Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 18. august  2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Arne Bugge Amundsen, Bjørn Ramberg, Erlend Haavardsholm, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

 

TUV-sak 110/2017 Forlengelse av midlertidig tilsetting som forsker SKO 1109 i prosjektet "Aquiring Figurative Meanings" Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 111/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor SKO 1352 i NFR-prosjektet "Language norm from below: the Greek language in Graeco-Roman Egypt", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 112/2017 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 113/2017 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 114/2017 Godkjenning av pedagogisk utdanning som tilsvarer pedagogisk basiskompetanse ved Universitetet i Oslo

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

 

 

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
109/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

110/2017 Forlengelse av midlertidig tilsetting som forsker SKO 1109 i prosjektet "Aquiring Figurative Meanings" Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning

Prognose for prosjektet

 

Tilsettingsutvalget forlenger Ingrid Lossius Falkum sin stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til prosjektet "Aquiring Figurative Meanings" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Forlengelsen er for perioden 20.05.2019 - 15-04-2020

Enstemmig vedtatt

111/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor SKO 1352 i NFR-prosjektet "Language norm from below: the Greek language in Graeco-Roman Egypt", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kontrakt fra NFR

Anmodningsskjema

CV

Tilsettingsutvalget tilsetter Joanne Vera Stolk i stilling som postdoktor SKO 1352 i NFR-prosjektet "Language norms from below: the Greek language in Graeco-Roman Egypt" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Tilsettingen skjer for en periode på tre år. Tilsettingen er eksternt finansiert. 

Enstemmig vedtatt

112/2017

Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Bedømmelse

Søknad med vedlegg

 

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Åshild Næss personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet lingvistikk.

Åshild Næss har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

113/2017

Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Bedømmelse

Søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Pritty Patel-Grosz  personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet lingvistikk.

Pedagogisk basiskompetanse må tas innen to år.

Enstemmig vedtatt

 

114/2017 Godkjenning av pedagogisk utdanning som tilsvarer pedagogisk basiskompetanse ved Universitetet i Oslo

 

Fremlegg 

Certificaat Basisdidactiek

Certificaar Basiskwalificate Onderwijs

Portfolio/dossier

Oversikt over Final Attainment Objectives

Regulation on implementation

Tilsettingsutvalget godkjenner at Han Lamers har pedagogisk utdanning som tilsvarer pedagogisk basiskompetanse ved Universitetet i Oslo. 

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Gjertrud Flermoen Stenbrenden Ken Rune Mikkelsen

 

Publisert 18. aug. 2017 11:41 - Sist endret 18. aug. 2017 11:41