Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 10. mars  2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Bjørn Ramberg, Anne Birgitte Rønning, Hanne K Lindemann og Ken Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 36/2017 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Mona Wiigs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Mona Wiig har levert sin avhandling Opp som en drage.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Frode Helland, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Lise Hovik, Dronning Mauds Minne høgskole

Professor Jørn Langsted, Århus universitet

Professor Frode Helland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 26.01.2017

- Notat av 25.01.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Kristin Kauslands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kristin Kausland har levert sin avhandling Late medieval altarpieces in Norway – domestic, imported, or a mixed enterprise? An art technological study of Northern German and Norwegian altarpiece production in the period 1460-1530.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis dr. Francesco Caruso, Universitetet i Oslo

Professor dr. Nancy N. Odegaard, University of Arizona

Professor dr. Michael von der Goltz, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst

Førsteamanuensis dr. Francesco Caruso, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 02.02.2017

- Notat av 31.01.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Steffen Remviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Steffen Remvik har levert sin avhandling Setsuyōshū in Early Modern Japan: A Book-historical Approach.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Michael Kinski, Goethe Universität

Førsteamanuensis Matthias Hayek, UFR LCAO-Université Paris-Diderot (P7) Professor Reiko Abe Auestad, Universitetet i Oslo

Professor Reiko Abe Auestad, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 06.02.2017

- Notat av 06.02.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Gustav Jørgen Pedersens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Gustav Jørgen Pedersen har levert sin avhandling On the Pictorial Thinking of Death: A Study in Martin Heidegger’s Unthought Art History of Being. Regarding Edvard Munch’s ‘The Sick Child’ and ‘Metabolism’.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Em. Mieke Bal, Royal Netherlands Academy of Arts and Science and Amsterdam School for Cultural Analysis, University of Amsterdam.

Professor Stian Grøgaard, Kunsthøgskolen i Oslo - Oslo Kunstakademi

Professor Aron Vinegar, UiO

Professor Aron Vinegar, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 07.02.2017

- Notat av 03.02.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Beate Albrigtsen Pedersens avhandling for graden philosophiae doctor/doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Beate Albrigtsen Pedersen har levert sin avhandling Humor i det norrøne samfunnet – En studie av humorens funksjon i kongesagaer og islendingesagaer.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Universitetslektor dr. Ragnhild Marthine Bø, Universitetet i Oslo

Professor dr. Bjørn Bandlien, Høgskolen i Sørøst-Norge

Professor emeritus dr. Ásdis Egilsdóttir, Islands Universitet

Universitetslektor dr. Ragnhild Marthine Bø, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 24.01.2017

- Notat av 18.01.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Ágnes Tothne Mihálykós avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ágnes Tothne Mihálykó har levert inn avhandlingen Writing the Christian Liturgy in Egypt (3rd to 9th Century).

 

- Dekanens fullmakt av 27.01.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.01.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Jakob Anton Paul Wiedners avhandling for graden philosophiae doctor/doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Master Jakob Anton Paul Wiedner har levert inn avhandlingen (De)mystifying Norwegian Romani – the discursive construction of a minority Language.

- Dekanens fullmakt av 07.02.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.01.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Cand.polit. Wenche Nags avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Cand.polit. Wenche Nag har levert inn avhandlingen Stretched Connectedness. Sociality and Self at the Dawn of the Smartphone Age.

- Dekanens fullmakt av 07.02.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.01.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
35/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Ken Mikkelsen og Anne Birgitte Rønning

36/2017 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

Svar på merknader til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy og Hans Kristian Rustad i stilling som førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Bjørkøy og/eller Rustad takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

 

 

Bjørn Ramberg Monica Bakken
   
Ken Mikkelsen Anne Birgitte Rønning

 

Publisert 10. mars 2017 08:04 - Sist endret 10. mars 2017 10:09