Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  24. februar  2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen,  Bjørn Ramberg, Erlend Haavardsholm og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 25/2017 Kunngjøring av to stillinger som universitetslektor SKO 1009 i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 26/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i musikkognisjon ved Institutt for musikkvitenskap og Psykologisk institutt

TUV-sak 27/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap og Institutt for informatikk

TUV-sak 28/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Music and Contemporary Media ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 29/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Music in the Nordic Regions ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 30/2017 Kunngjøring av stilling som stipendiat/postdoktor (SKO 1017/SKO 1352) i Music and Philosophy ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 31/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Early Germanic Languages ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 32/2017 Kunngjøring av fem stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 33/2017 Kunngjøring av to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 34/2017 Kunngjøring av stilling som stipendiat SKO 1017 innen Museum and Cultural Heritage Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Magister Inger Marie Berg-Hansens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Magister Inger Marie Berg-Hansen har levert sin avhandling Den sosiale teknologien. Teknologi og tradisjon i Nord-Europa ved slutten av istida, 10 900 - 8500 f.Kr.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Universitetslektor Jan Apel, Lunds Universitet
  • Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Felix Riede, Aarhus Universitet

Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 24.01.2017

- Notat av 10.01.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

C

Master Leo Townsends avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Leo Townsend har levert sin avhandling Believing Groups. Essays on the doxastic and discursive capacities of collective agents

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Bjørn Ramberg, Universitetet i Oslo
  • Professor Hans Bernhard Schmid, University of Vienna
  • Professor Deborah Tollefsen, University of Memphis

Professor Bjørn Ramberg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 24.01.2017

- Notat av 20.01.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Guðný Zoëgas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Guðný Zoëga har levert inn avhandlingen Keldudalur, a typical household cemetery? The bioarchaeology of a medieval icelandic household

- Dekanens fullmakt av 24.01.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 15.01.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
24/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Erlend Haavardsholm og Ken Rune Mikkelsen

25/2017 Kunngjøring av to stillinger som universitetslektor SKO 1009 i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Kunngjøringstekst

Stillingsplan 2016-2020

Kommentarer til stillingsplan

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringstekst for to stillinger som universitetslektor SKO 1009 innen medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Enstemmig vedtatt

26/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i musikkognisjon ved Institutt for musikkvitenskap og Psykologisk institutt

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Intervjukomitéens forslag til innstilling av 20.12.2016

Addendum til sakkyndig vurdering

Sakkyndig vurdering av 14.10.2016

Sorteringskomiteens vurdering av 20.06.2016

Merknader til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

Samarbeidsavtale om delt vitenskapelig stilling mellom IMV og PSI av 15.12.2015

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk institutt 24.01.2017

Tilsettingsutvalget tilsetter Jonna Katariina Vuoskoski i stilling som førsteamanuensis i musikkognisjon ved Institutt for musikkvitenskap og Psykologisk institutt.

Dersom Vuoskoski takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Vuoskoski har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må dokumentere dette innen to år.

 

Enstemmig vedtatt

27/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap og Institutt for informatikk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Instituttledelsenes innstilling av 18.01.2017

Innstilling av 04.04.2014

Sakkyndig vurdering av 20.09.2016

Merknader til sakkyndig vurdering

Sorteringskomitéens vurdering av 14.06.2016

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Samarbeidsavtale om delt vitenskapelig stilling mellom IMV og IFI av 11.02.2016

 

Tilsettingsutvalget slutter seg til innstillingen fra instituttstyret ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen betinger vedtak i Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets tilsettingsutvalg.

 

Enstemmig vedtatt

28/2017

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Music and Contemporary Media ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan 2017-2021

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslag til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for musikkvitenskap. 

Enstemmig vedtatt

29/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Music in the Nordic Regions ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan 2017-2021

Tilsettingsutvalget godkjenner forslag til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for musikkvitenskap. 

 

Enstemmig vedtatt

30/2017 Kunngjøring av stilling som stipendiat/postdoktor i Music and Philosophy ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslag til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat/postdoktor (SKO 1017/1352) i Music and Philosophy ved Institutt for musikkvitenskap. 

Tilsettingen er for en periode på tre år for PhD og fire år med 25 % undervisnings- og administrasjonsandel for postdoktor.

Enstemmig vedtatt

31/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Early Germanic Languages ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringstekst for stilling som postdoktor i Early Germanic Languages SKO 1352 ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings og administrasjonsandel.

Enstemmig vedtatt

32/2017

Kunngjøring av fem stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av fem stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingene er finansiert av HF (2) og instituttet (3).

Enstemmig vedtatt

33/2017 Kunngjøring av to stillinger som universitetslektor (SKO) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan 2017-2021

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som universitetslektor i filosofi (SKO 1009) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

34/2017 Kunngjøring av stilling som stipendiat SKO 1017 innen Museum and Cultural Heritage Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Kunngjøringstekst

Stimuleringsmidler for ny ERC-søknad

Publiseringskanaler

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringstekst for stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen Museum and Cultural Heritage Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på 3 år og er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Erlend Haavardsholm Ken Rune Mikkelsen

 

Publisert 24. feb. 2017 10:13 - Sist endret 24. feb. 2017 10:13