Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  24.03.2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Ellen Rees, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 38/2017 Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 39/2017 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet TIME - Timing and Sound in Musical Microrhythm ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 40/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Myter om språk i middelalderen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 41/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Nordiske ‘borgerkriger’ i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Pernille Hansens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til ny sammensetning av bedømmelseskomité

Master Pernille Hansen har levert sin avhandling Lexical development in monolingual and multilingual children.

Som nytt medlem av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Virginia Mueller Gathercole, Florida International University

Bedømmelseskomiteens øvrige medlemmer:

Professor, dr. Ewa Dąbrowska, University of Northumbria

Professor, dr. Elizabeth Lanza, Universitetet i Oslo

Professor, dr. Elizabeth Lanza, Universitetet i Oslo, er komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 25.11.2016

- Notat av 22.11.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Monica Rolands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Monica Rolandhar levert inn avhandlingen What is Love?

- Dekanens fullmakt av 22.02.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 20.02.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

 

 

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
37/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Ida Kristine Gangstø Berg og Hanne K. Lindemann

38/2017 Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Forenklet innstilling

CV

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Kenneth Bo Nielsen i vikariat som førsteamanuensis i Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingsperioden er 01.08.2017-31.12.2020.

Enstemmig vedtatt

 

39/2017 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet TIME - Timing and Sound in Musical Microrhythm ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling av 06.02.2017

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Georgios Sioros og Mari Romarheim Haugen i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet TIME - Timing and Sound in Musical Microrhythm ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingene er for en periode på 4 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Sioros og/eller Haugen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. Dersom innstilte nr. 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

40/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Myter om språk i middelalderen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Myter om språk i middelalderen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Enstemmig vedtatt

41/2017

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Nordiske ‘borgerkriger’ i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling av 27.02.2017

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Louisa Taylor i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Nordiske ‘borgerkriger’ i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Dersom Taylor takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

 

 

Ellen Rees Monica Bakken
   
Ida Kristine Gangstø Berg Hanne K. Lindemann

 

Publisert 24. mars 2017 09:36 - Sist endret 24. mars 2017 09:37