Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 19. mai  2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

TUV-sak 68/2017 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet arkeologi

TUV-sak 69/2017 Personlig opprykk til førstelektor etter kompetanse innen fagområdet eldre historie

TUV-sak 70/2017 Tilsetting i stilling som stipendiat SKO 1017 innen antikkens filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 71/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i italiensk litteratur og kultur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

TUV-sak 72/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen prosjektet Representations of illness and disability in literary and cultural texts ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 73/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkognisjon ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 74/2017 To tilsettinger i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
67/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Birgitte Rønning og Ken Rune Mikkelsen

68/2017 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet arkeologi

 

Bedømmelseskomitéens vurdering av 19.04.2017

Søkerens CV, søknad og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Per Ditlef Fredriksen personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet arkeologi.

Enstemmig vedtatt

69/2017

Personlig opprykk til førstelektor etter kompetanse innen fagområdet eldre historie

 

Bedømmelseskomitéens vurdering av 29.03.2017

Søkerens CV, søknad og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler John McNicol personlig opprykk til førstelektor etter kompetanse innenfor fagområdet eldre historie.

Enstemmig vedtatt

70/2017 Tilsetting i stilling som stipendiat SKO 1017 innen antikkens filosofi, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Lars Gjövikli i stilling som stipendiat i antikkens filosofi ved institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Dersom Gjövikli takker nei, går tilbudet videre til innstilt nummer 2. 

Stillingen er for en periode på tre år og er finansiert av HF. 

Enstemmig vedtatt

71/2017

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i italiensk litteratur og kultur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig rapport

Kommentarer til sakkyndig rapport

Sorteringskomiteens rapport

Kommentarer til sorteringskomiteens rapport

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Francesco Venturi som førsteamanuensis SKO 1011 i italiensk litteratur og kultur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Venturi takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Venturi må dokumentere pedagogisk basiskompetanse i løpet av to år.

Enstemmig vedtatt

 

72/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen prosjektet Representations of illness and Disability in Literary and Cultural Texts ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og ev publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Mexitli López Ríos som doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen prosjektet Representations of illness and Disability in Literary and Cultural Texts ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom López Ríos takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Tilsettingen er for tre år og finansieres av HF

Enstemmig vedtatt

73/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkognisjon ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Komiteens innstilling av 07.04.2017

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Merve Akça i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkognisjon ved Institutt for musikkvitenskap. Dersom Akça takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Tilsettingen er for en periode på tre år og finansieres av HF

Enstemmig vedtatt

74/2017 To tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Framlegg

Kunngjøring

Innstilling

Sakkyndig komités rapport

Sorteringskomiteens rapport

CV og publikasjonsliter for de innstilte

Utvidet søkerliste

Forside stillingsplan

Tilsettingsutvalget tilsetter Peter Fritz i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Tilsettingsutvalget tilsetter Rachel Sterken i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen teoretiske filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Dersom Fritz takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre. Dersom Sterken takker nei, går stillingen tilbake til instituttet. 

Fritz og Sterken må dokumentere pedagogisk basiskompetanse i løpet av to år. 

Enstemmig vedtatt

 

 

Ellen Rees Monica Bakken
   
Anne Birgitte Rønning Ken Rune Mikkelsen

 

Publisert 18. mai 2017 10:48 - Sist endret 19. mai 2017 10:57