Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  13. januar 2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Erlend Haavardsholm og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 2/2017 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat SKO 1017 eller postdoktor SKO 1352 innen Environmental Humanities ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 3/2017 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne europeisk historie (etter ca. 1750) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 4/2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen "Traveling Texts: Translation and Transnational Reception" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 5/2017 Delvis permisjon og forlengelse av postdoktor SKO 1352 ved CSMN, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 6/2017 Kunngjøring av stilling som professor (SKO 1013) i klima/miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 7/2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 8/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i klassiske språk (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 9/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ConceptLab, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 10/2017 Oppsigelse fra stilling som forsker (SKO 1109)  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie på grunn av bortfall av arbeid

TUV-sak 11/2017 Tilsetting ved kallelse i to 10 % stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) knyttet til prosjektet «Statoils historie 1972-2022» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 12/2017 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområde flerspråklighet, MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Monica Rolands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Monica Roland har levert sin avhandling What is Love?

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Carla Bagnoli, University of Modena and Reggio Emilia (og Professor II ved Universitetet i Oslo)
 • Førsteamanuensis Caj Strandberg, Universitetet i Oslo
 • Førsteamanuensis Sarah Stroud, McGill University

Førsteamanuensis Caj Strandberg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.11.2016

- Notat av 08.11.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Yeşim Sevinçs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Yeşim Sevinç har levert sin avhandling Language Anxiety in the Immgirant Context. An interdisciplinary perspective.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Janne Bondi Johannessen, Universitetet i Oslo
 • Professor Peter MacIntyre, Cape Breton University
 • Professor Kutlay Yaǧmur, Tilburg University

Professor Janne Bondi Johannessen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 05.12.2016

- Notat av 01.12.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Eglė Kesylytė-Alliks’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Eglė Kesylytė-Alliks har levert sin avhandling (ln)visible Power of the State: National Flag, Nation and State in post-1990 Lithuania

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Førsteamanuensis Gabriella Elgenius, Göteborgs universitet/Oxford University
 • Førsteamanuensis Geir Flikke, Universitetet i Oslo
 • Professor Ainė Ramonaitė, Vilnius University

Førsteamanuensis Geir Flikke, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 05.12.2016

- Notat av 23.11.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Cand.philol. Kjartan Rekdal Müllers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Kjartan Rekdal Müller har levert sin avhandling Ting, steder, mennesker og historier - Digitale utforskninger av guidesjangeren

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Universitetslektor Maria Engberg, Malmö högskola
 • Førsteamanuensis Anders Fagerjord, Universitetet i Oslo
 • Professor Lars Nyre, Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis Anders Fagerjord, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 16.12.2016

- Notat av 06.12.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Kamilla Krafts avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kamilla Kraft har levert sin avhandling Constructing migrant workers: Multilingualism and communication in the transnational construction site

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo
 • Førstelektor Eva Codó, Autonomous University of Barcelona
 • Professor Anne Holmen, Københavns universitet

Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.12.2016

- Notat av 12.12.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Cand.philol. Barbro Bredesen Opsets avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Barbro Bredesen Opset har levert sin avhandling Franske toaletter og Wergelands blomster. En studie av nasjonale forestillinger i Eidsvoll 1814s utsmykkingssak for Wergelands hus (2005)

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor John Brumo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor Annegret Heitmann, Universitetet i München
 • Professor Frode Helland, Universitetet i Oslo

Professor Frode Helland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.12.2016

- Notat av 13.12.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Ingrid Mørseth Tolstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ingrid Mørseth Tolstad har levert inn avhandlingen Snowflake Music: A Music Production Company in the Making

- Dekanens fullmakt av 22.11.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 21.11.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Master Siri Fürst Skogmos avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Siri Fürst Skogmo har levert inn avhandlingen Marked language in literary translation. Mapping challenges and solutions in five English novels and their Norwegian translations

- Dekanens fullmakt av 05.12.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.11.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
J

Master Janicke Stensvaag Kaasas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Janicke Stensvaag Kaasa har levert inn avhandlingen Shaped by the North, Shaping the North. English-Canadian Travel Writing in the 1950s

- Dekanens fullmakt av 05.12.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 16.11.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
K

Cand.philol. Marit Skarbø Solems avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Marit Skarbø Solem har levert inn avhandlingen Hvem vet best? En samtaleanalytisk studie av elever og læreres kunnskapsforhandling i helklassesamtaler

- Dekanens fullmakt av 16.12.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 12.12.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
1/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Ken Rune Mikkelsen og Gjertrud Flermoen Stenbrenden

2/2017 Utlysning av tre stillinger som doktorgradsstipendiat SKO 1017 eller postdoktor SKO 1352 innen Environmental Humanities ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tildelingsbrevet

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat SKO 1017 eller postdoktor SKO 1352 innen Environmental Humanities ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Enstemmig vedtatt

3/2017

Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne europeisk historie (etter ca. 1750) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 15.11.2016

Sakkyndig vurdering av 10.10.2016

Sorteringskomiteens vurdering av 11.05.2016

Merknader til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Ulrike Spring og Patrick Bernhard i stillingene som førsteamanuensis i moderne europeisk historie (etter ca. 1750) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Dersom Spring eller Bernhard takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

4/2017 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen "Traveling Texts: Translation and Transnational Reception" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen  "Traveling Texts: Translation and Transnational Reception" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Enstemmig vedtatt

5/2017

Delvis permisjon og forlengelse av stilling som postdoktor (SKO 1352) i NFR-prosjektet Innocently Benefiting form Injustice ved CSMN, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad om permisjon

forskyvningskalkulator

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om 30 % permisjon uten lønn fra 01.01.2017 for Alexandra Couto, og postdoktorstillingen forlenges tilsvarende.

Enstemmig vedtatt

6/2017

Kunngjøring av stilling som professor (SKO 1013) i klima/miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Betenkning fra Peder Anker

IAKHs stillingsplan 2014 - 2017

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som professor (SKO 1013) i klima/miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Enstemmig vedtatt

7/2017

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Tilsettingen er for en periode på tre år

Stillingen finansieres av HF

Enstemmig vedtatt

8/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i klassiske språk (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

Sakkyndig rapport med merknader og svar

Sorteringsrapport med merknader og svar

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Han Lamers i stilling som førsteamanuensis i klassiske språk (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Dersom Lamers takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer to. 

Stillingen finansieres av HF

Enstemmig vedtatt

9/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Sam Roberts i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ConceptLab ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Dersom Roberts takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3. 

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

10/2017

Oppsigelse fra stilling som forsker (SKO 1109)ved Institutt for arkeologi, konservering og historie på grunn av bortfall av arbeid

 

Fremlegg

Forhåndsvarsel om oppsigelse av 06.12.2016

Tilsettingsutvalget sier opp  eksternfinansiert forsker (SKO 1109) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie på grunn av bortfall av arbeid.

Siste tilsettingsdato blir 31.08.2017.

For øvrig vises til B-protokoll.

Enstemmig vedtatt

11/2017

Tilsetting ved kallelse i to 10 % stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) knyttet til prosjektet «Statoils historie 1972-2022» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Anmodning

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Samarbeidsavtale mellom UiO og Statoil

Budsjett

Forprosjekt «Statoils historie 1972-2022»

Tilsettingsutvalget tilsetter Espen Storli og Mats Ingulstad ved kallelse i 10 % stilling som førsteamanuensis knyttet til prosjektet «Statoils historie 1972-2022» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Tilsettingene er for perioden 01.02.2017 – 31.01.2021

Enstemmig vedtatt

12/2017

Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområde flerspråklighet

 

Fremlegg

Søknad

Dokumentasjon på professorkompetanse

Senterleders bekreftelse på fagområde

Kontrakt fra NFR

CV med publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget tildeler Pia Lane personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområde flerspråklighet.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Ken Rune Mikkelsen Gjertrud Flermoen Stenbrenden

 

Publisert 12. jan. 2017 10:40 - Sist endret 13. jan. 2017 09:45