antikken/middelalderen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

- Fremlegg

- anmodningsskjema

- IFIKKs stililngsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idéhistorie innen antikken/middelalderen ved Institutt for filosofi, idé –og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

51/2016 Forlengelse av vikariat som førsteamanuensis i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

- fremlegg

- anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget forlenger Christine Amadous vikariat som førsteamanuensis i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk i perioden 01.07.2016 -  30.06.2017.

Enstemmig vedtatt

52/2016 Kunngjøring av stilling som stipendiat i japansk til prosjektet Sacred Heritage? ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som stipendiat i japansk til prosjektet Sacred Heritage? ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen finansieres av tildelte midler fra HF.

Enstemmig vedtatt

53/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor i kulturhistorie og museologi til forskergruppen History of Knowledge ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som postdoktor i kulturhistorie og museologi til forskergruppen History of Knowledge ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er treårig og finansieres av tildelte midler fra HF, samt IKOS' egne midler for ekstra kostnader ved å lyse ut som postdoktor.

Enstemmig vedtatt

54/2016

Kunngjøring av to stillinger som stipendiat til prosjektet Found in Translation ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av to stillinger som stipendiat til prosjektet Found in Translation ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingene finansieres av tildelte midler fra HF.

Enstemmig vedtatt

55/2016 Kunngjøring av to stillinger som stipendiat til prosjektet Idiomaticity in English and Norwegian ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av to stillinger som stipendiat til prosjektet Idiomaticity in English and Norwegian ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingene finansieres av tildelte midler fra HF.

Enstemmig vedtatt

56/2016 Kunngjøring av to stillinger som stipendiat til prosjektet EURONOR ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodning

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av to stillinger som stipendiat til prosjektet EURONOR ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingene finansieres av tildelte midler fra HF.

Enstemmig vedtatt

57/2016 Kunngjøring av to stillinger som stipendiat til prosjektet Symbolsk nasjonsbygging i Øst-Europa ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av to stillinger som stipendiat til prosjektet Symbolsk nasjonsbygging i Øst-Europa ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Stillingene finansieres av tildelte midler fra HF.

Enstemmig vedtatt

58/2016 Kunngjøring av stilling som senterleder ved Det norske institutt i Roma

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av åremålsstilling som senterleder ved Det norske institutt i Roma. Tilsettingen er for en periode på 4 år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Eirik Welo Monica Bakken
   
Hanne K Lindemann Gjertrud Stenbrenden Flermoen

 

Publisert 11. mars 2016 10:26 - Sist endret 1. juli 2016 11:39