Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 30. juni  2017 kl 09.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Karoline Farbrot

Til orientering: Sak A

TUV-sak 94/2017 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) eller postdoktor (SKO 1352) i musikkfilosofi ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 95/2017 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet idéhistorie, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 96/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) på NFR-prosjekt Music on Demand: Economy and Copyright in a Digitized Cultural Sector (MUSEC), Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 97/2017 Søknad om permisjon fra stilling som postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 98/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor SKO 1352 ved NFR-prosjektet Constraints on syntactic variation: noun phrases in early Germanic languages ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 99/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor SKO 1352 ved NFR-prosjektet Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway (LitCit) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 100/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved prosjektet Cognitive Literary Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 101/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved prosjektet Literature, Cognition and Emotions ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 102/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved prosjektet SynSem ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 103/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved prosjektet Traveling Texts ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 104/2017 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 105/2017 Tilsetting i stilling som forsker SKO 1109 ved NFR-prosjektet Between runes and manuscripts ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 106/2017 Tilsetting i fem stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 107/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 108/2017 Kunngjøring av stilling som professor II/førsteamanuensis II ved Det norske universitetssenter i Sankt Petersburg.

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
93/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Birgitte Rønning og Bjørn Ramberg

94/2017 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) eller postdoktor (SKO 1352) i musikkfilosofi ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstilling av 15.05.2017

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Simon Høffding i stilling som postdoktor (SKO 1352) i musikkfilosofi ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på 4 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Høffding takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2. Dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

95/2017 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet idéhistorie, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kompetanseerklæring

Søkerens CV og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Unn Falkeid personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet idéhistorie. 

Falkeid vil oppfylle kravet om pedagogisk basiskompetanse høsten 2017. 

Enstemmig vedtatt

96/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) på NFR-prosjekt Music on Demand: Economy and Copyright in a Digitized Cultural Sector (MUSEC), Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Prosjektbeskrivelse

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til Music on Demand: Economy and Copyright in a Digitized Cultural Sector (MUSEC) ved Institutt for medier og kommunikasjon. 

Tilsettingen er for en periode på to år. Stillingen er eksternt finansiert. 

Enstemmig vedtatt

97/2017

Søknad om permisjon fra stilling som postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Søknad om permisjon

Anbefaling fra instituttet

Regneark for forlengelse

 

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om permisjon uten lønn for Mattias Bäckstrõm, og postdoktorstillingen forlenges tilsvarende.

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

98/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor SKO 1352 ved NFR-prosjektet Constraints on syntactic variation: noun phrases in early Germanic languages ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstilling

CV og ev publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Alexander Peter Pfaff i stilling som postdoktor SKO 1352 ved NFR-prosjektet Constraints on syntactic variation: noun phrases in early Germanic languages ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Tilsettingen er for 3 år med en 10% undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Pfaff takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Stillingen er eksternt finansiert.

Enstemmig vedtatt

99/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor SKO 1352 ved NFR-prosjektet Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway (LitCit) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstilling

CV og ev publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Maria Sofie Simonsen i stilling som postdoktor SKO 1352 ved NFR-prosjektet Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway (LitCit) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Tilsettingen er for 3 år med en 10% undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Simonsen takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 3.

Stillingen er eksternt finansiert.

Enstemmig vedtatt

100/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved prosjektet Cognitive Literary Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstilling

CV og ev publikasjonsliste for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Camilla Chams i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved prosjektet Cognitive Literary Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Tilsettingen er for tre år.

Dersom Chams takker nei til stilling, går saken tilbake til instituttet.

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

101/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved forskergruppen Literature, Cognition and Emotions ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstilling

CV og ev publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Yasemin Nurcan Hacioglu i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved forskergruppenLiterature, Cognition and Emotions ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Tilsettingen er for tre år.

Dersom Hacioglu takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr 2.

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

102/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved det tematiske forskningsområdet SynSem ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstilling

CV og ev publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Lisa Maria Nussbaumer i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved det tematiske forskningsområdet SynSem ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Tilsettingen er for tre år.

Dersom Nussbaumer takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 3.

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

103/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved prosjektet Traveling Texts ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstilling

CV og ev publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Espen Grønlie i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved det tematiske forskningsområdet Traveling Texts ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Tilsettingen er for tre år.

Dersom Grønlie takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

104/2017 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

Merknad

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Piotr Garbacz og Anu Laanemets i stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt

105/2017 Tilsetting i stilling som forsker SKO 1109 ved NFR-prosjektet Between runes and manuscripts ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kontrakt fra NFR

CV og publikasjonsliste

Prosjektsammendrag

Tilsettingsutvalget tilsetter Elise Kleivane i stilling som forsker (SKO 1109) på NFR-prosjektet Between runes and manuscripts ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3,5 år.

Stillingen er finansiert gjennom NFR.

Enstemmig vedtatt

106/2017

Tilsetting i fem stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

CV og ev publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Mala Loth, Ahmed Mohamad Abou El Zalaf, Melina Antonia Buns, i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Dersom innstilte nr. 1, 2 eller 3 takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 4.

Tilsettingsutvalget tilsetter Lorenza La Rosa, i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen fagområdet arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Dersom innstilte nr. 1 takker nei, går tilbudet til nr. 2.

Tilsettingsutvalget tilsetter Ingar Mørkestøl Gundersen, i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen fagområdet arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Dersom innstilte nr. 1 takker nei, går tilbudet til nr. 2, deretter til innstilte nummer tre.

Tilsettingene er for en periode på tre år.

To av stillingene er finansiert av HF og tre stillinger er finansiert av instituttet.

Enstemmig vedtatt

107/2017

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

CV og ev publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Mncedisi Jabulani Siteleki i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Siteleki takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

108/2017 Kunngjøring av stilling som professor II/førsteamanuensis II ved Det norske universitetssenter i Sankt Petersburg.

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av 20% stilling som professor II/førsteamanuensis II ved Det norske universitetssenteret i St. Petersburg.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Bjørn Ramberg Anne Birgitte Rønning

 

Publisert 30. juni 2017 10:16 - Sist endret 30. juni 2017 10:16