Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 2. mai 2016 kl 9.00-9.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV sak 80/2016 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet «Gangs, Brands and Intellectual Property Rights: Interdisciplinary Comparative Study of Outlaw Motorcycle Gangs and Luxury Brands» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 81/2016 Søknad om personlig opprykk etter kompetanse

TUV-sak 82/2016 Søknad om godkjenning av pedagogisk utdanning for Alvaro Llosa Sanz ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 83/2016 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II innen museologi og kulturarvsstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 84/2016 Søknad om godkjenning av pedagogisk utdanning for Caj Strandberg ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 85/2016 Kunngjøring av stiling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet prosjektet TRAUM, ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 86/2016 Trukket

TUV-sak 87/2016 Forlenget vikariat som førsteamanuensis ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 88/2016 Kunngjøring av midlertidig 50 % stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet Conceptual Engineering ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 89/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor ved CSMN og prosjektet Conceptual Engineering ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 90/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i arkeometri og miljøarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 91/2016 Klage på oppsigelse fra stilling som førsteamanuensis på Det humanistiske fakultet

TUV-sak 92/2016 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Senter for Ibsenstudier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 93/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i klarspråkforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Mads Breckan Claudis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Mads Breckan Claudi har levert sin avhandling Bakover, nordover og framover Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Sissel Furuseth, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Louise Mønster, Aalborgs Universitet

Professor Henning Howlid Wærp, Universitetet i Tromsø

Førsteamanuensis Sissel Furuseth, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 29.03.2016

- Notat av 15.03.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Oana Maria Cojocarus avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Oana Maria Cojocaru har levert sin avhandling Between ideal and ordinary: Representations of children and childhood in Byzantine hagiography (ninth to eleventh centuries)

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Christine Amadou, Universitetet i Oslo

Professor Leslie Brubaker, University of Birmingham

Reader Shaun Tougher, Cardiff University

Førsteamanuensis Christine Amadou, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 29.03.2016

- Notat av 16.03.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Panagiotis Pavlos’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Panagiotis Pavlos har levert sin avhandling The Concept of Aptitude (Ἐπιτηδειότης) in Late Antique and Early Christian Thought

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Pauliina Remes, Uppsala Universitet

Professor Emeritus Andrew Louth, Durham University

Professor Øyvind Rabbås, Universitetet i Oslo

Professor Øyvind Rabbås, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 30.03.2016

- Notat av 29.03.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Cand.philol. Iben Brinch Jørgensens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Iben Brinch Jørgensen har levert inn avhandlingen Når steder skapes: Fire studier av stedsutviklingens visuelle retorikk

- Dekanens fullmakt av 23.03.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.03.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Cand.philol. Anne-Valérie Sickinghes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Anne-Valérie Sickinghe har levert inn avhandlingen Discourses of Multilingualism in Norwegian Upper Secondary Schools

- Dekanens fullmakt av 04.04.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 04.04.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Cand.philol. Bente Kalsnes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Bente Kalsnes har levert inn avhandlingen Power in networked publics: Social media logic and political communication

- Dekanens fullmakt av 06.04.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 06.04.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
79/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

80/2016 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet «Gangs, Brands and Intellectual Property Rights: Interdisciplinary Comparative Study of Outlaw Motorcycle Gangs and Luxury Brands» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Brev og kontrakt fra NFR av 05.02.0216

Anmodningsskjema

CV

Tilsettingsutvalget tilsetter Tereza Kuldova i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til prosjektet «Gangs, Brands and Intellectual Property Rights: Interdisciplinary Comparative Study of Outlaw Motorcycle Gangs and Luxury Brands» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for perioden 01.08.2016 - 31.07.2019.

Enstemmig vedtatt

81/2016 Søknad om personlig opprykk etter kompetanse

 

Framlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering

Dekanens godkjenning av bedømmelsen

Søkerens merknader til bedømmelsen

Bedømmelseskomiteens kommentarer til merknadene

Søknad om opprykk 

Søkerens utdypning av verkene

Søkerens forespørsel i epost av 6.4.2016

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen.

Enstemmig vedtatt

82/2016 Søknad om godkjenning av pedagogisk utdanning for Alvaro Llosa Sanz

 

Fremlegg med søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner Alvaro Llosa Sanzs pedagogisk utdanning som tilsvarende pedagogisk basiskompetanse ved Universitetet i Oslo.

Enstemmig vedtatt

 

83/2016

Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II innen museologi og kulturarvsstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Forenklet innstilling

CV og publikasjonsliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Bjørn Sverre Hol Haugen som førsteamanuensis II innen museologi og kulturarvsstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på et år med mulighet for ett års forlengelse.

Enstemmig vedtatt

 

84/2016 Søknad om godkjenning av pedagogisk utdanning for Caj Strandberg ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad og kursoversikt

Vurdering fra FUP

Tilsettingsutvalget godkjenner Caj Strandbergs pedagogisk utdanning som tilsvarende pedagogisk basiskompetanse ved Universitetet i Oslo.

Enstemmig vedtatt

85/2016 Kunngjøring av stiling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet prosjektet TRAUM, ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Anmodning

Kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet TRAUM ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

 

Tilsettingen er for en periode på to år. Stillingen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

86/2016 Trukket

 

 

 

87/2016 Forlenget vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning

CV

Tilsettingsutvalget forlenger Rachel Sterkens vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk i perioden 1.07.2016 til 30.06.2019.

Enstemmig vedtatt

88/2016 Kunngjøring av midlertidig 50 % stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet Conceptual Engineering ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringsteksten

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av midlertidig 50 % stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet Conceptual Engineering ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på fire år.

Enstemmig vedtatt

89/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor ved CSMN og prosjektet Conceptual Engineering ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslag til kunngjøring av stilling som postdoktor ved CSMN, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Enstemmig vedtatt

90/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i arkeometri og miljøarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 17.03.2016

Sakkyndig vurdering av 06.01.2016

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Lisbeth Prøsch-Danielsen i stilling som førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Prøsch-Danielsen takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

91/2016 Klage på oppsigelse fra stilling som førsteamanuensis på Det humanistiske fakultet

 

Saksdokumenter fra TUV-sak 23/2016

Fremlegg

Klage

Innstilling

 

Tilsettingsutvalget opprettholder sitt vedtak om oppsigelse av  førsteamanuensis ved HF og oversender saken til Universitetsstyret.

For øvrig vises til b-protokoll

Enstemmig vedtatt

92/2016 Kunngjøring av stiling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Senter for Ibsenstudier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning

Fordelingsbrev

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Senter for Ibsenstudier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Tilsettingen er for en periode på tre år

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

93/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i klarspråkforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Ida Seljeseth i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i klarspråkforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Hanne K Lindemann Kartan Hverven

 

Publisert 2. mai 2016 12:31 - Sist endret 2. mai 2016 12:31