Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 24. juni 2016 kl 10.00-10.45

Sted: Seminarrom 9 PAM

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning,  Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 122/2016 Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 123/2016 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i kulturhistorie og museologi ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 124/2016 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i moderne midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 125/2016 Tilsetting ved kallelse som professor II (SKO 8013) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 126/2016 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 127/2016 Tilsetting i stilling som universitetslektor innen engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 128/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet MICRO - Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 129/2016 Tilsetting i stilling som 20 % universitetslektor (SKO 1009) i musikkbransjekunnskap ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 130/2016 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Music in the Nordic Regions ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 131/2016 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 132/2016 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 133/2016 Oppsigelse av forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 134/2016 Kallelse til stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i irsk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 135/20016 Tilsetting i stilling som senterleder ved Det norske institutt i Roma

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Amund Nørstrud Lundesgaards avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Amund Nørstrud Lundesgaard har levert sin avhandling Controlling the Sea and Projecting Power: U.S. Navy Strategy and Force Structure After the Cold War.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Andrew Lambert, King’s College London

Førsteamanuensis Ian Speller, University of Maynooth

Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.05.2016

- Notat av 10.05.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Mag.art. Erik Mørstads avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Mag.art. Erik Mørstad har levert sin avhandling Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske impulser.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Dr. Tomas Björk, Stockholms Universitet

Kurator Dr. Dieter Buchhart, Wien

Intendent Dr. Iris Müller-Westermann, Stockholm

Førsteamanuensis Espen Johnsen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.05.2016

- Notat av 18.05.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Håvard Friis Nilsens avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Håvard Friis Nilsen har levert inn avhandlingen Resistance in Therapy and War - Psychoanalysis in Norway 1920 – 1945.

- Dekanens fullmakt av 20.05.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 05.05.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Cand.philol. Vigdis Ekebergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Vigdis Ekeberg har levert inn avhandlingen Integritet – En undersøkelse av integritet som moralsk relevant fenomen.

- Dekanens fullmakt av 20.05.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 18.05.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Tony Sandsets avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Tony Sandset har levert inn avhandlingen Time and Translation; The Formation of Temporalities and Early Modern Ethnography in Theodore de Bry’s A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia.

- Dekanens fullmakt av 20.05.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 15.05.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Cand.philol. Yngve Benestad Hågvars avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Yngve Benestad Hågvar har levert inn avhandlingen Nyhetssjangere i nettaviser. Tekstnormforskjeller mellom nett- og papirnyheter i VG, Dagbladet og Aftenposten 2010-2014.

- Dekanens fullmakt av 20.05.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 20.05.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Nathan John Alburys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Nathan John Albury har levert sin avhandling The folk lingustics of language policy: Knowing, feeling and doing Maori language revitalisation.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Dennis Preston, Oklahoma State University

Professor Hilde Sollid, Norges arktiske universitet

Professor Bente Ailin Svendsen, Universitetet i Oslo

Professor Bente Ailin Svendsen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 27.05.2016

- Notat av 24.05.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Master Martin Lee Muellers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Martin Lee Mueller har levert inn avhandlingen Being Salmon, Being Human. A Phenomenology of Story.

- Dekanens fullmakt av 31.05.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.05.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
121/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann  og Kjartan Hverven

122/2016 Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Andreas Nilsen Ervik, Iris Segers og Ragnhild Fjellro som stipendiat SKO 1017 ved Institutt for medier og kommunikasjon. Dersom noen av disse tre takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 4, og hvis nr 4 takker nei, går tilbudet videre til nr 5. Dersom nr 5 takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

 

 

123/2016 Tilsetting i treårig stilling som postdoktor (SKO 1352) i kulturhistorie og museologi ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Lise Camilla Ruud som postdoktor (SKO 1352) i kulturhistorie og museologi ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for tre år med 10% undervisning og administrasjon. Dersom Ruud takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 3.

Stillingen finansieres av HF, men merkostnadene stipendiat-postdoc dekkes av instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

 

124/2016 Tilsetting i stilling som stipendiat SKO 1017 innen moderne midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Erik Skare i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen moderne midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom Skare takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 3.

Tilsettingen er for tre år og finansieres av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

 

125/2016

Tilsetting ved kallelse som professor II SKO 8013 ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Forenklet innstilling

CV og publikasjonsliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Marion Irene Bowman ved kallelse som professor II SKO 8013 i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for to år med mulighet for et tredje år.

Enstemmig vedtatt

 

126/2016 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsetingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av førstemananuensis i teoretisk filosofi

Enstemmig vedtatt

127/2016 Tilsetting i stilling som universitetslektor innen engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Innstillingen

Kunngjøring

Søknad og CV til de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Agnieszka Pysz i stilling som universiteslektor i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Agnieszka Pysz takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr 2 takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

128/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet MICRO - Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Brev og kontrakt fra NFR

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet MICRO - Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Enstemmig vedtatt

129/2016 Tilsetting i stilling som 20 % universitetslektor (SKO 1009) i musikkbransjekunnskap ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

CV og søknad for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Per Ole Hagen i stilling som 20 % universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på 5 år.

Enstemmig vedtatt

130/2016 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Music in the Nordic Regions ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Stéphane Aubinet og Tore Størvold i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Music in the Nordic Regions ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingene er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

131/2016 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Áine Mangaoang i stilling som postdoktor (SKO 1352) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på 4 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Mangaoang takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, gå tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

132/2016 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring

Stillingsplan

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forlaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt

 

133/2016 Oppsigelse av forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Varsel om oppsigelse

Referat fra karleggingssamtale

Tilsettingsutvalget sier opp forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk på grunn av bortfall av arbeid.

Enstemmig vedtatt

134/2016 Kallelse til stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i irsk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Instituttets anbefaling med CV og publikasjonsliste

Stillingsplan

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Pádraig Ó Cerabhaill i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i irsk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt

135/2016 Tilsetting i stilling på åremål som senterleder (SKO 1475) for fire år ved Det norske institutt i Roma

 

Fremlegg

Intervjukomiteens innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Christopher Prescott i stilling på åremål som senterleder ved Det norske institutt i Roma for perioden 1.1.2017-31.12.2020.

 

Dersom Prescott takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2.

 

Enstemmig vedtatt

 

 

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Hanne K Lindemann Kjartan Hverven

 

Publisert 24. juni 2016 12:16