Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 16. september  2016 kl 10.30-10.50.

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

155/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor ved prosjektet ConceptLab, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

156/2016 Kunngjøring av stilling som stipendiat ved prosjektet "Post-Imperial Fictions: Literature Between Nationalism and Cosmopolitanism in the Balkans" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

157/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Time - Timing and Sound in Musical Microrhythm" ved Institutt for musikkvitenskap

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

 

 

 
C


 

 

 
D

 

 

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
154/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Kjartan Hverven

155/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor ved prosjektet ConceptLab, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet ConceptLab ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

 

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % undervisnings- og administrativt arbeid.

 

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

 

156/2016 Kunngjøring av stilling som stipendiat i post-jugoslavisk litteratur og kultur, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "Post-Imperial Fictions: Literature Between Nationalism and Cosmopolitanism in the Balkans"

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF over HFs satsning på ERC karriereløp knyttet til Stijn Vervaet.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

157/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Time - Timing and Sound in Musical Microrhythm" ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Time - Timing and Sound in Musical Microrhythm" ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på tre år, med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Stillingen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Gjertrud Flermoen Stenbrenden Kjartan Hverven

 

Publisert 16. sep. 2016 11:00