Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 27. mai 2016 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Ellen Rees, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Bjørn Ramberg og Hanne K Lindemann

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 105/2016 Kunngjøring av to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

TUV-sak 106/2016 Utlysning av stilling som postdoc (SKO 1352) innen prosjektet Airborne ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 107/2016 Tilsetting ved kallelse i stilling som professor II (SKO 8013) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
104/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Gjertrud Flermoen Stenbrenden

105/2016 Kunngjøring av to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt

106/2016 Utlysning av stilling som postdoc (SKO 1352) innen prosjektet Airborne ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodning med begrunnelse for omgjøring til postdoc

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som postdoc (SKO 1352) innen prosjektet Airborne ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Instituttet dekker merkonstnadene ved omgjøring av stillingen fra stipendiat til postdoc. Tilsettingen er for tre år og inneholder 10% undervisning og administrasjon.

Enstemmig vedtatt

 

 

107/2016 Tilsetting ved kallelse i stilling som professor II (SKO 8013) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

CV og publikasjonsliste for Maliks

Søknad om opprettelse av forskergruppen «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900» for perioden 2016-2018.

Tilsettingsutvalget tilsetter Jakob Mattias E. Maliks ved kallelse i stilling som professor II (SKO 8013) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på 20 måneder - 01.10.2016-31.05.2018.

Enstemmig vedtatt

 

 

Ellen Rees Monica Bakken
   
Gjertrud Flermoen Stenbrenden Hanne K Lindemann

 

Publisert 27. mai 2016 10:38 - Sist endret 27. mai 2016 10:38