Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  10. februar  2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 19/2017 Tilsetting ved kallelse i to år som professor II SKO 8013 knyttet til Value Politics på faggruppe religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 20/2017 Kunngjøring av toårig eksternt finansiert postdoktor SKO 1352 på prosjektet Indian Cosmopolitan Alternatives ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 21/2017 Permisjon og forlengelse av tilsetting for postdoktor på mobilitetsstipend, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 22/2017 Personlig opprykk til professor SKO 1013 etter kompetanse innen religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 23/2017 Kunngjøring av fireårig eksternt finansiert postdoktor SKO 1352 innen Media Innovation in Streaming Media Services ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Maimu Berezkinas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Maimu Berezkina har levert sin avhandling Multilingual state websites in Estonia and Norway: A study of language policy in new media

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Reader Robert Blackwood, University of Liverpool

Professor Ana Deumert, University of Cape Town

Professor Elizabeth Lanza, Universitetet i Oslo

Professor Elizabeth Lanza, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 13.01.2017

- Notat av 02.01.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Trine Antonsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Trine Antonsen har levert sin avhandling Agrarianism and Our Dependence on Nature: A virtue-based approach to the human-nature relation and the good life

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Director Kate Millar, University of Nottingham

Professor Paul Thompson, Michigan State University

Professor Arne Johan Vetlesen, Universitetet i Oslo

Professor Arne Johan Vetlesen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 13.01.2017

- Notat av 10.01.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Anita Wiklund Norlis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Anita Wiklund Norli har levert inn avhandlingen Gud velsigne mit høye og naadige hersckab, som mig haver forundt arbeyde: En studie av sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i perioden 1690 – 1790

- Dekanens fullmakt av 13.01.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.01.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Tony Sandsets avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Tony Sandset har levert inn avhandlingen Time and Translation; The Formation of Temporalities and Early Modern Ethnography in Theodore de Bry’s A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia

- Dekanens fullmakt av 22.12.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.12.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Kim Johansen Østbys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kim Johansen Østby har levert inn avhandlingen From Embracing Eternity to Riding the Bull: Representations of Homosexuality and Gender in the Video Game Series Mass Effect and Dragon Age

- Dekanens fullmakt av 12.01.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.01.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
18/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Birgitte Rønning og Hanne K Lindemann

19/2017 Tilsetting ved kallelse i to år som professor II SKO 8013 knyttet til Value Politics på faggruppe religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Forenklet innstilling

CV med publikasjonsliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Olivier Roy ved kallelse i stilling som professor II SKO 8013 knyttet til Value Politics på faggruppe religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettes for to år, med mulighet for to års forlengelse.

Enstemmig vedtatt

20/2017 Kunngjøring av toårig eksternt finansiert stilling som postdoktor SKO 1352 ipå prosjektet Indian Cosmopolitan Alternatives ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Utlysningstekst

Prosjektbeskrivelse

Samarbeidsavtale

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringstekst for toårig stilling som postdoktor SKO 1352 på prosjektet Indian Cosmopolitan Alternatives ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen finansieres av NFR, jf. samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen.

Enstemmig vedtatt

21/2017 Permisjon og forlenget midlertidig tilsetting for postdoktor på mobilitetsstipend gjennom NFR, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad 

Instituttets anbefaling

Tilsettingutvalget innvilger søknad om 12 måneders permisjon uten lønn fra 01.08.2017 for Hedda Hassel Mørch, og postdoktorstillingen forlenges tilsvarende. 

 

Enstemmig vedtatt

 

22/2017

Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling med vedlegg

Søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Dag Øistein Endsjø personlig opprykk til professor i religionshistorie.

Endsjø har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

23/2017 Kunngjøring av fireårig eksternt og internt finansiert postdoktor SKO 1352 innen Media Innovation in Streaming Media Services ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Utlysningstekst

Brev fra Norges Forskningsråd

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringstekst for fireårig stilling som postdoktor SKO 1352 innen Media Innovation in Streaming Media Services (STREAM) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

De tre første årene finansieres av NFR, og det siste året finansieres av IMK.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Anne Birgitte Rønning  Hanne K Lindemann

 

Publisert 10. feb. 2017 09:48 - Sist endret 10. feb. 2017 09:48