Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 18. september  2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

 

TUV-sak 121//2017 Trukket

TUV-sak 122/2017 Utlysning av stilling som senterleder ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg

TUV-sak 123/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i amerikanske og britiske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 124/2017 Forlengelser av to postdoktorer ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 125/2017 Kunngjøring av stilling som stipendiat SKO 1017 tilknyttet UiO:Life Science-prosjekt ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
120/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Gjertrud Flermoen Stenbrenden

121/2017 Sak trukket

 

 

122/2017 Utlysning av stilling som senterleder ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøring

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som senterleder (SKO 1475) ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg.

Enstemmig vedtatt

123/2017

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i amerikanske og britiske  studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Sakkyndig rapport

Sorteringskomiteens rapport

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Randall J. Stephens i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i amerikanske og britiske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stephens må dokumentere fullført pedagogisk basiskompetanse i løpet av to år.

Dersom Stephens takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Enstemmig vedtatt

 

 

124/2017

Forlengelser av to postdoktorer ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Anmodning om forlengelse av Wigen

Anmodning om forlengelse av Chattopadhyay

Uttalelse fra prosjektleder

Godkjenning fra NFR

Tilsettingsutvalget innvilger forlengelser av tilsettingsperiodene for Einar Wigen og Bodhisattva Chattopadhyay.

Stillingene er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

 

125/2017 Kunngjøring av stilling som stipendiat SKO 1017 knyttet til UiO: Life Science-prosjektet "Epigenetics and bioethics of human embryonic development", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 ved prosjektet "Epigenetics and bioethics of human embryonic development" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Tilsettingen er for en periode på tre år. Stillingen er internt finansiert.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Bjørn Ramberg Gjertrud Flermoen Stenbrenden

 

Publisert 18. sep. 2017 09:58 - Sist endret 18. sep. 2017 10:40