Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  29. januar 2016 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-J

 

2/2016 Trukket

3/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i religionshistorie, euroislam ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

4/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i religionshistorie, kristendom ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

5/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kulturhistorie, museologi og kulturarv ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

6/2016 Tilsetting av to stipendiater (SKO 1017) i musikkteknologi/musikkproduksjon ved Institutt for musikkvitenskap

7/2016 Kunngjøring universitetslektor engelsk språk (SKO 1009) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

8/2016 Kunngjøring førsteamanuensis i russisk og polsk (SKO 1011) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

9/2016 Kunngjøring førsteamanuensis i italiensk litteratur og kultur (SKO 1009) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

10/2016 Tilsetting i to stillinger som stipendiat - litteratur (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

11/2016 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis i moderne europeisk historie (SKO 1011) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie 

12/2016 Godkjenning av innstilling – avhandling dr.philos.

13/2016 Kunngjøring av to stillinger som stipendiat i "Music in the Nordic Regions" (SKO 1017) ved Institutt for musikkvitenskap

14/2016 Forlengelse av tilsetting som forsker (SKO 1183) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

15/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor i populærmusikk (SKO 1352) ved Institutt for musikkvitenskap

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Bjørn Morten Christophersens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Bjørn Morten Christophersen har levert sin avhandling Panoramic Constraints: A Study of Johan Svendsen’s Musical Sketches and Exercises.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Hallgjerd Aksnes, University of Oslo
Associate Professor Owe Ander, Stockholm University
Professor Daniel Grimley, University of Oxford
 
Professor Hallgjerd Aksnes, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.12.2015

- Notat av 08.12.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
 
C

Cand.philol. Bente Kalnes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Bente Kalnes har levert sin avhandling Power in networked publics: Social media logic and political communication.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Førsteamanuensis Cristina Archetti, Universitetet i Oslo
Dr. Ulrike Klinger, University of Zurich
Associate Professor Jennifer Stromer-Galley, Syracuse University

Førsteamanuensis Cristina Archetti, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 08.01.2016

- Notat av 17.12.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Kaja Schjerven Mollerins avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kaja Schjerven Mollerin har levert sin avhandling I denne verden. Om estetikk og etikk i Susan Sontags verk

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Erik Bjerck Hagen, Universitetet i Bergen
Professor Ragnhild Evang Reinton, Universitetet i Oslo
Professor Frederik Tygstrup, Københavns Universitet

Professor Ragnhild Evang Reinton, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 08.01.2016

- Notat av 17.12.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Ingri Dommersnes Jølbos avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ingri Dommersnes Jølbo har levert inn avhandlingen Identitet, stemme og aktørskap i andrespråksskriving. En undersøkelse av skriving som meningsskaping blant elever med somalisk bakgrunn i norskfaget i grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig ungdom

- Dekanens fullmakt av 10.12.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.12.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
 
F

Master Tashi Nyimas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Tashi Nyima har levert inn avhandlingen In the name of development: A study of China’s development governmentality in Tibet

- Dekanens fullmakt av 30.11.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 30.11.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
 
G

Master Margarida McMurrys avhandling for graden philosophiae doctor  - godkjenning av innstilling

Master Margarida McMurry har levert inn avhandlingen The Role of Assumptions in Author-Text-Audience Relationships: an analysis of the creative and reading processes

- Dekanens fullmakt av 06.01.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 29.12.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
 
H

Master Mieke Neyens’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Mieke Neyens har levert inn avhandlingen The Mexican Experience Brought Home: Norwegian Travel Writing of Mexico, 1905-1945

- Dekanens fullmakt av 17.12.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.12.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Master Chalak Kavehs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Chalak Kaveh har levert inn avhandlingen Omstreiferuvæsenet”: En studie av politi- og rettsvesenets lovpraktisering overfor tatere og sigøynere på 1900-tallet

- Dekanens fullmakt av 17.12.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 17.12.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
 
J

Master David Hills avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master David Hill har levert inn avhandlingen Metropolis and the Torbali Plain: The formation of territory in Ionia and the colonisation of regional space. A GIS based approach

- Dekanens fullmakt av 15.12.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 14.12.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
1/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Kjartan Hverven og Anne Birgitte Rønning

2/2016 Trukket

 

 

3/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i religionshistorie, euroislam ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

Sakkyndig rapport

Merknad til sakkyndig rapport

Sakkyndig utvalgs kommentar til merknaden

Sorteringskomiteens rapport

Utvidet søkerliste

Utlysningstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Cecilie Endresen i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i religionshistorie, euroislam ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom innstilte nr 1 takker nei til tibud om stilling, går saken tilbake til instituttet.

Endresen har fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

4/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i religionshistorie, kristendom ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

Sakkyndig rapport

Merknader til sakkyndig rapport

Sakkyndig komites kommentar til merknadene, inkludert rangering

Sorteringskomiteens rapport

Merknader til sorteringskomiteens rapport

Utvidet søkerliste

Utlysningstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Dag Øistein Endsjø i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i religionshistorie, kristendom ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom innstilte nr 1 takker nei til tibud om stilling, går tilbudet til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Endsjø har fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

5/2016

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kulturhistorie, museologi og kulturarv ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

Sakkyndig rapport

Merknader til sakkyndig rapport

Sorteringskomiteens rapport

Merknad til sorteringskomiteens rapport

Utvidet søkerliste

Utlysningstekst

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Marzia Varutti i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kulturhistorie, museologi og kulturarv ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom innstilte nr 1 takker nei til tibud om stilling, går tilbudet til innstilte nr 2.

Varutti har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

6/2016 Tilsetting av to stipendiater (SKO 1017) i musikkteknologi/musikkproduksjon ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Innstilling

Utvidet søkerliste

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Tejaswinee Kelkar og Ulf A.S. Holbrook i to stillinger som doktorgradsstipendiater (SKO 1017) i musikkteknologi/musikkproduksjon ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

7/2016 Kunngjøring universitetslektor engelsk språk (SKO 1009) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

 

Framlegg

Kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009) i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

8/2016 Kunngjøring førsteamanuensis russisk og polsk  (SKO 1011) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

 

Framlegg

Kunngjøringstekst

Stillingsplan ILOS 2014-18

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i russiske og polsk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt med tekstlige justeringer

9/2016 Kunngjøring førsteamanuensis italiensk litteratur og kultur (SKO 1011) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

 

Framlegg

Kunngjøringstekst

Stillingsplan ILOS 2014-18

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i italiensk litteratur og kultur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt med tekstlige justeringer

10/2016 Tilsetting av to stipendiater (SKO 1017) i Literature, Rights and Imagined Communities ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Utvidet søkerliste

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Belinda Molteberg Steen og Alba Morollòn Diaz-Faes i to stillinger som doktorgradsstipendiater knyttet til prosjektet Literature, Rights and Imagined Communities ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Steen eller Diaz-Faes takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

11/2016 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis i moderne europeisk historie (SKO 1011) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie 

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Følgeskriv

Anmodningsskjema

Stillingsplan for IAKH 2014-2017

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne europeisk historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie 

Enstemmig vedtatt

12/2016 Godkjenning av innstilling – avhandling dr.philos.

 

Framlegg

Kopi av bedømmelseskomiteens innstilling til avhandlingen

Kopi av dekanens godkjenning av innstillingen

 

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

13/2016 Kunngjøring av to stillinger som stipendiat i "Music in the Nordic Regions" (SKO 1017) ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som stipendiat i "Music in the Nordic Regions" (SKO 1017) ved Institutt for musikkvitenskap

Enstemmig vedtatt

14/2016 Forlengelse av tilsetting som forsker (SKO 1183) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodning fra instituttet

Søknad om forlengelse til NFR

Oppdatert kostnadsplan

Oversendelse av endret kontrakt fra NFR

Tilsettingsutvalget forlenger Pia Lane sin tilsetting som forsker (SKO 1183) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, med 5,5 måneder, frem til og med 15.02.2017.

Enstemmig vedtatt

15/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor i populærmusikk (SKO 1352) ved Institutt for musikkvitenskap 

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor i populærmusikk (SKO 1352) ved Institutt for musikkvitenskap

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Kjartan Hverven Anne Birgitte Rønning

 

Publisert 29. jan. 2016 11:24