Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 2. juni  2017 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg og Hanne K Lindemann

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

TUV-sak 76/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance? » ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 77/2017 Tilsetting i to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 78/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 79/2017 Tilsetting i to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 80/2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kunsthistorie knyttet til prosjektet "Back to the Sustainable Future" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 81/2017 Opprykk til dosent etter kompetanse innen fagområdet spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 82/2017 Opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
75/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Anne Birgitte Rønning

76/2017

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance? » ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

 

- Kunngjøring og utvidet søkerliste

- Komiteens forslag til innstilling av 24.04.2017 

- CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Rebecca Cannell i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance?» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Dersom Cannell takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Hvis innstilte nr 2 takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

77/2017 Tilsetting i to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

Protokoll fra styremøte IMK

Protokolltilførsel

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

IMKs stillingsplan- forside

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Kim Johansen Østby i stilling som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for medier og kommunikasjon. 

Dersom Østby takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3, deretter til innstilte nr. 4. 

Tilsettingsutvalget tilsetter Kjetil Rødje i stilling som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for medier og kommunikasjon. 

Dersom Rødje takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet. 

Enstemmig vedtatt

78/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Instilling av 11.05.2017

Sakkyndig rapport av 12.12.2016

Addendum til sakkyndig rapport

Merknader til sakkyndig rapport og svar fra komiteen

Sorteringskomiteens rapport av 15.06.2016

Merknad til sorteringsrapport og svar fra komiteen

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

IFIKKs stillingsplan - forside

Tilsettingsutvalget tilsetter Line Cecilie Engh i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Dersom Engh takker nei til stillingen, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3. 

Engh har pedagogisk basiskompetanse fra UiO i 2011. 

Enstemmig vedtatt

79/2017

Tilsetting i to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

Merknad til saksbehandlingen

CV for de innstilte

IFIKKs stillingsplan - forside

Tilsettingutvalget tilsetter Solveig Aasen og Ingvild Torsen i stillingene som universitetslektor (SKO 1009) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Dersom Aasen eller Torsen takker nei til stillingen, går tilbudet til den tredje som innstilles på førsteplass. Dersom alle de innstilte på førsteplass takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 4, deretter til innstilte nr. 5. 

Enstemmig vedtatt

 

80/2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kunsthistorie knyttet til prosjektet "Back to the Sustainable Future" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet "Back to the Sustainable Future" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Tilsettingen er for en periode på tre år. 

Enstemmig vedtatt

81/2017 Opprykk til dosent (SKO 1532) etter kompetanse innen fagområdet spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Bedømmelse

Veileder dosentopprykk

Søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Maximino Jesus Ruiz Rufino opprykk til dosent (SKO 1532) i spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ruiz Rufino har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

82/2017 Opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Bedømmelse

Søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Sverre Stausland Johnsen opprykk til professor (SKO 1013) i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Sverre Stausland Johnsen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Bjørn Ramberg Anne Birgitte Rønning

 

Publisert 2. juni 2017 11:20 - Sist endret 2. juni 2017 11:20