Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 24. november  2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Steffen Remvik

Til orientering: Sakene A

 

TUV-sak 144//2017 Trukket

TUV-sak 145/2017 Tilsetting i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 146/2017 Tilsetting i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i britisk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 147/2017 Tilsetting i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i tyskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 148/2017 Tilsetting i to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 149/2017 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i English Historical Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 150/2017 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Literature, Rights, and Imagined Communities ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 151/2017 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Temporal Experiments: Literary, Aesthetic, and Social Modes of Thinking and Living Time ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 152/2017 Trukket

TUV-sak 153/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap med fordypning i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 154/2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Interdisciplinary Music Research ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 155/2017 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet historie

TUV-sak 156/2017 Utlysning av stilling som universitetslektor (SKO 1009) i arkeologi (vikariat) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
143/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Bjørn Ramberg

144/2017 Sak trukket

 

 

145/2017 Tilsetting i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Framlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og ev. publikasjonsliste for den innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Louisa Olufsen Layne i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år. 

Enstemmig vedtatt

146/2017

Tilsetting i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i britisk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Framlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Matthew Williamson i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i britisk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Williamson takker nei til vikariat, går tilbudet videre til innstilte nr 2. Dersom innstilte nr 2 takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr 3, og til slutt til nr 5 (innstilt nummer 4 trukket søknad 21.11.17).

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

147/2017

Tilsetting i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i tyskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Framlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Claudia Lingscheid i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i tyskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Lingscheid takker nei til vikariat, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Tilsettingen er for en periode på tre år. 

Enstemmig vedtatt

148/2017 Tilsetting i to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Framlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Stuart McWilliams og Elly McCausland i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

McWilliams og McCausland har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må gjøre det innen to år.

Dersom McWilliams eller McCausland takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 3. Dersom innstilte nr 3 takker nei til stilling, deretter til nr 5 og til slutt til nr 6 (innstilt nummer 4 trukket søknad 21.11.17).

Enstemmig vedtatt

149/2017 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen English Historical Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev fra HF

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen English Historical Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for tre år og er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

150/2017 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Literature, Rights, and Imagined Communities ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev fra HF

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Literature, Rights, and Imagined Communities ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for 2,5 år med 10% administrasjonsandel, og er finansiert av HF som stipendiat. ILOS finansierer selv eventuelle merkostnader for postdoktor.

Enstemmig vedtatt

151/2017 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Temporal Experiments: Literary, Aesthetic, and Social Modes of Thinking and Living Time ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev fra HF

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Temporal Experiments ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for tre år og er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

152/2017

Sak trukket

 

 

153/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap med fordypning i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstillling

Sakkyndig komites rapport

Sorteringsrapport

Utvidet søkerliste

CV og søknad til innstilt

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Rune Karlsen i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap med fordypning i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon. 

Karlsen har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år. 

Enstemmig vedtatt

154/2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Interdisciplinary Music Research ved Institutt for musikkvitenskap

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev fra HF

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Interdisciplinary Music Research ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

155/2017

Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet historie

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering av 20.10.2017

Søkerens søknad med CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Steinar Sæther  personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet historie.

Enstemmig vedtatt

156/2017

Utlysning av stilling som universitetslektor (SKO 1009) i arkeologi (vikariat) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009) i arkeologi (vikariat) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen vil skje for en periode på inntil 3 år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Bjørn Ramberg Hanne K Lindemann

 

Publisert 24. nov. 2017 12:17 - Sist endret 24. nov. 2017 12:22