Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  28. oktober 2016 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg (fratrådte under sak 205), Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 188/2016 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat på prosjektet "Symbolsk Nasjonsbygging" (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 189/2016 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat på prosjeket "Euronor" (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 190/2016 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat på prosjektet "Idiomaticity" (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 191/2016 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat på prosjektet "Found in Translation" (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 192/2016 Tilsetting i stilling som post-doktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 193/2016 Tilsetting ved kallelse i 20% stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 194/2016 Tilsetting i stilling som prosjektleder og forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet "What should not be bought and sold?", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

TUV-sak 195/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Idéhistorie (andregangsbehandling), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

TUV-sak 196/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi/gjenstandskonservering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 197/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 198/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor Midtøstens nyere historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 199/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor kunnskapshistorie i tidlig-moderne tid ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 200/2016 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på prosjeket "Archaeology of Dwelling: Architecture, household, and social structure in Scandinavia through deep time, 1800BCE-1000CE", ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 201/2016 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 202/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 203/2016 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet MICRO - Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 204/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 205/2016 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) og to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Aeli Ardalaans avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Aeli Ardalaan har levert sin avhandling Klassisk zarathustrisme: En filosofisk lesning av den sentrale tekstuelle evidensen

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Dragana Bozin, Universitetet i Oslo

Professor Jens Erland Braarvig, Universitetet i Oslo

Professor Eyjólfur Kjalar Emilsson, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Dragana Bozin, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 28.09.2016

- Notat av 22.09.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Kim Johansen Østbys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kim Johansen Østby har levert sin avhandling From Embracing Eternity to Riding the Bull: Representations of Homosexuality and Gender in the Video Game Series Mass Effect and Dragon Age

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Mia Consalvo, Concordia University

Førsteamanuensis Espen Aarseth, IT-Universitetet København

Professor Gunnar Liestøl, Universitetet i Oslo

Professor Gunnar Liestøl, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.10.2016

- Notat av 23.09.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

M.phil. Kristian Bjørkdahls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

M.phil. Kristian Bjørkdahl har levert inn avhandlingen Enlarging the Ethnos. Rorty, Redescription, and the Rhetorical Labor of Moral Progress

- Dekanens fullmakt av 10.10.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 29.09.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
187/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Anne Birgitte Rønning

188/2016 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat på prosjektet "Symbolsk Nasjonsbygging" (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

CV og prosjektbeskrivelse

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Anastasia Kriachko og Nikolay Sarkisyan i de to stillingene som doktorgradsstipendiat på prosjektet "Symbolsk Nasjonsbygging" (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingene er for en periode på 3 år og er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

189/2016 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat på prosjektet "Euronor" (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

CV og prosjektbeskrivelse

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Cecilie Bjerknes Aarre og Laila Berg i de to stillingene som doktorgradsstipendiat på prosjektet "Euronor" (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingene er for en periode på 3 år og er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

190/2016 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat på prosjektet "Idiomaticity"(SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

CV og prosjektbeskrivelse

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Stine Hulleberg Johansen og Øyvind Thormodsæter i de to stillingene som doktorgradsstipendiat på prosjektet "Idiomaticity" (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingene er for en periode på 3 år og er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

191/2016

Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat på prosjektet "Found in Translation" (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

CV og prosjektbeskrivelse

Kommentar AR

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Giorgia d'Aprile Østvær og Cristina Gomez Baggethun i de to stillingene som doktorgradsstipendiat på prosjektet "Found in Translation" (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Giorgia d'Aprile Østvær eller Cristina Gomez Baggethun takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Tilsettingene er for en periode på 3 år og er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

192/2016 Tilsetting i stilling som post-doktor på prosjektet TRAUM (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

CV og prosjektbeskrivelse

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Peter Svare Valeur i stilling som post-doktor på prosjektet TRAUM (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Peter Svare Valeur takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2 og deretter til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

193/2016 Tilsetting ved kallelse i 20% stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Forenklet innstilling

CV Milan

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Stefania Milan i midlertidig 20% stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for perioden 01.01.2017-31.12.2018

Enstemmig vedtatt

194/2016 Tilsetting i stilling som prosjektleder og forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet "What should not be bought and sold?", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

 

Fremlegg

CV

NFR-kontrakt

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Ole Martin Moen i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet What should not be bought and sold? ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Stillingen er i 50 % fra 01.11.2016 – 31.03.2017, og 100 % fra 01.04.2017 – 15.10.2020.

Stillingen er eksternt finansiert.

Enstemmig vedtatt

195/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Idéhistorie (andregangsbehandling), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

 

Fremlegg

Innstilling

Redgjørelse

Sakkyndig vurdering

Merknader

Svar til merknader

Sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonsliste

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Håkon Evju i stilling som førsteamanuensis i idéhistorie  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Dersom Håkon Evju takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

196/2016

 

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi/gjenstandskonservering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Fremlegg

Innstilling

CV

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ariadne Kostomitsopoulou Marketou i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi/gjenstandskonservering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.  

Dersom Kostomitsopoulou Marketou takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Tilsettingen er for en periode på tre år og er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

197/2016

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

CV

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Grethe Bjørkan Bukkemoen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Bjørkan Bukkemoen takker nei går saken tilbake til instituttet.

Dersom Tilsettingen er for en periode på tre år og er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

198/2016

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor Midtøstens nyere historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

CV

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Helge Jensehaugen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor Midtøstens nyere historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Jensehaugen takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Tilsettingen er for en periode på tre år og er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

199/2016

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor kunnskapshistorie i tidlig-moderne tid ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

CV

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Susann Holmberg i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor kunnskapshistorie i tidlig-moderne tid ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Holmberg takker nei går saken tilbake til instituttet

Tilsettingen er for en periode på tre år og er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

200/2016

 

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Archaeology of Dwelling: Architecture, household, and social structure in Scandinavia through deep time, 1800BCE-1000CE", Institutt for arkeologi, konervering og historie

 

 

Fremlegg

CV

NFR-kontrakt

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Marianne Hem Eriksen i stilling som postdoktor (SKO 1352) på prosjektet "Archaeology of Dwelling: Architecture, household, and social structure in Scandinavia through deep time, 1800BCE-1000CE”, ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på 3 år

Enstemmig vedtatt

 

201/2016

 

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Stillingsplan 2014-2017

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

 

202/2016

 

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

CV

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Henrik Olav Mathiesen  i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Mathiesen takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er for en periode på tre år og er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

203/2016 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet MICRO - Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

CV og publikasjonslister

Brev og kontrakt fra NFR

Tilsettingsutvalget tilsetter Victor Evaristo Gonzalez i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet MICRO - Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction, Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Gonzalez takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

204/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

CV

Tilsettingsutvalget tilsetter Ginanina Druta i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Druta takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Stillingen er for en periode på tre år og er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

205/2016 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) og to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

Fremleggsnotat til instituttstyret

CV

Tilsettingsutvalget tilsetter Rafael Lumeo Gomes og Jorunn Simonsen Thingnes i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017), ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Gomes og/eller Thingnes takker nei, går saken tilbake til instituttet for ny vurdering.

Tilsettingsutvalget tilsetter Kellie Gonçalves og Haley De Korne i stilling som postdoktor (SKO 1352), ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Gonçalves og/eller De Korne takker nei, går saken tilbake til instituttet for ny vurdering.

Enstemmig vedtatt

       

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Hanne K Lindemann Anne Birgitte Rønning

 

Publisert 28. okt. 2016 11:29 - Sist endret 28. okt. 2016 12:26