Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  15. april 2016 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 70/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i jernalderarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 71/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i konservering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 72/2016 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i sørasiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 73/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor kunnskapshistorie i tidlig-moderne tid ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 74/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "Offentlighet og Ytringsfrihet i Norden, 1815-1900" ved Institutt for Arkeologi, konservering og historie.

TUV sak 75/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV sak 76/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i material studies ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV sak 77/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Midtøstens samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV sak 78/2016 Kunngjøring av 7 stillinger som instituttleder på Det humanistiske fakultet

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Kjetil Braut Simonsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kjetil Braut Simonsen har levert sin avhandling Nazifisering, kollaborasjon, motstand - En analyse av Politidepartementet og Forsyningsdepartementet (Næringsdepartementet), 25. september 1940 - 8. mai 1945.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Robert Bohn, Europa-Universität Flensburg

Professor May-Brith Ohman Nielsen, Universitetet i Agder

Professor Odd Arvid Storsveen, Universitetet i Oslo

Professor Odd Arvid Storsveen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 08.03.2016

- Notat av 03.03.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Anne Linds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Anne Lind har levert inn avhandlingen Det norrøne blikket. Fostermødre som litterært motiv i islendingesagaene.

- Dekanens fullmakt av 08.03.2016

- Notat av 03.03.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Cand.philol. Bjørn Morten Christophersens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Bjørn Morten Christophersen har levert inn avhandlingen Panoramic Constraints: A Study of Johan Svendsen’s Musical Sketches and Exercises.

- Dekanens fullmakt av 15.03.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 08.03.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Dragana Kovačević Bielickis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Dragana Kovačević Bielicki har levert inn avhandlingen “Neither on the earth, nor in the skies”. Negotiations of (non) belonging among former Yugoslav refugees in Norway.

- Dekanens fullmakt av 15.03.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.03.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
69/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Hanne K Lindemann

70/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i jernalderarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 29.02.2016

Sakkyndig vurdering av 01.12.2015

Sorteringskomiteens vurdering av 22.02.2015

Merknad til sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

Svar på merknader til sakkyndig vurdering av 13.01.2016

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Unn Pedersen i stilling som førsteamanuensis i jernalderarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Pedersen takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Pedersen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

71/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i konservering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 03.03.2016

Sakkyndig vurdering av 09.10.2015

Revidert sakkyndig vurdering av 19.11.2015

Følgebrev til revidert sakkyndig vurdering av 26.11.2016

Sorteringskomiteens vurdering av 13.05.2015

Merknad til sorteringskomiteens vurdering

Merknader og kommentarer til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Susanne Klara Greiff i stilling som førsteamanuensis i konservering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Greiff takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Greiff har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må skaffe seg dette innen to år.

Enstemmig vedtatt

72/2016 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i sørasiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

 

Forenklet innstilling

CV

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Paul Rollier i midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i sørasiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for perioden 01.06.2016 - 31.05.2018, med mulighet for et tredje år.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

73/2016

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor kunnskapshistorie i tidlig-moderne tid ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Fordelingsbrev fra fakultetet av 10.12.2015

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor kunnskapshistorie i tidlig-moderne tid ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

 

74/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "Offentlighet og Ytringsfrihet i Norden, 1815-1900" ved Institutt for Arkeologi, konservering og historie.

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Fordelingsbrev fra fakultetet

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "Offentlighet og Ytringsfrihet i Norden, 1815-1900" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

75/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Fordelingsbrev fra fakultetet

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

76/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i material studies ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Fordelingsbrev fra fakultetet

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i material studies ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

77/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Midtøstens samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Fordelingsbrev fra fakultetet

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Midtøstens samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

78/2016 Kunngjøring av 7 stillinger som instituttleder på Det humanistiske fakultet

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av 7 stillinger som instituttleder ved Det humanistiske fakultet.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Bjørn Ramberg Hanne K Lindemann

 

Publisert 14. apr. 2016 14:58 - Sist endret 15. apr. 2016 10:48