Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 12. februar 2016 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-J

 

 

TUV-sak 17/2016 Personlig opprykk til professor innen medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 18/2016 Tilsetting i midlertidig to-årig stilling som postdoktor i ukrainsk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 19/2016 Tilsetting i midlertidig to-årig stilling som postdoktor i russisk og/eller polsk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 20/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat ved prosjektet After honor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 21/2016 Utlysning av tre stillinger som treårig doktorgradsstipendiat SKO 1017 i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 22/2016 Tilsetting i stilling som universitetslektor SKO 1009 i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 23/2016 Oppsigelse fra stilling som førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol.Siv Ringdals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol.Siv Ringdal har levert sin avhandling Kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York i perioden 1945-1965

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Brita Brenna, Universitetet i Oslo
Professor Tine Damsholt, Københavns universitet
Professor Nils Olav Østrem, Universitetet i Stavanger
 
Professor Brita Brenna, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.01.2016

- Notat av 18.01.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Eli Anne Eieslands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Eli Anne Eiesland har levert sin avhandling The Semantics of Norwegian Noun-Noun Compounds: a corpus-based study

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Hans-Olav Enger, University of Oslo
Professor Laura Janda, University of Tromsø
Professor Emeritus Ronald Wayne Langacker, University of California
 
Professor Hans-Olav Enger, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 12.01.2016

- Notat av 05.01.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Siri Fürst Skogmos avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Siri Fürst Skogmo har levert sin avhandling Marked language in Norwegian literary translation – “Gotta talk proply, innit!”

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Bergljot Behrens, Universitetet i Oslo
Universitetslektor, Dr Elisabeth Bladh, Göteborgs Universtitet
Professor Annjo Klungervik Greenall, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 
Førsteamanuensis Bergljot Behrens, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.01.2016

- Notat av 20.01.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Cand.philol. Gry-Silje Lernæs Linharts avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Gry-Silje Lernæs Linhart har levert sin avhandling A wild stream of Eyes: Affect and plentity in Male-to-female Transgender Narratives for children and young adults

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Lektor Nina Christensen, Aarhus Universitet
Førsteamanuensis Svein Slettan, Universitetet i Agder
Professor Torill Steinfeld, Universitetet i Oslo

Professor Torill Steinfeld, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.01.2016

- Notat av 15.01.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Cand.philol. Vigdis Ekebergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Vigdis Ekeberg har levert sin avhandling Integritet – En undersøkelse av integritet som moralsk relevant fenomen

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Dosent Lisa Folkmarson Käll, Linköping Universitet
Førsteamanuensis Reidar Maliks, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Jacob Dahl Rendtorff, Roskilde Universitet
 
Førsteamanuensis Reidar Maliks, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.01.2016

- Notat av 18.01.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Kari Kinns avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kari Kinn har levert inn avhandlingen Null Subjects in the History of Norwegian

- Dekanens fullmakt av 18.01.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 13.01.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Cand.philol. Astrid Hovdens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Astrid Hovden har levert inn avhandlingen Between village and monastery: a historical ethnography of a Tibetan Buddhist community in north-western Nepal

- Dekanens fullmakt av 12.01.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11.01.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Master Lars Liens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Lars Lien har levert inn avhandlingen "...Pressen kan kun skrive ondt omjøderne". Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925

- Dekanens fullmakt av 11.01.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11.01.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
J

Master Lars Christies avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Lars Christie har levert inn avhandlingen Harming one to save another. Liability and Lethal Luck

- Dekanens fullmakt av 27.01.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 18.01.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
16/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Hanne K Lindemann

17/2016 Personlig opprykk til professor innen medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Cristina Archetti opprykk til professor etter kompetanse innen medievitenskap.

Archetti har godkjent pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

18/2016 Tilsetting i to-årig midlertidig stilling som postdoktor i ukrainsk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Tanya Zaharchenko i to-årig midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i ukrainsk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Tanya Zaharchenko takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2, deretter til nr. .3, deretter til nr. 4 og deretter til nr. 5.

Stillingen er faglig prioritert og finansiert av HF

Enstemmig vedtatt

19/2016 Tilsetting i to-årig midlertidig stilling som postdoktor i polsk og/eller russisk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Fabian Heffermehl i to-årig midlertidig stilling som postdoktor i polsk og/eller russisk (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Fabian Heffermehl takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2, deretter til nr. 3.

Stillingen er faglig prioritert og finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

20/2016

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat ved prosjektet After honor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Cecilie Takle i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet After honor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Dersom Cecilie Takle takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av instituttet og ligger inne i instituttets langtidsbudsjett

Enstemmig vedtatt

21/2016 Utlysning av tre stillinger som treårig doktorgradsstipendiat SKO 1017 i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Utlysningstekst

Dokumentasjon på publisering av utlysningen

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringstekst for tre stillinger som treårig doktorgradsstipendiat SKO 1017 i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Enstemmig vedtatt

22/2016 Tilsetting i stilling som universitetslektor SKO 1009 i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Victor Hansen i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Victor Hansen takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

23/2016 Oppsigelse fra stilling som førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet

 

Fremlegg

Varsel om oppsigelse

Merknader

 

Tilsettingsutvalget sier opp førsteamanuensis fra stilling som førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet , med hjemmel i tjml § 10 nr 2 b første alternativ og med den begrunnelse som fremgår i innstillingen.

Det vises til B-protokoll.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Bjørn Ramberg Hanne K Lindemann

 

Publisert 12. feb. 2016 12:28 - Sist endret 12. feb. 2016 12:31