Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 10. november  2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

 

TUV-sak 134/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Music Information Retrieval ved RITMO

TUV-sak 135 /2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Rhythm and Musical Form ved RITMO

TUV-sak 136 /2017 Kunngjøring av doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Rhythm in Sample-based Music ved RITMO

TUV-sak 137/2017 Tilsetting ved kallelse av førsteamanuensis II til UiO:Norden-prosjektet "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815 - 1900" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 138/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Myter om språk i middelalderen" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 139/2017 Kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009) i persisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 140/2017 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (SKO 1013) ved Senter for Ibsen-studier ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 141/2017 Kunngjøring av 1-2 stillinger som postdoktor (SKO 1352) i Neuroimaging ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap og Psykologisk institutt

TUV-sak 142/217 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Musical Microrhythm in Jazz, tilknyttet TIME-prosjektet ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
133/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

134/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Music Information Retrieval ved RITMO

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Oversikt over rekrutteringsstillinger RITMO

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Music Information Retrieval ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap.

 

Tilsettingen er for en periode på tre år med mulighet for forlengelse til 4 år.

Enstemmig vedtatt

135/2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Rhythm and Musical Form ved RITMO

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Oversikt over rekrutteringsstillinger RITMO

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Rhythm and Musical Form ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

136/2017

Kunngjøring av doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Rhythm in Sample-based Music ved RITMO

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Oversikt over rekrutteringsstillinger RITMO

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Rhythm in Sample-based Music ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

137/2017

Tilsetting ved kallelse av førsteamanuensis II til UiO:Norden-prosjektet "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815 - 1900" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV og publikasjonsliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Henrik Edgren i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i UiO:Norden-prosjektet "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815 - 1900" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på 13,5 måneder. 

Enstemmig vedtatt

 

138/2017

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Myter om språk i middelalderen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling av 19.10.2017

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Emily Kesling i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Myter om språk i middelalderen» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Kesling takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

139/2017 Kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009) i persisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Oppsummering av stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009) i persisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

140/2017

Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (SKO 1013) ved Senter for Ibsen-studier ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Senterets og instituttets anbefaling

Anmodningsskjema

CV for Holledge

Tilsettingsutvalget forlenger Julie Holledge i midlertidig tilsetting som professor II
(SKO 1013) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier til
og med 31.10.2020

Enstemmig vedtatt

141/2017 Kunngjøring av 1-2 stillinger som postdoktor (SKO 1352) i Neuroimaging ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap og Psykologisk institutt

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Oversikt over rekrutteringsstillinger RITMO

Tilsettingsutvalget godkjenninger forslaget til kunngjøring av 1-2 stillinger som postdoktor (SKO 1352) i Neuroimaging knyttet til NFR-prosjektet TIME ved RITMO, IMV og PSI.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel, med mulighet for utvidelse til et fjerde år. 

Enstemmig vedtatt

142/2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Musikal 

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Oversikt over rekrutteringsstillinger RITMO

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved TIME-prosjektet ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Gjertrud Flermoen Stenbrenden Ken Rune Mikkelsen

 

Publisert 10. nov. 2017 10:29 - Sist endret 10. nov. 2017 10:29