Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 1. september  2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Ellen Rees, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-L

 

TUV-sak 116/2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til EU Kids Online ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 117/2017 Godkjenning av innstilling dr. philos.

TUV-sak 118/2017 Tilsetting i stilling som prosjektleder/forsker (SKO 1109) ved NFR-prosjektet "Music on demand: Economy and copyright in a digitised cultural sector (MUSEC)", Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 119/2017 Forlengelse av tilsettingsperioden for senterleder Johannes Hjellbrekke ved Det norske universitetssenter i Paris

TUV-sak 120/2017 Forlengelse av tilsetting ved kallelse av professor II innen fagområdet journalistikk og politisk kommunikasjon, Institutt for medier og kommunikasjon

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Kai Arne Hansens avhandling for graden philosophiae doctor- godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kai Arne Hansens har levert sin avhandling Fashioning Pop Personae: Gender, Personal Narrativity, and Gonverging Media in 21st Century Pop Music.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Associate Professor Nanette Nielsen, PhD, University of Oslo
 • Professor Derek Scott, PhD, University of Leeds
 • Associate Professor Freya Jarman Ivens, PhD, University of Liverpool

Førsteammanuensis Nanette Nielsen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

 

- Dekanens fullmakt av 24.05.2017

- Notat av 05.05.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

M.Phil Per Erik Solbergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

M.Phil Per Erik Solberg har levert sin avhandling The Discourse Semantics of Long-Distance Reflexives.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Senior Assistant Professor Chiara Gianollo, Università di Bologna
 • Professor Maribel Romero, University of Konstanz
 • Senior Lecturer Eirik Welo, University of Oslo

Senior Lecturer Eirik Welo, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

 

- Dekanens fullmakt av 01.06.2017

- Notat av 31.05.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Thomas Erma Møllers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Thomas Erma Møller har levert sin avhandling Sources, Structure and Surface: Philological Studies in Fartein Valen’s Orchestral Works.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Erling E. Guldbrandsen, PhD, University of Oslo
 • Professor Daniel Grimley, PhD, University of Oxford
 • Dr. Julia Ronge, PhD, Beethoven-Haus, Bonn

Professor Erling E. Guldbrandsen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.06.2017

- Notat av 19.06.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Eva Marie Hålands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Eva Marie Håland har levert sin avhandling «Language choice in recent Egyptian literature: A study of language practices and attitudes among Egyptian authors in the years 2011-2014».

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Assistant Professor Liesbeth Zack, Faculty of Humanities, Universiteit van Amsterdam, Nederland
 • Professore a contratto Lucia Avallone, arabisk språk og litteratur, Università degli studi di Bergamo, Italia
 • Professor Stephan Guth, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
Professor Stephan Guth, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator

- Dekanens fullmakt av 09.08.2017

- Notat av 09.08.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Gloria Otcheres avhandling for graden philosophiae doctor/ - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Gloria Otchere har levert sin avhandling « The present perfect-preterite alternation in Ghanaian English. A corpus-based study of variation».

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

•     Professor Sali A. Tagliamonte, University of Toronto

•     Docent Magnus Levin,  Linnéuniversitetet

•     Førsteamanuensis Hildegunn Dirdal, Universitetet i Oslo

Hildegunn Dirdal, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.08 2017

- Notat av 04.08.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Cand. Philol. Anja Mansruds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand. Philol. Anja Mansrud har levert inn avhandlingen The Erverv som kosmologi? En relasjonell tilnærming til dyrebein, boplassmønstre og teknologi i mellommesolittiske kystsamfunn i det nordøstlige Skagerak (830O- 630O f. Kr).

- Dekanens fullmakt av 03.07.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 30.06.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Master Kristina Solums avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kristina Solum har levert inn avhandlingen Literary Translation as Collaboration: Textual and Contextual Approaches.

- Dekanens fullmakt av 02.06.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.05.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

I

Cand. Philol. Kari Ellen Lindbekks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand. Philol. Kari Ellen Lindbekk har levert inn avhandlingen Fast og tilstrekkelig levebrød. Livsløpene til trøndere født 1855 og foreldrene deres. 1815-1910.

 

- Dekanens fullmakt av 23.06.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 21.06.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
J

Cand. philol. Johanna Zanons avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand. philol. Johanna Zanon har levert inn avhandlingen The “Sleeping Beauties” of Haute Couture: Jean Patou, Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet.

 

- Dekanens fullmakt av 19.05.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 18.05.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
K

Master Marta Stachurska-Kountas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Marta Stachurska-Kounta har levert inn avhandlingen Norway and the League of Nations 1919-1939. A Small State’s Quest for International Peace.

- Dekanens fullmakt av 23.06.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
L

Master Pawel Urbaniks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Pawel Urbanik har levert inn avhandlingen Requests in Polish and Norwegian informal conversation. A comparative study of grammatical and pragmatic patterns.

- Dekanens fullmakt av 23.06.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.06.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
x/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Ken Rune Mikkelsen

116/2017

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til EU Kids Online ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet EU Kids Online ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

117/2017 Godkjenning av innstilling - avhandling dr. philos

- Fremlegg

- Dekanens godkjenning

- Bedømmelseskomiteens innstilling

 

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

118/2017

Tilsetting i stilling som prosjektleder/forsker (SKO 1109) ved NFR-prosjektet "Music on demand: Economy and copyright in a digitised cultural sector (MUSEC)", Institutt for medier og kommunikasjon

 

Forenklet innstilling

Brev og kontrakt fra NFR av 29.06.2017

Anmodningsskjema

Prosjektbeskrivelse

CV

Tilsettingsutvalget tilsetter Yngvar Kjus i stilling som forsker (SKO 1109) på prosjektet " Music on demand: Economy and copyright in a digitised cultural sector (MUSEC)", ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for perioden 01.12.2017 – 30.11.2020

Enstemmig vedtatt

119/2017

Forlengelse av tilsettingsperioden for senterleder ved Det norske universitetssenter i Paris

 

Fremlegg

Kunngjøringen

CV

Tilsettingsutvalget forlenger tilsettingsperioden som senterleder ved Det norske universitetssenter i Paris til Johannes Hjellbrekke i perioden  1.7.2018 – 30.6.2020.

Enstemmig vedtatt

120/2017 Forlengelse av tilsetting ved kallelse av professor II i journalistikk og politisk kommunikasjon, Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Anmodning

CV og publikasjonsliste

 

Tilsettingsutvalget forlenger tilsetting ved kallelse for Frank Esser i stilling som professor II i medievitenskap innen fagområdet journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på to år fra 01.08.2017.

Enstemmig vedtatt

 

 

Ellen Rees Monica Bakken
   
Bjørn Ramberg Ken Rune Mikkelsen

 

Publisert 1. sep. 2017 09:35 - Sist endret 1. sep. 2017 09:35