Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 21. april  2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning,  Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 52/2017 Kunngjøring av vikariat i 50% som universitetslektor SKO 1009 innen allmen litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 53/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen idéhistorie, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 54/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen praktisk filosofi, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 55/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen klassiske språk, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 56/2017 Personlig opprykk til professor innen fagområdet filosofi, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 57/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen medieestetikk, Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 58/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på det EU-finansierte prosjektet "Interfaces for Relational Listening: Body, Telematics, Memory, Migration (INTIMAL)" ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 59/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i populærmusikkstudier ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 60/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen medievitenskap knyttet til medieinnovasjonsprosjektet STREAM (NFR), Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 61 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen moderne arabisk språk, Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand. philol. Johanna Zanons avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand. philol. Johanna Zanon har levert sin avhandling The “Sleeping Beauties” of Haute Couture: Jean Patou, Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Einar Lie, Universitetet i Oslo

Professor Emanuela Scarpellini, Universitetet i Milan

Førsteamanuensis Louise Wallenberg, Stockholms Universitet

Professor Einar Lie, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.03.2017

 

- Notat av 15.03.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Kristina Solums avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kristina Solum har levert sin avhandling Literary Translation as Collaboration: Textual and Contextual Approaches.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Reine Meylaerts, Katholieke Universiteit Leuven

Førsteamanuensis Kristiina Abdallah, Universitetet i Vaasa

Professor Bergljot Behrens, Universitetet i Oslo

Professor Bergljot Behrens, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.03.2017

 

- Notat av 15.03.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Signe Laakes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Signe Laake har levert sin avhandling Word order changes in the history of Norwegian.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Ulrike Demske, Universitetet i Potsdam

Universitetslektor docent David Håkansson, Uppsala universitet

Førsteamanuensis Anneliese Pauline Pitz, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Anneliese Pauline Pitz, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.03.2017

 

- Notat av 15.03.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Pawel Urbaniks avhandling for graden philosophiae doctor -godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Pawel Urbanik har levert sin avhandling Requests in Polish and Norwegian informal conversation: A comparative study of grammatical and pragmatic patterns.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Marja Etelämäki, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Jan Lindström, Universitetet i Helsinki

Førsteamanuensis Jörg Zinken, Universitetet i Mannheim

Førsteamanuensis Marja Etelämäki, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 30.03.2017

 

- Notat av 14.03.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Ph.d. Marijana Vukovićs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Ph.d. Marijana Vuković har levert sin avhandling Manuscripts, Texts and Environments of the Infancy Gospel of Thomas: Textual Fate and Variation in the Middle Ages.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Stephen J. Davis, Yale University

Førsteamanuensis Mary Dzon, University of Tennessee

Førsteamanuensis Christine Amadou, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Christine Amadou, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 21.03.2017

 

- Notat av 17.03.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Ph.d. Egil Hove Olsviks avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Ph.d. Egil Hove Olsvik har levert sin avhandling VITEN SOM VERDI. Vitenskapelighet, subjektivitet og etikk i K.R.E.A.T.l.V.-komplekset. Edmund Husserls transcendentale fenomenologi reflektert i en polisiær kontekst. Et bidrag til etterforskningslæren.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Postdoktor Mirja Hartimo, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet

Førsteamanuensis Tarjei Mandt Larsen, Handelshøgskolen ved UiS

Professor Camilla Serck-Hansen, Universitetet i Oslo

Professor Camilla Serck-Hansen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 31.03.2017

 

- Notat av 17.03.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Cand.philol Anja Mansruds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol Anja Mansrud har levert sin avhandling Erverv som kosmologi? En relasjonell tilnærming til dyrebein, boplassmønstre og teknologi i mellommesolittiske kystsamfunn i det nordøstlige Skagerak (830O- 630O f. Kr).

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo

Professor Berit Valentin Eriksen, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie

Lektor Mikkel Sørensen, Københavns Universitet

Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.03.2017

 

- Notat av 21.03.2017

 

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Master Pernille Hansens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Pernille Hansen har levert inn avhandlingen In the beginning was the word. A study of monolingual and bilingual children’s lexicons.

- Dekanens fullmakt av 14.03.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 13.03.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
J

Master Gabrielle Oropallos avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Gabrielle Oropallo har levert inn avhandlingen Making or Un-Making the Environment: The Role of Envisioning in the History of Sustainable Design.

- Dekanens fullmakt av 20.03.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 13.03.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
K

Cand.philol. Barbro Bredesen Opsets avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Barbro Bredesen Opset har levert inn avhandlingen Franske toaletter og Wergelands blomster. En studie av nasjonale forestillinger i Eidsvoll 1814s utsmykkingssak for Wergelands hus (2005).

- Dekanens fullmakt av 21.03.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 17.03.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
L

Cand.philol. Kjartan Rekdal Müllers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Kjartan Rekdal Müller har levert inn avhandlingen Ting, steder, mennesker og historier - Digitale utforskninger av guidesjangeren.

- Dekanens fullmakt av 21.03.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 20.03.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
M

Master Kamilla Krafts avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kamilla Kraft har levert inn avhandlingen Constructing migrant workers: Multilingualism and communication in the transnational construction site.

- Dekanens fullmakt av 23.03.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.03.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
51/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Ken Rune Mikkelsen og Anne Birgitte Rønning

52/2017 Kunngjøring av vikariat i 50% som universitetslektor SKO 1009 innen allmen litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringstekst for vikariat i 50% som universitetslektor SKO 1009 innen allmen litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Vikariatet er for tre år med mulighet for et års forlengelse.

Enstemmig vedtatt

53/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen idéhistorie, "Ungdom i idehistorisk perspektiv", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Thomas Brodahl i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idéhistorie, "Ungdom i idéhistorisk perspektiv" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Dersom Brodahl takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to.

Enstemmig vedtatt

54/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen praktisk filosofi, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Maria Seim i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO) 1017) i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Dersom Seim takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

55/2017

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen klassiske språk, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Fremlegg for IFIKKs instituttstyre

Kunngjøring

Innstilling

CV og publikasjonsliste

IFIKKs stillingsplan, forside

Tilsettingsutvalget tilsetter Boris Maslov i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Dersom Maslov takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

56/2017 Personlig opprykk til professor innen fagområdet filosofi, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Opprykkskomiteens rapport

Søkerens søknad, CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Caj Sixten Strandberg personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet filosofi.

Enstemmig vedtatt

57/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen medieestetikk, Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstillng

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Annie Fee i stilling som postdoktor innen medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid. 

Dersom Fee takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Dersom nummer 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer 3. 

Enstemmig vedtatt

58/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på det EU-finansierte prosjektet "Interfaces for Relational Listening: Body, Telematics, Memory, Migration (INTIMAL)" ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kontrakt fra European Commission Research Executive Agency av 16.03.2017

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Ximena Alancón i stilling som postdoktor (SKO 1352) på  prosjektet "Interfaces for Relational Listening: Body, Telematics, Memory, Migration (INTIMAL)" ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for perioden 01.09.2017 - 31.08.2019.

Stillingen finansieres med midler fra Marie Skłodowska Curie Actions, Individual Fellowship.

Enstemmig vedtatt

59/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i populærmusikkstudier ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling av 12.03.2017

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Emil Kraugerud i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i populærmusikkstudier ved Institutt for musikkvitenskap. Dersom Kraugerud  takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF over HFs satsning på ERC karriereløp.

Enstemmig vedtatt

60/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen medievitenskap knyttet til medieinnovasjonsprosjektet STREAM (NFR), Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Terje Colbjørnsen i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til det NFR-finansierte medieinnovasjonsprosjektet STREAM ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid. 

Dersom Colbjørnsen takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

61/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen moderne arabisk, Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

fremlegg

kunngjøring

innstilling

sakkyndig rapport

sorteringskomiteens rapport

merknader til sakkyndig rapport

svar fra komiteen

CV for de innstilte

utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Teresa Pepe i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne arabisk språk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. 

Dersom Pepe takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Dersom nummer 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer 3. 

Pepe har dokumentert pedagogisk basiskompetanse fra UiO.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Ken Rune Mikkelsen Anne Birgitte Rønning

 

Publisert 21. apr. 2017 10:22 - Sist endret 21. apr. 2017 10:22