Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  11. november 2016 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg (deltok ikke på sak 209), Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 207/2016 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma.

TUV-sak 208/2016 Tilsetting av postdoktor (SKO 1352) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 209/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Ibsen-studier ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 210/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) og postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske nordiske studier

TUV-sak 211/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 212/2016 Forlenget tilsetting i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i Midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 213/2016 Midlertidig tilsetting ved kallelse som professor II (SKO 8013) i hebraisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 214/2016 Forlenget tilsetting ved kallelse som professor II (SKO 8013) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 215/2016 Forlenget tilsetting ved kallelse som professor II (SKO 8013) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Wenche Nags avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Wenche Nag har levert sin avhandling Stretched Connectedness. Sociality and Self at the Dawn of the Smartphone Age

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Nancy Baym, University of Kansas

Førsteamanuensis Cedric Courtois, Katholieke Universiteit Leuven

Førsteamanuensis Marika Lüders, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Marika Lüders, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 31.10.2016

- Notat av 17.10.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Jakob Anton Paul Wiedners avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Jakob Anton Paul Wiedner har levert sin avhandling (De)mystifying Norwegian Romani – the discursive construction of a minority language

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Universitetslektor Kimmo Kalevi Granqvist, University of Helsinki

Professor Unn Røyneland, Universitetet i Oslo

Professor Barbara Schrammel-Leber, Pädagogische Hochschule Steiermark

Professor Unn Røyneland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 31.10.2016

- Notat av 25.10.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Ágnes Tothne Mihálykós avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Ágnes Tothne Mihálykó har levert sin avhandling Writing the Christian Liturgy in Egypt (3rd to 9th Century)

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Seniorforsker Diliana Atanassova, Göttingen Academy of Sciences and Humanities

Professor Silvio Bär, Universitetet i Oslo

Professor Cornelia Römer, Ain Shams University

Professor Silvio Bär, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 31.10.2016

- Notat av 24.10.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
206/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

207/2016 Utlysning av stilling som postdoktor SKO 1352 ved Det norske institutt i Roma

 

- fremlegg

- forslag til kunngjøringstekst

- anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma.

 

Tilsettingen er for en periode på 3.5 år med 25% arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt

208/2016 Tilsetting av postdoktor (SKO 1352) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 - Fremlegg

 - Kunngjøring og utvidet søkerliste

 - Innstilling

 - CV og publikasjonsliste fra de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Jozina Vander Klok i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Jorzina Vander Klok takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

209/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Ibsen-studier ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 - Fremlegg

 - Kunngjøring og utvidet søkerliste

 - Innstilling

 - Sakkyndig vurdering

 - Sorteringskomiteens rapport

 - CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristin Gjesdal i stilling som førsteamanuensis i Ibsen-studier ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Gjesdal takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

210/2016

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) og postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske nordiske studier

 

 - Fremlegg

 - Kunngjøring og utvidet søkerliste

 - Innstilling

 - CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Jessica Pedersen Belisle Hansen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Dersom Hansen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristin Vold Lexander i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Lexander takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

211/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

- framlegg

- innstilling

- kunngjøring

- sakkyndig rapport med merknad og addendum

- rapport sorteringskomité

- CV og publikasjonsliste for de innstilte

- Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Pasi Väliaho i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Vãliaho takker nei til stillingen, går tilbudet til innstilte nummer 2. 

Enstemmig vedtatt

212/2016 Forlenget tilsetting i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i Midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk
 

 

Framlegg

Forenklet innstilling 2016

Forenklet innstilling 2015

Anmodning

Tilsettingsutvalget forlenger Joakim Parslows tilsetting i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsetttingen er for perioden 01.01.2017-31.12.2020

Enstemmig vedtatt

213/2016 Midlertidig tilsetting ved kallelse som professor II (SKO 8013) i hebraisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Lutz Edzard ved kallelse som professor II (SKO 8013) i hebraisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for perioden 01.01.2017-30.06.2018

Enstemmig vedtatt

214/2016 Forlenget tilsetting ved kallelse som professor II (SKO 8013) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstillingen fra 2014

CV og publikasjonsliste

Anmodning

Tilsettingsutvalger forlenger Lucy Küngs tilsetting ved kallelse som professor II (SKO 8013) i medievitenskap innen fagområdet "Medieinnovasjon" ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Forlengelsen er for perioden 01.01.2017-31.12.2018.

Enstemmig vedtatt

215/2016

Forlenget tilsetting ved kallelse som professor II (SKO 8013) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstillingen fra 2014

CV og publikasjonsliste

Anmodning

Tilsettingsutvalger forlenger Anne Jerslevs tilsetting ved kallelse som professor II (SKO 8013) i medievitenskap innen fagområdet "Nordic Media" ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Forlengelsen er for perioden 01.01.2017-31.12.2018.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Hanne K Lindemann Kjartan Hverven

 

Publisert 11. nov. 2016 10:05 - Sist endret 11. nov. 2016 10:05